„AdA” nie pozwala na taką zmianę w aptece…

23 listopada 2018 08:32

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach wydał na wniosek przedsiębiorcy interpretację, dotyczącą możliwości zmian własnościowych w spółce posiadającej aptekę. Autorzy wniosku chcieli wiedzieć, czy jest ona możliwa bez konieczności zmian w zezwoleniu na prowadzenie apteki…

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu sytuacji, stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy, nie zgodził się, że zmiana wspólnika w spółce jawnej nie wpływa na ważność wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych (fot. Shutterstock)

Przedsiębiorca złożył do Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek, w którym przedstawił dwie sytuacje (związane ze zmianami własnościowymi w spółce posiadającej aptekę), prośbą o ocenę organu w kwestii konieczności zmiany zezwolenia na prowadzenie apteki. WIF w przypadku pierwszej sytuacji odmówił wydania interpretacji, gdyż nie dotyczyła ona stanu faktycznego, a hipotetycznego (ewentualna śmierć wspólnika spółki).

Zmiana w spółce, bez zmiany zezwolenia?

W drugiej z przedstawionych sytuacji WIF wydał interpretację. Przedsiębiorca przedstawił w niej, że jeden ze wspólników zamierza sprzedać ogół praw i obowiązków w spółce jawnej nowemu wspólnikowi. Zmiana ta będzie wyglądała w ten sposób, że jeden ze wspólników – osoba fizyczna – wystąpi ze spółki, natomiast na jego miejsce wstąpi nowy wspólnik – osoba prawna, funkcjonująca w obrocie prawnym jako jednoosobowa spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przy czym jedynym wspólnikiem (posiadającym 100%) udziałów w tejże spółce będzie ta sama osoba fizyczna, która wcześniej była wspólnikiem w spółce jawnej i z niej wystąpiła.

Przedsiębiorca wskazywał, że w przedstawionej sytuacji dokonana zmiana wspólnika, nie będzie zmieniała formy prawnej spółki, a więc nie dojdzie w tym przypadku do przekształcenia na podstawie przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych.

– Czy według Organu taka zmiana w spółce jawnej jest dopuszczalna i czy w przypadku jej przeprowadzenia, przedsiębiorca będzie musiał złożyć wniosek o zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych oraz ponieść opłaty za złożenie takich wniosków? Czy też według Organu zmiana zezwolenia jest niedopuszczalna z uwagi na art. 104 ust. 1 pkt 4 Prawa farmaceutycznego? – pytał wnioskodawca.

Zdaniem przedsiębiorcy w opisanej sytuacji zmiana wspólnika w spółce jawnej w ten sposób, że jeden z dotychczasowych wspólników – osoba fizyczna – wystąpi ze spółki, a na jego miejsce wstąpi nowy wspólnik będący jednoosobową spółką z ograniczoną odpowiedzialnością, w której wspólnikiem posiadającym 100% udziałów będzie ten sam wspólnik, który ze spółki wystąpił, będzie dopuszczalna i nie będzie stanowiła przekształcenia ustroju spółki jawnej, w myśl przepisów ustawy Kodeks spółek handlowych i tym samym nie będzie wpływało to na możliwość zmiany zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, które zachowują swoją ważność.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po przeanalizowaniu sytuacji, stanowiska i uzasadnienia wnioskodawcy, nie zgodził się, że zmiana wspólnika w spółce jawnej nie wpływa na ważność wydanych zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych.

WIF zgodził się z przedsiębiorcą, że przepisy Kodeksu spółek handlowych dają możliwość przystąpienia bądź wystąpienia wspólnika w spółce jawnej, mogą to być zarówno osoby fizyczne, jak i spółki kapitałowe. Zgodził się też, że w przypadku zezwolenia na prowadzenie apteki wydanego na rzecz spółki osobowej, podmiotem praw i obowiązków jest spółka osobowa, a nie jej wspólnicy. Jednak Inspektor wskazał też, że podmiot występujący o zmianę zezwoleń na prowadzenie aptek ogólnodostępnych, które uzyskał przed wejściem w życie „apteki dla aptekarza”, musi spełniać wymogi nałożone obecnie obowiązującymi przepisami. A zgodnie z ich treścią prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki posiada:


  • farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu, o którym mowa w art. 4 i art. 4b ustawy o izbach aptekarskich, prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą
  • spółka jawna lub spółka partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu

Zmiana zezwolenia w części dotyczącej zmiany nazwy podmiotu uprawnionego do prowadzenia apteki sprzeciwia się z art. 99 ust. 4 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne, który stanowi, że prawo do uzyskania zezwolenia apteki ogólnodostępnej posiada spółka jawna lub partnerska, której przedmiotem działalności jest wyłącznie prowadzenie aptek i w której wspólnikami (partnerami) są wyłącznie farmaceuci.

– Powyższy przepis nie daje możliwości, aby zezwoleniobiorcą była spółka jawna, w której wspólnikiem będzie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością – pisze Śląski WIF w swojej interpretacji.

Inspektor wskazuje, że dokonanie zmiany wspólnika i tym samym wystąpienie o zmianę zezwolenia będzie skutkowało wszczęciem w tym zakresie postępowania, a dokonanie zmian w zezwoleniu powinno być zgodne z obowiązującym stanem prawnym, przy czym obecne regulacje ograniczają zakres zmian, których strona może dokonać, aby utrzymać zezwolenie.

Każda zmiana właściciela, wymaga zmiany zezwolenia

WIF nie zgodził się też, że opisana zmiana dotyczy wyłącznie zmiany nazwy firmy spółki, bowiem faktycznie dotyczy zmiany wspólników spółki jawnej, która implikuje zmianę nazwy. W związku z tym, z oczywistych względów, nie chodzi w tej sytuacji o samą zmianę abstrakcyjnej części nazwy, a o faktyczne zmiany osobowe w spółce, której to działalność w obecnym stanie prawnym została ograniczona w zakresie prowadzenia apteki w ten sposób, że wspólnikami mogą być jedynie osobo wykonujące zawód farmaceuty.

Stanowisko Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego jest zgodne z uzasadnieniem projektu ustawy „Apteka dla Aptekarza”, gdzie wskazano, że „jedyną efektywną gwarancję prawidłowego prowadzenia apteki stanowi zasada, że apteka może być prowadzona przez farmaceutę lub spółkę osobową prawa handlowego, w której osobami w pełni odpowiedzialnymi za sprawy spółki są włącznie farmaceuci posiadający prawo wykonywania zawodu farmaceuty. (..) Likwidacja spółki, która obecnie prowadzi aptekę oznaczać będzie, że może powstać nowa apteka, ale wyłącznie jako własność farmaceuty lub spółki z decydującym głosem farmaceutów”.

Źródło: ŁW/WIF w Katowicach

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Ministerstwo Rozwoju opiniowały niewłaściwy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego? Ministerstwo Rozwoju opiniowały niewłaściwy projekt nowelizacji prawa farmaceutycznego?

Komisja nadzwyczajna ds. deregulacji odrzuciła projekt noweli prawa farmaceutycznego na podstawie bł...

Jest pomysł na sfinansowanie dyżurów aptek. Stawka jak za pielęgniarkę? Jest pomysł na sfinansowanie dyżurów aptek. Stawka jak za pielęgniarkę?

We wtorek odbyło się w Ministerstwie Zdrowia spotkanie dotyczące problemu nocnych i świątecznych dyż...

Policja: Uwaga na oszustów oferujących dofinansowanie do leków Policja: Uwaga na oszustów oferujących dofinansowanie do leków

Policjanci poszukują oszustów, którzy podając się za pracowników pomocy społecznej okradli 71-letnie...