Centralne Biuro Antykorupcyjne poinformowało dzisiaj o zatrzymaniu Przewodniczącego Komisji ds. Produktów Leczniczych – Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójc...
Senacka Komisja Zdrowia będzie obradować 10 sierpnia nad ustawą o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu. PZPPF os...
Boris Johnson odwiedził lokalną aptekę w swoim okręgu wyborczym w zachodniej części Londynu. Chciał usłyszeć bezpośrednie relacje od znajdujących się na pierwszej linii frontu w walce z COVID-19 farm...
"Jeżeli samorząd aptekarski sprawuje kontrolę nad wykonywaniem zawodu farmaceuty, to można przyjąć, że w sytuacji wyrządzenia szkody przez farmaceutę przy wypisywaniu recepty pro familia osoba poszkod...
Królewskie Towarzystwo Farmaceutyczne apeluje o to, by lokalni farmaceuci otrzymali prawo do dokonywania zmian na receptach. W ten sposób, przyspieszyć ma się dostęp pacjentów do leków.
Na wniosek właściciela apteki, dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną dotyczącą podatku dochodowego od osób prawnych, w zakresie ustalenia czy prawidłowa jest zapłata ...
Trwają poszukiwania kobiety, która podając się za osobę dostarczającą dotację na zakup leków, okradła starszą mieszkankę Lęborka. Emerytka straciła kilkadziesiąt tysięcy złotych. Policja opisuje mecha...
Najnowszy raport Włoskiej Agencji Leków (Aifa) pokazuje, że mieszkańcy Włoch coraz częściej odwiedzają apteki - w 2019, mieli oni wydać z własnej kieszeni na leki, o 7% więcej niż w roku poprzednim....
Jak ustalili agenci CBA zatrzymani powoływali się na wpływy w instytucjach państwowych i podjęli się uzyskania pozytywnej decyzji URPL w zakresie wprowadzenia do obrotu marihuany medycznej. Zatrzymany...
Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zmienił status apteki w Rejestrze Aptek jeszcze przed doręczeniem jej właścicielowi decyzji w tej sprawie. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że WIF nie miał do ...