REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Co na to Kodeks Etyki ZPA PharmaNET?

11 grudnia 2018 13:09

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek opublikował skan zaleceń, jakie miała otrzymać apteka, należących do jednej z największych sieci. Można w nich przeczytać m.in. o wydawaniu pacjentom cukierków, raportowaniu liczby paragonów i opóźnianiu wykonywania leków recepturowych. ZAPPA pyta jak to się ma do Kodeksu Etyki, który niedawno przyjął ZPA PharmaNET?

W wytycznych apteki można przeczytać m.in. o wprowadzeniu "dnia hurtowego", w którym pracownicy mają wydawać pacjentom wizytówki z cukierkami (fot. ZAPPA)

Pod koniec listopada Związek Pracodawców Aptecznych PharmaNET przyjął Kodeks Etyki. Dokument ma regulować dobre praktyki prowadzenia działalności aptecznej przez członków Związku. Zdaniem organizacji, kodeks wprowadza zasady bardziej rygorystyczne od przepisów powszechnie obowiązującego prawa, promując uczciwą konkurencję.

Wśród najważniejszych postanowień kodeksu znalazł się m. in. zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania leków zbędnych ze względu na ich stan zdrowia. W aptekach członków PharmaNET pacjenci mają uzyskiwać rzetelną informację o asortymencie apteki, w szczególności o lekach oraz o usługach farmaceutycznych, a personel powinien podejmować działania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną, w sposób niezależny od wpływu mechanizmów rynkowych (czytaj więcej: PharmaNET przyjął Kodeks Etyki, a w nim zakaz nakłaniania pacjentów do nabywania zbędnych leków).

REKLAMA

Tymczasem ZAPPA upublicznił wytyczne, jakie otrzymała apteka, należąca do jednej z największych sieci w Polsce (członka PharmaNET). Można w nich przeczytać m.in. o wprowadzeniu „dnia hurtowego”, w którym pracownicy mają wydawać pacjentom wizytówki z cukierkami. Poza tym tego dnia celem jest wykonanie 12 000 zł obrotu.

REKLAMA

W wytycznych można też przeczytać, że tego dnia apteka nie wykonuje leków recepturowych. Dlaczego? W wyjaśnieniu możemy przeczytać, że „w celu nie odciągania pracowników od pierwszego stołu”. Dalej autor wytycznych wskazuje „Produkty do dosprzedaży”. Są wśród nich suplementy diety marki własnej, których korzyści personel ma podkreślać pacjentom. Wśród nich można m.in. przeczytać, że witamina C ma być polecana pacjentom do furaginy. Wskazaniem na być zakwaszenie środowiska w drogach moczowych – „powoduje, że bakterie giną”.

 

– Głęboko wierzę, że ZPA PharmaNET odetnie się od sieci aptek, która dopuszcza się takich bezeceństw. Przecież nie po to tworzyli „kodeks etyki”, żeby teraz jedna z sieci publicznie go ośmieszała… – skomentował sprawę Piotr Sędłak na Twitterze.

REKLAMA

Źródło: ŁW/Facebook/Twitter

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

A co na to inspektor? Nic? Cisza w eterze?
Zapobieganie cukrzycy typu 2 i dilowanie cukierkami. :) Doprawdy etyczna zagrywka :)
Tomek Kowalski (gość) 2018-12-11 18:34:46
Cukierek albo psikus !
Cukierek, albo cukrzyca! Może zabrzmi bardziej przekonująco?
O_O siadłam i....siedzę :D Polecam autorom maila słownik jezyka polskiego i hasło \" ETYKA\", coby geby sobie tym słowem nie wycierać...
Kasia Zeta (gość) 2018-12-12 06:51:00
Tymczasem w ulotkach Furaginy nie ma wskazań do dodawania vit C :) Jest wymieniona inna, ale proszę sobie zajrzeć :)

Powiązane artykuły

MZ: kształcenie pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept MZ: kształcenie pielęgniarek i położnych w zakresie ordynowania leków i wypisywania recept

Wypisywanie recept na leki, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medy...

Forbes: co najmniej 50 mln dolarów rocznie na lobbing w UE Forbes: co najmniej 50 mln dolarów rocznie na lobbing w UE

- Także w Unii Europejskiej wydatki firm farmaceutycznych na lobbing są znaczące: co najmniej 50 mln...

Pacjenci na własną rękę muszą szukać leku Rhophylac 300 Pacjenci na własną rękę muszą szukać leku Rhophylac 300

Jak donosi Dziennik Zachodni, doszło do kuriozalnej sytuacji w szpitalu w Wodzisławiu Śląskim. Zabra...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz