Przedsiębiorcy, którzy posiadają zezwolenie na prowadzenie apteki ogólnodostępnej lub są wpisani do Krajowego Rejestru Pośredników w Obrocie Produktami Leczniczymi oraz są jednocześnie wpisani do reje...
Okręgowa Izba Aptekarska w Łodzi przypomina na swojej stronie internetowej o bezwzględnym obowiązku przestrzegania przepisu art 92 ustawy. Z komunikatu izby wynika, że w ostatnim czasie wzrosła liczba...
Ograniczenie swobody działalności gospodarczej, polegające na ustaleniu harmonogramu godzin pracy apteki ogólnodostępnej, nie narusza wolności prowadzenia działalności gospodarczej. Z obowiązku pełnie...
Departament Pielęgniarek i Położnych ministerstwa zdrowia wraz z Naczelną Radą Pielęgniarek i Położnych, Ogólnopolskim Związkiem Zawodowym Pielęgniarek i Położnych, Polskim Towarzystwem Pielęgniarskim...
Z danych opublikowanych przez brytyjską sieć aptek wynika, że różnica w zarobkach między zatrudnionymi w niej kobietami i mężczyznami w 2018 roku, wynosiła średnio 26,1 proc. na korzyść tych drugich. ...
Ministerstwo Zdrowia przygotowało projekt ustawy mający na celu wdrażanie usług e-zdrowia. Wprowadza on także zmiany w przepisywaniu recept. Między innymi lekarze nie będą musieli określać, ile pacjen...
Antonina Leśniewska była wyjątkową postacią, o której nadal za mało się mówi. Jak przypomina Iwona Arbas, kierownik Muzeum Farmacji w Warszawie, była to pierwsza kobieta na świecie, która otworzyła że...
Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa wyższego oddało do konsultacji publicznych projekt rozporządzenia w sprawie standardów kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu lekarza, lekarza dentysty, fa...
W tym roku kończy się VII kadencja władz samorządu aptekarskiego. W kolejnych okręgowych izbach aptekarskich odbywają się wybory delegatów, którzy już wkrótce zdecydują o tym kto pokieruje ich samorzą...
Serwis money.pl zbadał zarobki prezesów 44 z 50 największych spółek giełdowych i zestawił je z zarobkami ich pracowników. Okazało się, że w jednej z firm farmaceutycznych prezes nie pobiera ani grosza...