REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Będzie podwyżka cen urzędowych leków refundowanych? Najlepszy sposób na nielegalny wywóz…

18 marca 2019 10:39

Wiceminister zdrowia Janusz Cieszyński przyznał niedawno, że dane jakich gromadzenie umożliwia system e-recepty, pomogą resortowi zdrowia w negocjacjach z koncernami farmaceutycznymi. Możliwe jest też wykorzystanie ich do podniesienia cen urzędowych leków przy jednoczesnym uzyskaniu lepszych cen efektywnych.

Odpłatność za lek recepturowy wynosi 0,50 proc. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę (fot. Shutterstock)
Ceny urzędowe na wysokim poziomie zlikwidowałaby przyczynę wywozu leków z Polski (fot. Shutterstock)

W wywiadzie jaki wiceminister Janusz Cieszyński udzielił niedawno serwisowi Spider’s Web opowiedział o wdrażaniu systemów e-recepty i e-skierowania. Ekspertów zainteresował jednak najbardziej fragment rozmowy, dotyczący wykorzystania gromadzonych danych do możliwego podniesienia cen urzędowych leków refundowanych. Nie od dziś wiadomo bowiem, że to właśnie niskie ceny leków w Polsce są główną przyczyną ich nielegalnego wywozu za granicę. Rocznie wyjeżdżają w ten sposób produkty lecznicze warte nawet 2 mld zł. Leki te są droższe za granicą, więc bardziej opłaca się je sprzedawać w takich krajach, jak Niemcy czy Wielka Brytania niż w Polsce. W rezultacie w naszym kraju zaczyna ich brakować dla polskich pacjentów.

Eksperci już od dawna wskazywali, że najskuteczniejszym sposobem na zlikwidowanie nielegalnego wywozu leków, jest zlikwidowanie jego przyczyny. Mowa tutaj właśnie o różnicy cen urzędowych leków między Polską a resztą krajów. Oznaczałoby to podniesienie cen leków w Polsce. Przy jednoczesnym zwiększeniu ich refundacji i zastosowaniu niejawnych instrumentów dzielenia ryzyka, dopłata pacjentów nie uległaby zmianie. Ich eksport po cenach urzędowych stałby się jednak nieopłacalny.

REKLAMA

Najskuteczniejszy sposób na nielegalny wywóz leków

Janusz Cieszyński w wywiadzie dla Spider’s Web zapewnił, że NFZ ma dostęp do szerokiego spektrum danych o receptach i zabiegach, których realizację finansował lub współfinansował przez ostatnie lata. Prowadzi też analizy choćby w celu zbadania efektywności refundowanych leków. Opiera o nie przykładowo negocjacje z koncernami farmaceutycznymi

REKLAMA

– Proces refundacji leków jest bardzo skomplikowany. Weźmy przykład nielegalnego wywozu leków. Polega on na kupowaniu refundowanych leków w Polsce, ich wywozie i sprzedaży do aptek w innych krajach, w których są droższe, np. do Niemiec – mówi Janusz Cieszyński w wywiadzie.

Wyjaśnia, że źródłem tego zjawiska jest relatywnie niska oficjalna, urzędowa cena leku w Polsce. Jednakże można by uzyskać lepsze ceny efektywne, które faktycznie płaci NFZ i które nie są upubliczniane. Natomiast pozostawić wysokie ceny urzędowe na takim poziomie jak w kraju do którego leki są wywożone (czytaj więcej: Farmakoekonomika wiele wyjaśnia).

Cieszyński wyjaśnia, że dzięki obniżaniu cen efektywnych za pomocą niejawnych instrumentów dzielenia ryzyka, ceny urzędowe na wysokim poziomie zlikwidowałaby przyczynę wywozu leków z Polski. Jednocześnie można by zachować oszczędności NFZ i nie podnosić dopłat pacjentów.

– Podam przykład. Każda dawka leku kosztuje 1000 złotych, ale jeżeli nie osiągniemy określonego efektu leczenia dla danego pacjenta, to do budżetu NFZ wróci 700 złotych. Ale żeby móc rozliczyć się w ten sposób, musimy prowadzić wysokiej jakości rejestry, które będą stanowiły wiarygodne źródło danych. W ten sposób cena oficjalna może być równa tej, która obowiązuje w Niemczech, ale ostatecznie NFZ wyda nie 1000 zł ale 300, czyli tyle samo, co dziś – wyjaśnił wiceminister zdrowia.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Spider’s Web

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co więcej przekazuje e-recepta od dawnych zestawień XML jakie apteki wysyłają co każde 2 tyg. ? Bez całkowitej przebudowy systemu refundacji wywóz nigdy nie ustanie!
Ciekawe, jak by to miało wyglądać w praktyce? Dziś kupujemy insulinę za 122, sprzedajemy (pomijam zniżkę) za 134. Marża wynosi 12. Gdyby ceny efektywne obowiązywały w aptekach, kupowalibyśmy za np. 522, a sprzedawalibyśmy za 534? Super rozwiązanie dla aptek. :-( Od razu podkreślam, że nie znam rozwiązań, które mogłyby być wprowadzone przez MZ.
Wywozu nic nie zatrzyma, chyba że władzę przejmie ktoś a la Stalin, który w czasie wojny ojczyźnianej wprowadził karę śmierci za zerwanie kłosa zboża. Kiedyś z tego procederu żyły apteki, a teraz hurtownie i tyle się zmieniło. Ciekawe ,że nikt jeszcze nie zadał pytania temu zydowskiemu brodaczowi - panie, system coraz bardziej szczelny, coraz więcej danych zbieranych,a brakuej coraz więcej leków. Więc po tym fakcie widzicie, jak ktoś was aptekarzyny robi w bambuko.

Powiązane artykuły

Pilne! Nowy projekt wykazu leków refundowanych Pilne! Nowy projekt wykazu leków refundowanych

Ministerstwo Zdrowia po raz drugi w tym tygodniu opublikowało projekt wykazu leków refundowanych. Ws...

Krajowi producenci leków zbadają uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy Krajowi producenci leków zbadają uczestników Forum Ekonomicznego w Krynicy

Krajowi producenci leków podczas Forum Ekonomicznego w Krynicy (3-5 września br.) zamiast debatować ...

Lubelscy chorzy na raka płuc zostali bez leków Lubelscy chorzy na raka płuc zostali bez leków

Jak donosi Fundacja Onkologiczna - Alivia, 60 pacjentów z rakiem płuc w Lublinie zostało bez odpowie...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz