REKLAMA
wt. 15 września 2020, 08:02

82 artykuły w 6 godzin. Ustawa o zawodzie farmaceuty brnie naprzód…

Wczoraj odbyło się trzecie posiedzenie sejmowej podkomisji nadzwyczajnej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Było to najbardziej merytoryczne do tej pory spotkanie posłów, którzy w ciągu 6 godzin przeprocedowali 82 artykuły ustawy.

Podkomisja będzie musiała spotkać się przynajmniej jeszcze jeden raz, aby dokończyć prace nad ustawą i przygotować sprawozdanie dla Komisji Zdrowia.

Blisko 6 godzin spędzili wczoraj posłowie, przedstawiciele ministerstwa zdrowia, pracownicy biura legislacyjnego i reprezentanci strony społecznej, analizując kolejne zapisy projektu ustawy o zawodzie farmaceuty. Mimo, że początkowo prace przebiegały wolno i nieco chaotycznie, ostatecznie udało się przeprowadzić czytanie niemal całego projektu. Podkomisja zakończyła prace przed godziną 21:00 na art. 82 ustawy. Przypomnijmy, że cały projekt liczy sobie 91 artykułów (czytaj więcej: TRANSMISJA: Trwają prace nad ustawą o zawodzie farmaceuty).

Podczas posiedzenia podkomisji rozpatrzono kilkadziesiąt poprawek zgłoszonych do projektu. Posłowie zagłosowali za przyjęciem wszystkich uwag przedstawionych przez posła Pawła Rychlika (PiS) – przewodniczącego podkomisji. Regularnie za to odrzucane były poprawki posłów opozycji. Przyjęte poprawki posła Rychlika dotyczyły przede wszystkim dostosowania zapisów ustawy do sytuacji epidemii (kwestia terminów szkoleń i egzaminów specjalizacyjnych).

Kwestia techników farmaceutycznych

Doprecyzowana została również kwestia nadzoru farmaceuty nad technikami farmaceutycznymi. Ten fragment projektu ustawy budził już od dawna duże kontrowersje – głównie z powodu protestów przedstawicieli środowisk techników farmaceutycznych. Przekonywali oni, że zaproponowane brzmienie ustawy ogranicza uprawnienia techników, którzy przestaną być zawodem samodzielnym (czytaj również: Technicy farmaceutyczni – czy farmaceuci powinni mieć nad nimi nadzór?).

Poprawka zaproponowana przez posła Rychlika doprecyzowała, że farmaceuta sprawuje nadzór nad studentem podczas odbywania praktyki zawodowej oraz technikiem farmaceutycznym w kwestii czynności wykonywanych przez niego poza zakresem jego uprawnień (czyli tych, których nie może wykonywać samodzielnie). Poprawkę tę poparła Naczelna Izba Aptekarska, a posłowie zagłosowali za jej przyjęciem.Farmaceuta i reklama suplementów diety

Jednym z ciekawszych zwrotów w trakcie procedowania projektu ustawy o zawodzie farmaceuty, była dyskusja na temat brzmienia jej art. 29. Mówi on, że „farmaceuta nie może prowadzić reklamy produktów leczniczych skierowanej do wiadomości publicznej, ani w niej uczestniczyć”. Posłanka Marcelina Zawisza (Lewica) zaproponowała poprawkę do tego zapisu, dodającą zakaz reklamowania przez farmaceutów suplementów diety.

Jednocześnie zastrzeżenia do aktualnego brzmienia przepisu zgłosiła przedstawicielka PASMI – Stowarzyszenia Producentów Leków Bez Recepty. Jej zdaniem zapis jest nieprecyzyjny i może w przyszłości prowadzić do jego nadinterpretowania. To z kolei może skutkować  karaniem farmaceutów np. za rekomendowanie w aptekach pacjentom konkretnych preparatów.

Ministerstwo zdrowia odnosząc się do tych głosów zaprzeczyło, by istniało ryzyko związane z nadinterpretacją przepisu, w sposób sugerowany przez PASMI. Wiceminister Maciej Miłkowski wskazał, że przepis wyraźnie mówi o reklamie skierowanej do wiadomości publicznej. A takową nie jest rozmowa farmaceuty z pacjentem w aptece. Co ciekawe resort zdrowia z umiarkowaną przychylnością odniósł się do wspomnianej poprawki Marceliny Zawiszy. Wiceminister Miłkowski zapowiedział, że resort pochyli się nad rozszerzeniem zakazu udziału farmaceutów w reklamach o suplementy diety. Przyznał też, że być może zaproponuje taką zmianę w trakcie dalszego procedowania projektu. Póki co jednak poprawka posłanki Lewicy została przez posłów odrzucona (czytaj również: Farmaceuci i kwestia suplementów – co na to podkomisja nadzwyczajna?).

Inne poprawki i niejasności

W trakcie posiedzenia posłowie Konfederacji, Koalicji Obywatelskiej i PSL proponowali również swoje poprawki do projektu. W większości przypadków okazywało się, że przygotowały je organizacje reprezentujące przedsiębiorców z rynku aptecznego (ZPA PharmaNET, ZPP, Pracodawcy RP, Konfederacja Lewiatan). Dotyczyły one m.in. wykreślenia z ustawy zapisów o konieczności uzyskiwania rękojmi należytego prowadzenia apteki przez kandydatów na kierowników czy też opiniowania przez izby aptekarskie farmaceutów ubiegających się o zezwolenie na prowadzenie apteki. Wszystkie one zostały jednak przez posłów odrzucone (czytaj również: Niezależność farmaceuty: jaka powinna być kara za jej pogwałcenie?).

Wiele uwag do projektu ustawy o zawodzie farmaceuty miało biuro legislacyjne Sejmu. Jego pracownicy zgłaszali szereg zarzutów dotyczących pomyłek językowych, nieprecyzyjnych pojęć, nieprawidłowych odniesień czy wprost błędów legislacyjnych. W trakcie posiedzenia podkomisji ustalono, że resort zdrowia spotka się z BL by rozwiązać wszelkie niejasności techniczne, dotyczące treści ustawy.

Podkomisja spotka się przynajmniej jeszcze jeden raz, aby dokończyć prace nad ustawą. Jej zadaniem będzie też przygotowanie sprawozdania dla Komisji Zdrowia. Do przeanalizowania pozostało jeszcze 9 artykułów ustawy. Dotyczą one jednak zmian w innych ustawach – stąd można spodziewać się, że praca nad nimi nie będzie najprostsza. Szczególnie, że również w tych zapisach znajduje się wiele wątków, które budziły sporo kontrowersji podczas wcześniejszych prac nad projektem (m.in. kary za naruszanie niezależności farmaceuty).

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

no ciekawe jak będzie brzmiała ostateczna wersja ustawy - trzeba będzie się jej nauczyć od deski do deski. Oby tylko było to dla nas tylko z korzyścią