Z aptecznego archiwum X - Badać każdy może | mgr.farm

Farmaceuta w Irlandii: szok...

Specjaliści są zgodni co do jednego – należy unikać wojen cenowych, szczególnie takich, które skutkują obniżaniem cen poniżej progu rentowności. (fot. Shutterstock)

Magia cen

Szkoda, że wydawca nie zdecydował się na bogatsze wydanie, ilustracji jest mało, są czarno białe, oprawa książki miękka, papier cienki... Mimo wszystko warto.

Historia używek. Rośliny,...

Anna Hajdrych to polska farmaceutka, która od lat pracuje w Szwecji (fot. archiwum prywatne)

Polski farmaceuta w Szwecji:...

Jesteśmy dobrze przygotowani do prac nad nieistniejącą do tej pory ustawą o zawodzie. Przekonaliśmy polityków do idei Opieki Farmaceutycznej. (fot. Shutterstock)

Połowinki Naczelnej Rady...

Z aptecznego archiwum X - Badać każdy może

Z aptecznego archiwum X - Badać każdy może

Jednym z najbardziej kontrowersyjnych elementów pracy nad nowymi lekami jest czas, kiedy przychodzi do przetestowania nowej substancji na organizmie ludzkim. Tak naprawdę etap ten jest również wielką niewiadomą dla samych producentów leku, choćby wykonali setki prób na zwierzętach laboratoryjnych i symulacji w badawczych programach komputerowych.

Element zaskoczenia bierze się z faktu, że jesteśmy wewnątrz równie nielogiczni, jak na zewnątrz. Działają na nas czasem substancje, które działać nie miały prawa, a te przebadane wzdłuż i wszerz, zmierzone i opukane, rokujące na przełom terapeutyczny, odchodzą w smętne zapomnienie, nie wywołując niemal żadnego skutku biologicznego.

Ludzkość ma jednak skłonności do ryzyka. Zarówno ta ludzkość po stronie producentów leku, jak i ludzkość, która dobrowolnie zgłasza się na ochotników do badań klinicznych.

Największą rolę w werbowaniu chętnych uczestników testów odgrywają niewątpliwie pieniądze. Szybkie i proste, przynajmniej w teorii. W 2006 roku firma Parexel w Nortwick Park Hospital w północno-zachodnim Londynie za uczestnictwo w badaniu nowego leku o właściwościach przeciwzapalnych płaciła dwa tysiące funtów. Niebagatelna kwota dla potrzebujących szybkiego zarobku.

Lek przeciwzapalny nie brzmi groźnie, prawda? Być może testują coś podobnego do ibuprofenu lub paracetamolu. Prawdopodobnie z tego założenia wyszło również sześciu mężczyzn, którzy zasiedli w ośrodku klinicznym firmy Parexel czekając na wlew substancji TGN1412. Nie był to jednak nowy ibuprofen, ani nawet substancja z żadnej znanej grupy terapeutycznej. Wyprodukowane przez firmę TeGenero (Parexel podpisał kontrakt jedynie na badania kliniczne) syntetyczne przeciwciało miało zrewolucjonizować leczenie białaczki, reumatoidalnego zapalenia stawów, a nawet stwardnienia rozsianego. Wszystko to dzięki wybiórczemu działaniu na limfocyty T supresorowe (konkretnie ich receptor CD28) i zablokowanie autoagresji organizmu.Zanim wlano mleczną substancję w żyły ochotników, testowano ją na małpach, nie uzyskując żadnych znaczących działań niepożądanych. Jesteśmy podobni do małp, dużo mniej jednak niż nam się wydaje. TGN1412 podany w dawce 500 (!) razy mniejszej niż małpom zadziałał nie tylko na receptory CD28, które są identyczne u nas i innych naczelnych. Sześciu ochotników wpadło w istny „sztorm cytokinowy”, przez działanie leku także na limfocyty T pomocnicze, których zadaniem jest produkcja cytokin zapalnych.

Lek podawany był kolejno każdemu z uczestników w odstępach dziesięciominutowych. Po blisko pół godziny Pacjent Numer 1 zaczął odczuwać bóle głowy i dreszcze, ale lek podawano kolejnym badanym. Także i u nich zaczęły rozwijać się poważne objawy ogólnoustrojowej reakcji zapalnej: silne bóle mięśniowe, niekontrolowane wymioty i duszności. Sześciu zupełnie zdrowych mężczyzn wymagało teraz przewiezienia na oddział intensywnej opieki medycznej, dwóch musiało być natychmiast podłączonych do respiratora. Ich układy immunologiczne oszalały.

Jak zawsze w takich sytuacjach, pospiesznie zaczęto szukać winnego. Może badanie było źle skonstruowane? Może lek podany ludziom zanieczyszczony był innymi substancjami? Może winni byli pacjenci, którzy zataili swoje schorzenia? Winny był jednak tylko jeden- świat, a zwłaszcza nasze organizmy są o wiele bardziej skomplikowane, niż nam się wydaje.

Czy w związku ze szkodliwym działaniem pigułek EllaOne ministerstwo podejmie kroki w celu wycofania tego medykamentu? Czy pigułka EllaOne zostanie wycofana?

Posłanka Anna Sobecka wystosowała do Ministra Zdrowia interpelację, w której zwraca uwagę na...

Wszystkie otrzymane dotychczas uwagi dotyczyły § 8 ust. 1 pkt 8 lit. a i b przedmiotowego rozporządzenia. (fot. Shutterstock)Farmaceuci zasypali Ministerstwo...

W ramach konsultacji społecznych dotyczących projektu rozporządzenia w sprawie recept, do...

Bayer zapewnia, że do firmy trafiają wyłącznie wyniki analiz nieprawidłowości dotyczących podawanych na poziomie aptece numerów PESEL lub numerów paszportów. (fot. MGR.FARM)Bayer przedłuża dotychczasową Kampanię...

Firma Bayer opublikowała zmianę regulaminu "Uczestnictwa aptek w kampanii promocyjnej produktów...

Każdy taki indywidualny sygnał o braku możliwości nabycia leku, zgłaszany czy to przez szpital, czy to przez pacjenta, czy też przez aptekę, jest sprawdzany. (fot. MGR.FARM)Ministerstwo Zdrowia monitoruje...

Resort zdrowia utworzył specjalny adres e-mail, na który każdy obywatel lub świadczący usługi...

Resort zdrowia umożliwi aptekom i punktom aptecznym uczestnictwo w programie Karty Dużej Rodziny oraz potencjalnie również programach tzw. „kart seniora”. (fot. MGR.FARM)MZ: Zmiany w zakazie reklamy aptek będą...

Wiceminister zdrowia Marcin Czech nie ma wątpliwości, że wprowadzenie jakiegokolwiek wyjątku w...

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy
dla osób uprawnionych do wystawia recept
lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Oświadczam, że jestem lekarzem, farmaceutą
lub osobą prowadzącą zaopatrzenie w produkty lecznicze.