REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Dwuletni spór między apteką, a pacjentem o paski do glukometru…

16 września 2019 13:13

W 2017 roku do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej Śląskiej Izby Aptekarskiej trafiła skarga pacjenta na aptekę, w której odmówiono mu wydania z recepty pasków Accu-Check Performa. Jego zdaniem recepta była wystawiona prawidłowo, jednak apteka odmówiła jej realizacji uzasadniając to m.in. publikacją w serwisie rx.edu.pl. Sprawa po 2 latach nadal się toczy, a pacjent interweniował już w Ministerstwie Zdrowia, Narodowym Funduszu Zdrowia i Naczelnej Izbie Aptekarskiej.

Naczelny Sąd Administracyjny jednego dnia zakończył 5 spraw dotyczących 1 procenta. Czy zakończył też wieloletni spór? (fot. Shutterstock)
Kiedy mężczyźnie odmówiono realizacji recepty, udał się do innej apteki, gdzie zrealizowano mu ją bez problemu (fot. Shutterstock)

Pacjent już od prawie dwóch lat domaga się ukarania kierowniczki apteki, w której odmówiono mu wydania pasków do glukometru. Skargę w tej sprawie skierował do Okręgowego Rzecznika Odpowiedzialności Zawodowej w 2017 roku. Opisał w niej sytuację, jaka spotkała go w jednej ze śląskich aptek. Jej pracownik miał odmówić mężczyźnie wydania pasków z powodu nieprawidłowego zapisu sposobu ich stosowania.

– Jak wynikało z pisma przesłanego przez skarżącego, przyczyną odmowy zrealizowania recepty przez pracownika apteki, był brak dokonanej przez lekarza adnotacji do czego mają służyć w/w paski. Ze skargi wynikało, że pacjent próbował uzmysłowić ekspediującemu pracownikowi apteki, iż jest to absurdalny wymóg, w obliczu faktu, że w odniesieniu do także widniejących na recepcie pozostałych produktów leczniczych – insuliny i tabletek Glucophage 850 mg również brak adnotacji „należy wstrzyknąć” i „należy połknąć”, co do których możliwości wydania pracownik nie miał zastrzeżeń – czytamy w treści wyroku Okręgowego Sądu Aptekarskiego.

REKLAMA

Kiedy mężczyźnie odmówiono realizacji recepty, udał się do innej apteki, gdzie zrealizowano mu ją bez problemu. Następnie wrócił do apteki gdzie mu tego odmówiono, chcąc rozmówić się z kierownikiem.

REKLAMA

– W trakcie rozmowy, według twierdzeń skarżącego mgr farm. miała posłużyć się argumentami typu: „recepta była nieprecyzyjnie wypisana”, „NFZ nie uzna”, „jest niezgodne z ustawą”, stwierdzając, że zrealizowanie recepty mogłoby przysporzyć problemów w aptece – czytamy w treści wyroku.

Pacjent miał o zaistniałej sytuacji rozmawiać też z kierownikiem regionalnym sieci aptek. Ten również nie był w stanie odpowiedzieć mu dlaczego recepta nie została zrealizowana. Autor skargi zwrócił się też do Śląskiego NFZ oraz do Ministerstwa Zdrowia o stwierdzenie czy recepta została prawidłowo wystawiona. Otrzymał odpowiedź z Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji MZ, z której wynikało, że „na recepcie zaordynowano paski do glukometru Accu-Check Performa w ilości 150 szt. przy sposobie dawkowania wskazującym na konieczność zużycia 6 pasków dziennie. Wpisany przez lekarza wystawiającego tę receptę sposób stosowania jest prawidłowy”.

Farmaceutka tłumaczy zaistniałą sytuację

Okręgowy Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej skierował sprawę do rozparzenia przez Okręgowy Sąd Aptekarski. Farmaceutce pełniącej funkcję kierownika apteki postawiono zarzut niezapewnienia prawidłowej organizacji pracy w aptece. W trakcie postępowania kobieta wyjaśniała, iż na recepcie znajdowało się dawkowanie pasków „6x dziennie”. Pacjenta poinformowano, że przy takim dawkowaniu może otrzymać 2 opakowania pasków, ponieważ prawidłowo wystawiona recepta powinna zwierać częstotliwość i ilość dawek. Farmaceutka podkreślała, że nie odmówiła pacjentowi wydania leku, ale pacjent nie przyjął do wiadomości, że może otrzymać 2 opakowania pasków (czytaj również: Apteka zwolniła farmaceutkę w okresie ochronnym. Zapłaci odszkodowanie… ).

Pacjenta początkowo miał obsługiwać technik farmaceutyczny. Wobec pojawienia się wątpliwości co do kompletności recepty poprosił o konsultację kierowniczkę apteki. Ta podtrzymała decyzję technika, że przy tak określonym dawkowaniu można wydać pacjentowi tylko 2 opakowania pasków. Kierowniczka apteki twierdziła, że do tej pory nie spotkała się z przypadkiem zakwestionowania recepty przepisanej w ten sposób. Jednak przeczytała na portalu RX.EDU.PL, że w ten sposób określone dawkowanie na recepcie może spowodować jej zakwestionowanie przez NFZ. W artykule sugerowano, by poprawiać takie recepty.

REKLAMA

W trakcie rozprawy przed sądem aptekarskim farmaceutka oświadczyła, że po całym zdarzeniu skonsultowała się z koleżankami farmaceutkami. Ustaliła, że faktycznie innym farmaceutkom zdarzały się przypadki zwracania recept przez NFZ i odmawiania ich refundacji z uwagi na niewystarczająco precyzyjne – w ocenie NFZ – określone dawkowanie. Obrońca kierowniczki wnosił o umorzenie postępowania z uwagi na znikomą społeczną szkodliwość czynu. Jednocześnie wskazywał, że pacjent pomimo wyczerpujących wyjaśnień sytuacji przez farmaceutkę, zachowywał się agresywnie i używał słów powszechnie uznawanych za obraźliwe (czytaj również: Farmaceutka pomyliła dawki Baclofenu. Nie naprawiła swojego błędu…).

Sąd nie widzi zaniedbań w pracy farmaceutki

Okręgowy Sąd Aptekarski stwierdził, że w opisanej sprawie nie sposób uznać, że farmaceutka postąpiła w sposób sprzeczny z zasadami etyki. Za niezasadny uznał też zarzut niezapewnienia przez kierowniczkę prawidłowej organizacji pracy w aptece. W ocenie OSA farmaceutka przejawiła sporą drobiazgowość analizując zapis dawkowania przepisanego pacjentowi wyrobu medycznego. Niemniej farmaceuta powinien być dokładny i skrupulatny. Szczególnie, że farmaceutka spotykała się wcześniej z receptami określającymi dawkowanie w przypadku przepisania pasków do pomiaru stężenia glukozy, w sposób bardziej precyzyjny tj. „częstotliwość razy ilość wyrobu medycznego stosowanego do pomiaru”. Dlatego podeszła sztywno do tego wymogu, wychodząc z literalnej interpretacji par. 6 ust. 1 pkt 5 lit. a w zw. z par. 16 ust. 1 pkt d rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r.

– Opierając się na doświadczeniu życiowym Sądu, nie sposób uznać obawy farmaceutki, że recepta może zostać zwrócona z refundacji przez NFZ, za wydumane. Zgodnie z życiowym doświadczeniem Sądu – istotnie tego typu sytuacje się zdarzają, czego najprawdopodobniej rezultatem było zredagowanie ku przestrodze innych farmaceutów artykułu na portalu rx.edu.pl przeczytanego przez obwinioną – czytamy w uzasadnieniu OSA.

Okręgowy Sąd Aptekarski wskazał, że z instytucjonalnych mechanizmów działania NFZ często wynika skłonność do stricte formalistycznych interpretacji przepisów. Zwłaszcza w odniesieniu do tzw. zestawień refundacyjnych podpisywanych przez kierowników aptek, stanowiących podstawę zwrotu refundacji (czytaj również: Farmaceutka traci na 3 miesiące Prawo Wykonywania Zawodu…).

Nie jest to niestety wiedza powszechna, a wynikająca z pracy na rynku farmaceutycznym, toteż trudno dziwić się niedowierzaniu czy pretensjom pacjentów, niezadowolonych z rygorystycznego interpretowania przepisów przez farmaceutów – czytamy w uzasadnieniu decyzji Sądu.

Pacjent nie ustępuje

Ostatecznie Okręgowy Sąd Aptekarski uniewinnił obwinioną kierowniczkę apteki. Na tym jednak sprawa się nie zakończyła. Pacjent niezadowolony z takiego wyroku OSA postanowił odwołać się od niego do Naczelnego Sądu Aptekarskiego. Ten na rozprawie z 17 maja 2019 roku uznał skargę mężczyzny za zasadną. Uchylił orzeczenie Okręgowego Sądu Aptekarskiego w Katowicach i przekazał ją do ponownego rozpatrzenia.

Sygn. akt AOR 17/18

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

accu1
accu2
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

18 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Tradycyjnie lekarz wypisujący rp nie stanowi strony sporu i nie dotyczą go żadne roszczenia. Przykre, że zawsze musimy być w krzyżowym ogniu pomiędzy nfztem, nadzorem a pacjentem. 2lata w sądzie za głupi błąd lekarza...koszmarek!
Otwieram aptekę. Wchodzi pacjent. Dzień dobry. Dzień dobry. Mam taki problem: Dzwoniłem już do NFZ-u. W opakowaniu pasków jakie kupuje czasem jest nieprawidłowy. Gdzie to reklamować? Dzwonić do producenta? Wyjaśniłem, że z tego co mi wiadomo - co zgłaszają i opowiadają pacjenci średnio ok 4 szt na opakowanie pasków jest "wadliwe". W trakcie rozmowy dowiedziałem się na czym polegał problem wg. pacjenta. Jest on okradany przez firmę, bo tak musi dokupić w ciągu roku 3 nowe opakowania pasków po 3, 2 za opakowanie.
Uczcie sie dzieci: zamiast gadać ``nfz nie uzna`` ``niezgodne z ustawą``lepiej powiedzieć `panie, nie mamy tego, to biedna aptuszka``.
Jakby NFZ nie czepiał się byle pierdół to nie byłoby tej sytuacji. Jakby lekarz wpisał prawidłowo receptę to też nie byłoby o co się szarpać. I na samym końcu mamy farmaceutę, który dostaje w ryj, bo trafił na jakiegoś zawziętego pojeba.
NFZ, NFZ wina jest po stronie lekarza i to on powinien być stroną, ale u nas wszystko rozgrywa się między nami, a pacjentem, nami a NFZ, a gdzie autor hieroglifów.
Zastanawia mnie gdzie tu jakieś przewinienie związane bezpośrednio z wykonywaniem zawodu farmaceuty ? Sporna była jedynie ilość refundowanych opak.pasków ? Nikt nie odmówił wydania tego co zapisał lekarz, nie pomylił dawki, nie pomylił pasków ? Zbyt rygorystyczne traktowanie przepisów dotyczących refundacji chyba nie można uznać za przewinienie zawodowe ? Gdyby każdego lekarza popełniącego błąd formalny na wystawionej przez siebie recepcie pozywał każdy pacjent to nie miałby kto nas leczyć ? ;-)
NFZ zawsze interpretuje na niekorzyść pacjenta i apteki dziwie się że NSA jeszcze doładował kierowniczce nie jej wina jak ktoś będzie czepliwy z kontroli to ona dostanie po kieszeni za nieprecyzyjne dawkowanie a uzasadnienie wyroku z kosmosu tragedia
Sąd aptekarski nie powinien ulegać presji pacjenta który nie poniósł żadnej szkody na zdrowiu a kieruje się jedynie chęcią zemsty personalnej ? Każdy jest tylko człowiekiem i może się pomylić w kwestii interpretacji przepisów dotyczących refundacji a te zmieniają się zbyt często...Jakoś nikt nie żąda od sądu lekarskiego kary więzienia dla lekarza który zapomniał napisać dawkowanie pod 3 opakowaniami leku rx ref. ? Niedługo zaczną się pozwy z powodu braku leków których nie można dostać w aptece a apteka nie może nabyć ich w hurcie ? ;-)
Panie Marku zawsze winny jest mgr lub technik. Ile to razy pacjent wracał do apteki zły na mnie - "Bo pan mi złe leki dał...", "Bo pan się pomylił i tego mi nie dał". A po weryfikacji recept przez kierownika lub magistra - wydano to co jest na recepcie w ilości przepisanej przez lekarza. A przepraszam to potem ciężko powiedzieć. Zgadzam się natomiast z wcześniejszymi wypowiedziami. Mamy przepisy, które NFZ potrafi co województwo inaczej interpretować. A na dodatek z tego co słyszałem i czytałem na tym forum zawsze tak jakoś na korzyść NFZ.
Widzę, że pacjent z gatunku nieustępliwych i coś czuję że tą sprawę będzie rozstrzygał Sąd Ostateczny :)
Przecież cała ta sprawa jest absurdalna. Kto w ogóle pozwala na takie procesy?
Aż 2 lata stracić na absurd.. chore ale jakie to prawdziwe
A nerwy, pieniądze wydane na sądy, adwokata?
A kasa podatników, przeciaż my też za to płacimy.
6x .. to zawsze w domyśle 1 szt przecież 1/2 paska nie da się zużyć .. nie widzę problemu!?
na rp było 6 x dziennie jak bym był z kontroli i miał premię za wykryci błędu to jest nieprecyzyjne może być 6 x dziennie 2 pomiary lub 3 lub 1 czyli jest nie jasne :)
No i kwestia, że nie precyzyjne i nie umożliwia przeliczenia rzeczywistego zużycia.
oj jak ja lubie takich ludzi, dla których "sprawiediwość" ponad wszystko...

Powiązane artykuły

Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem… Miała oceniać wykroczenia farmaceutów, a sama stanęła przed sądem…

Karę upomnienia nałożył Naczelny Sąd Aptekarski na farmaceutkę pełniącą funkcję zastępcy Okręgowego ...

Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika? Właściciel apteki może sprzedać wszystko na koncie pracownika?

Właściciel jednej ze śląskich aptek drukował faktury na duże ilości pasków Optium Xido na koncie pra...

Apteka źle wykonała lek recepturowy. Pacjentka odniosła obrażenia… Apteka źle wykonała lek recepturowy. Pacjentka odniosła obrażenia…

Techniczka farmaceutyczna przygotowała dla pacjentki 2% roztwór płynu Lugola zamiast 2% roztworu jod...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz