Kursy kwalifikacyjne to możliwość zdobywania dodatkowych uprawnień, którą od niedawna mogą cieszyć się farmaceuci - a przynajmniej na papierze. Dlaczego żaden z kursów, ujętych w niedawno opublikowany...
Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku serializacji leków przyjmowanych na stan apteki. Jednocześnie szczególną uwagę apteki powinny zwrócić na lek Clexane…
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Czy sprzedając szczepionkę lub lek, który należy przechowywać w lodówce, farmaceuta ma obowiązek poinformować pacjenta o szczególnych warunkach przechowywania danego leku? Czy poinformowanie pacjenta ...
Do 28 lutego 2023 r. jest czas na złożenie rocznego sprawozdania z obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1. Główny Inspektor Farmaceutyczny zaproponował u...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Szczepionki terapeutyczne na raka jeszcze nie spełniły oczekiwań pod względem swojej skuteczności, ale badania nad nimi wciąż trwają – oceniają eksperci. Obecnie prowadzi się badania nad szczepionkami...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Naczelny Sąd Administracyjny uznał, że w aptekach nie są udzielane świadczenia zdrowotne w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, dlatego nie mogą one skorzystać z preferencyjnej stawki podat...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu na terenie całego kraju jedna serię leku Bisoratio ASA. W badanej próbce leku stwierdzono pojedyncze zanieczyszczenie, które może wywo...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Już jutro (8 grudnia) odbędzie się konferencja pod tytułem „Przestępczość farmaceutyczna w III dekadzie XXI wieku - pandemia, kryzys, konflikty zbrojne - zagrożenia i konsekwencje”. Wydarzenie to jest...
Redakcja mgr.farm
7 grudnia 2022
Redakcja mgr.farm
Ministerstwo Zdrowia poinformowało, że z dniem 31 grudnia 2022 r. kończy się ważność decyzji o objęciu refundacją dla insuliny Tresiba. Jednocześnie jej producent zdecydował, że nie będzie się ponowni...
W procesie produkcji cennego radiofarmaceutyku, molibdenu-99, kluczową rolę odgrywają cienkie tarcze uranowe. Europejski patent, właśnie przyznany naukowcom z Narodowego Centrum Badań Jądrowych w Świe...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm