Portal Departamentu Zdrowia i Opieki Społecznej (DHSC) stał się podstawowym źródłem zaopatrywania się w środki ochrony indywidualnej przez lokalne apteki oraz innych pracowników podstawowej opieki zdr...
Redakcja mgr.farm
22 października 2020
Redakcja mgr.farm
Amerykańska sieć CVS Health zdecydowała się zatrudnić ponad 10 tys. techników na cały oraz niepełny etat. Wszystko po to, by móc sprostać popytowi na szczepienia przeciwko grypie oraz, w przyszłości, ...
Prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Kaliszu - Jarosław Tuzikiewicz - zwrócił się do Wojewody Wielkopolskiego, z prośbą o interwencję w Ministerstwie Zdrowia, w sprawie braku realizacji zamówień, skła...
W Wilnie 20 października apteki rozpoczęły dystrybucję tabletek jodku potasu. Mieszkańcy mogą je odebrać bezpłatnie. To profilaktyka uszkodzeń tarczycy, które mogą pojawić się po uruchomieniu w najbli...
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie przypomina o obowiązkach podmiotów prowadzących apteki, które wynikają z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. Jest wśród nich m.in. dezynfek...
Organizacje farmaceutyczne oraz te zajmujące się zagadnieniami zdrowia ostrzegają, że opuszczenie przez Wielką Brytanię Unii Europejskiej bez osiągnięcia handlowego porozumienia, może doprowadzić do p...
W Dzienniku Urzędowym Ministra Zdrowia opublikowano obwieszczenie zawierające wykaz leków refundowanych, który będzie obowiązywał od 1 listopada 2020 r.
Jak donosi Pharmaceutical Services Negotiating Committee (PSNC), zgodnie z nowymi wytycznymi NHS, apteki będą mogły zaprzestać dostarczania innych usług - wszystko po to, by w razie nagłej koniecznośc...
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że Dolnośląski WIF miał prawo zażądać od spółki umów, porozumień i dokumentów potwierdzających źródło finansowania zakupu apteki, w sytuacji gdy podej...
Farmaceuci mogą wspierać pacjentów z długo utrzymującymi się symptomami COVID-19, pomagać tym, którzy cierpią na inne, niezwiązane z koronawirusem schorzenia, a także walczyć z dotyczącą wirusa dezinf...
Redakcja mgr.farm
21 października 2020
Redakcja mgr.farm