Wątek Sary to przerażająca historia o uzależnieniu od leków, opowiedziana w wiarygodny sposób.

Requiem dla snu

Czy farmaceuci łamią prawo umieszczając w aptekach pojemniki na przeterminowane leki?

Apteka jako śmietnik, śmieci...

Apteka to nie magiczny świat, do którego wchodzi się przez szafę, jak do Narnii, gdzie przestaje obowiązywać ekonomia.

Co Wy wiecie o prowadzeniu...

Czy produkowane własnoręcznie przez farmaceutę syropy i nalewki to już historia?

Syropy i nalewki od farmaceuty

Grzegorz Pakulski - Wojewódzki Inspektor Farmaceutycznych w Poznaniu (fot. Łukasz Waligórski)

Łatwiej kontrolować apteki...

Kościół straci na poselskiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego?

Kościół straci na poselskiej nowelizacji Prawa farmaceutycznego?

Dr Marian Szołucha, felietonista Naszego Dziennika twierdzi, że planowane ograniczenia mające wpłynąć na sposób funkcjonowania sieci aptecznych mogą uderzyć również w podmioty kościelne.

- W założeniu twórców projektu porządkuje on mechanizm działania rynku farmaceutycznego w Polsce - pisze Szołucha. - W praktyce nowelizacja może niestety pociągnąć za sobą negatywne konsekwencje dla pacjentów. Sieci apteczne, które zostały uznane przez pomysłodawców za największe niebezpieczeństwo dla indywidualnych aptekarzy, gwarantują jednak zwykle wysoki standard obsługi klienta, większy wybór produktów i niższe ceny. Dla przykładu, leki nierefundowane w aptekach sieciowych są średnio o 11% tańsze niż w aptekach indywidualnych.

Zdaniem ekonomisty zawarte w nowelizacji ograniczenia obniżą też dostępność pacjentów do placówek, a także skażą na rynkowy niebyt wielu polskich przedsiębiorców.

- Ucierpią apteki prowadzone przez siostry zakonne i zakonników, Caritas oraz inne podmioty związane z Kościołem. Łącznie jest ich kilkadziesiąt - twierdzi Szołucha. - Od „zwykłych” aptek odróżnia je szczególny rodzaj misji. Przykładem zgromadzenia zagrożonego zapisami ustawy jest Zakon Szpitalny św. Jana Bożego, czyli bonifratrzy, którzy funkcjonują w zgodzie z hasłem „Bracia, czyńcie dobro”, a tym, co cechuje ich pracę, jest umiejętność łączenia ziołolecznictwa z nowoczesną technologią farmaceutyczną.

Więcej na ten temat pod tym adresem

Źródło: Nasz Dziennik

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.