REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Czemu służą zakazy i obostrzenia reklamy leków oraz miejsc ich sprzedaży?

1 października 2018 05:50

Gośćmi sobotniego programu „Pytanie na Śniadanie” byli farmaceuci Łukasz Waligórski i Michał Byliniak. Opowiadali oni o niedawnej decyzji Śląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, który nałożył karę na sklep reklamujący się promocją na leki. Przy okazji poruszono temat tego co w kontekście reklamy leków jest dozwolone, a co zabronione…

Łukasz Waligórski i Michał Byliniak tłumaczą w programie "Pytanie na Śniadanie" zaady reklamy leków i sklepów, które prowadzą obrót nimi (fot. pytanienasniadanie.tvp.pl)

Po publikacji w ubiegłym tygodniu na łamach serwisu MGR.FARM informacji, o decyzji Śląskiego WIF, nakładającej karę w wysokości 1500 zł na sklep, w którym stwierdzono naruszenie art. 94a ust. 1a ustawy Prawo farmaceutyczne, tematem zainteresowali się również twórcy programu „Pytanie na Śniadanie”. W rezultacie zaproszono do studia redaktora naczelnego MGR.FARM – Łukasza Waligórskiego – oraz wiceprezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – Michała Byliniaka (czytaj więcej: Koniec promocji na leki w sklepach? Inspekcja nakłada karę…). Farmaceuci na antenie tłumaczyli co wolno, a czego nie wolno sklepom w kontekście sprzedaży leków.

– W Polsce jest największa dostępność do leków bez recepty w całej Unii Europejskiej – tłumaczył Michał Byliniak. – To jest ponad 80 000 miejsc, w których leki są sprzedawane, tak więc ta dostępność jest bardzo bliska. Z tym, że trzeba pamiętać również o tym, że sklep jest takim miejsce, awaryjnego zaopatrywania się w leki. Boli głowa, boli ząb więc idziemy tutaj, żeby było szybko.

REKLAMA

Jednocześnie wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej przywołał wyniki badań, które wskazują, że średnio połowa Europejczyków potrzebuje tylko 5 minut, by dotrzeć do najbliższej apteki. W przypadku 80% mieszkańców Europy, ten czas wynosi do 30 minut.

REKLAMA

– My w sklepach często widzimy leki w sytuacjach, w których absolutnie nie powinny one nawet być kładzione. Mamy bardzo popularny lek przeciwbólowy, jakim jest paracetamol. Każdy z nas w zasadzie kiedyś przyjmował paracetamol. Jednocześnie czasami w sklepach pojawia się nieopodal alkoholu – mówił Byliniak, wskazując to jako sugestię stosowania leku na „kaca”. – Tymczasem w przypadku paracetamolu, jego przyjęcie jego właśnie na ból „dzień po” może się skończyć nieodwracalnym uszkodzeniem wątroby.

Łukasz Waligórski tłumaczył z kolei, że leki są produktami szczególnej potrzeby.

– Boli nas głowa, jesteśmy chorzy i bierzemy lek nie dlatego, że chcemy, że go lubimy, że nam smakuje, tylko dlatego, że musimy – mówił redaktor naczelny MGR.FARM. – Zakazy i obostrzenia dotyczące reklamy leków czy miejsc, w których są sprzedawane leki, służą temu żeby kreować prawidłowe zachowania i nawyki, jeżeli chodzi o stosowanie leków.

Michał Byliniak zwrócił z kolei uwagę, że w dyskusji na temat tej konkretnej decyzji Śląskiego WIF, nakładającej na sklep karę 1500 zł, nie chodzi o kwotę samej kary, ale o fundamenty tego czym są leki i czy pacjenci powinni być „bombardowani” ich reklamą. Wiceprezes NRA wyjaśnił, że w przypadku promocji leków wykorzystywany jest też m.in. neuromarketing, reguła prawej ręki czy sprzedaż przykasowa.

REKLAMA

– To są chwyty, które znamy z innych branż, a które powodują, że łapiemy się na to – mówił Byliniak. – My jako farmaceuci, oczywiście zarabiamy na sprzedaży leków i to jest to czym farmacja stoi. Ale w naszym paradoksalnym interesie jest to, aby pacjenci tych leków przyjmowali jak najmniej.

Wiceprezes Naczelnej Rady Aptekarskiej zwrócił uwagę, że zanim dokona się zakupu leku w sklepie, warto najpierw przejrzeć domową apteczkę, by przekonać się co tak naprawdę w niej jest.

– To jest też tak, że jak stoimy w kolejce do kasy i wzdłuż tej długiej taśmy, są wystawione półeczki z gumami, gumkami i cukierkami, tam są też leki. I przez parę minut czekając aż dojdziemy do kasjera, patrzymy się na nie i działa to na naszą wyobraźnię. I jeśli jeszcze pojawi się tam jakaś etykietka „Zobacz jaka promocja” albo „Super tanio” to pod wpływem impulsu kupujemy te leki. Potem przynosimy do domu i wrzucamy do apteczki, a ta góra leków rośnie – tłumaczył Łukasz Waligórski.

Na koniec rozmowy Michał Byliniak przypomniał widzom, aby przed zakupem leków konsultowali się z farmaceutą.

Cały program i rozmowę można obejrzeć na stronie Pytania na Śniadanie.

Źródło: pytanienasniadanie.tvp.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

„Prywatne apteki oferują znacznie niższe wynagrodzenie niż korporacje aptekarskie” „Prywatne apteki oferują znacznie niższe wynagrodzenie niż korporacje aptekarskie”

Połowa osób pracujących w zawodzie technik farmaceutyczny zarabia w granicach 2400-3500 zł brutto, c...

Jakub Kulesza jest instrumentem sieci Jakub Kulesza jest instrumentem sieci

Podczas wczorajszej dyskusji w Sejmie, o poselskim projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, pos...

Więcej leków immunokompetentnych będzie refundowanych Więcej leków immunokompetentnych będzie refundowanych

Na listach refundacyjnych już znajdują się leki zawierające cząsteczki immunokompetentne, a ma być i...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz