Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych nowelizację rozporządzenia w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej. Zawiera ona przepisy dotyczące realizacji s...
Redakcja mgr.farm
22 września 2023
Redakcja mgr.farm
W ostatnich latach wprowadzono wiele innowacyjnych rozwiązań systemowych, które mogą znacząco ułatwić proces prowadzenia szczepień, co w rezultacie przyczynia się do podniesienia poziomu zaszczepienia...
Historia kryzysu opioidowego w Stanach Zjednoczonych wydaje się nie mieć końca. Choć rządzący i służby starają się ze wszystkich sił, aby zmniejszyć skalę tego problemu, to w rzeczywistości jest zgoła...
Media informują o problemach lekarzy specjalistów z wystawianiem recept na darmowe leki dla osób powyżej 65. oraz do 18. roku życia – ma to dotyczyć lekarzy przyjmujących prywatnie. Biuro Rzecznika Pr...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Od 21 września obowiązują nowe zasady realizacji recept, dotyczące ilości leku, jaką może otrzymać pacjent. O tym, że zajdą zmiany wiadomo było już od blisko miesiąca. Naczelna Izba Aptekarska wczoraj...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Główny Inspektor Farmaceutyczny przekazał aptekom i lekarzom informację, że na liście produktów wstrzymanych w obrocie przez podmioty odpowiedzialne na stałe pojawiły się takie leki jak Atozet, Glucob...
Redakcja mgr.farm
21 września 2023
Redakcja mgr.farm
Trwa „Program wsparcia psychologicznego kadry medycznej” uruchomiony przez Ministerstwo Zdrowia, finansowany przez Unię Europejską. Dla każdego pracownika kadry medycznej i studentów studiów medycznyc...
Zagrożenie wynikające z pozamedycznego użycia konopi dotyczy głównie zdrowia psychicznego. Marihuana, która przez wielu jest uważana za „bezpieczną” używkę, podobnie jak inne narkotyki może prowadzić ...
Czy prawo do bezpłatnych leków przysługuje obywatelom Ukrainy? Czy receptę na leki bezpłatne mogą otrzymać dzieci nieubezpieczone? Czy dla uzyskania bezpłatnych leków ma znaczenie termin wystawienia r...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Wczoraj w Dzienniku Ustaw opublikowano dużą nowelizację ustawy refundacyjnej. To oznacza, że od dzisiaj obowiązują zawarte w niej nowe zasady realizacji recept. Dotyczą ono maksymalnej ilości leku, ja...