REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Apteki nie będą miały już problemu z zamawianiem leków firmy Amgen?

16 maja 2019 11:21

Od kilku tygodni farmaceuci coraz intensywniej sygnalizowali problemy z zamówieniami leków firmy Amgen takich jak np. Prolia. Problemem zajęło się Ministerstwo Zdrowia. Dzisiaj wiceminister Janusz Cieszyński przekazał komunikat firmy, z którego wynika, że apteki nie będą musiały już przedstawiać recept przy zamawianiu leków Prolia, Neulasta i Neupogen.

Janusz Cieszyński opublikował za pośrednictwem Twittera fragment pisma - prawdopodobnie od producenta lub hurtowni (fot. screen Twitter)
Janusz Cieszyński opublikował za pośrednictwem Twittera fragment pisma - prawdopodobnie od producenta lub hurtowni (fot. screen Twitter)

Apteki już od miesięcy zwracały uwagę na problemy, jakie mają przy składaniu zamówień na lek Prolia. Lek ten dostępny jest w ofercie tylko jednego dystrybutora wskazanego przez producenta. Hurtowania ta w momencie składania zamówienia żądała od aptek kopii recepty na lek z zasłoniętymi danymi pacjenta. Farmaceuci wielokrotnie pisali w tej sprawie do Głównego Inspektoratu Farmaceutycznego i Ministerstwa Zdrowia (czytaj więcej: Nie da się kupić leku Prolia na e-receptę? Ministrowie o problemie…).

– Z punktu widzenia apteki dystrybucja sterowana poprzez wskazanie dostawcy leków ogranicza uprawnienie apteki do swobodnego wyboru hurtowni. Stosowanie takiej praktyki przez producenta lub podmiot odpowiedzialny jest swoistym dyktatem – pisał w tej sprawie prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Łodzi, Paweł Stelmach (czytaj więcej: OIA Łódź wzywa firmę Amgen do zmiany sposobu dystrybucji leku).

REKLAMA

Kilka lat temu Ewa Warmińska, ówczesny zastępca dyrektora Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji, odpowiedziała jednemu z farmaceutów na list związany z ciągłymi problemami dotyczącymi zamawiania leku Prolia. Zwróciła ona uwagę, że: „hurtownie mogą żądać od aptek złożenia zamówienia na zapotrzebowanie w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego doręczanego środkami komunikacji elektronicznej. Jednocześnie nałożenie przez hurtownie farmaceutyczne na apteki dodatkowego obowiązku w postaci przekazywania recept / ich kopii, nawet zanonimizowanych, jest czynnością, której ustawodawca nie przewidział w ustawie – Prawo farmaceutyczne.”

REKLAMA

– Należy także podkreślić, że podmiot prowadzący aptekę poprzez udostępnianie danych umożliwiających identyfikację pacjenta może narazić się na cofnięcie zezwolenia na prowadzenie apteki. W świetle art. 103 ust. 2 pkt 4a Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może cofnąć zezwolenie, jeżeli apteki przekazuje, z wyłączeniem Inspekcji Farmaceutycznej, Narodowego Funduszu Zdrowia i systemu informacji medycznej, dane umożliwiające identyfikację pacjenta, lekarza lub świadczeniodawcy – pisała Warmińska (czytaj więcej: Pokazanie recepty hurtowni przez aptekę grozi odebraniem zezwolenia).

Prolia, Neulasta i Neupogen dostępne bez wymogu uwierzytelniania

Kilka tygodni temu farmaceuci zaczęli zgłaszać nowy problem związany zaopatrzeniem aptek w lek Neulasta. A okazały się nią e-recepty. Hurtownia dostarczająca lek, nie akceptowała wydruku e-recepty jako sposobu uwierzetelniania zamówienia. Sygnały w tej sprawie zostały przekazane wiceministrom Januszowi Cieszyńskiemu i Maciejowi Miłkowskiemu na… Twitterze. Obaj zapewnili wtedy, że resort zdrowia zajmie się tego typu nieprawidłowościami (czytaj więcej: Nie da się kupić leku Prolia na e-receptę? Ministrowie o problemie…).

Dzisiaj Janusz Cieszyński opublikował – również za pośrednictwem Twittera – fragment pisma (prawdopodobnie od producenta lub hurtowni) o następującej treści:

– Informujemy, iż z dniem 16.05.2019 r. odstępuje się od wymogu uwierzytelnienia posiadania recepty na lieki Prolia, Neulasta i Neupogen. Jednocześnie zapewniamy, że Hurtownia Farmaceutyczna Nettle SA podejmuje stałe działanie służące opracowaniu optymalnych mechanizmów realizacji zamówień aptecznych w celu zapewnienia dostępności produktów dla pacjentów.

REKLAMA

 

Źródło: ŁW/Twitter

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Siła Tweetera, gdyby ktoś jeszcze powątpiewał.

Powiązane artykuły

Panie Doktorze, proszę pamiętać dwie literki – NZ Panie Doktorze, proszę pamiętać dwie literki – NZ

Okręgowa Izba Aptekarska w Krakowie postanowiła odnieść się do zarzutów podniesionych w artykule opu...

Sieci apteczne niechętnie udostępniają dane o przychodach… Sieci apteczne niechętnie udostępniają dane o przychodach…

Forbes opublikował listę 75 najcenniejszych marek medycznych w Polsce. Znalazło się na niej siedem s...

Kierowcy będą finansować oddziały ratunkowe? Kierowcy będą finansować oddziały ratunkowe?

Przywrócenie podatku Religi to jedna z ostatnich propozycji resortu zdrowia. Pieniądze odprowadzane ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz