REKLAMA
Magazyn mgr.farm

E-recepta pomoże, gdy w lokalnej aptece nie będzie leku. Jak?

23 sierpnia 2019 11:30

Kiedy w okolicznych aptekach brakuje konkretnych leków, pacjenci poszukują ich w placówkach oddalonych nawet o kilkadziesiąt kilometrów. Dzięki e-recepcie każdy przepisany przez lekarza lek można wykupić w innej aptece. Poza tym leki za pacjenta mogą wykupić członkowie rodziny, bez przesyłania papierowej recepty – wystarczy, że będą znać numer PESEL i 4-cyfrowy kod.

Spod ustawy „AdA” wyjęte są punkty apteczne, które się otwierają w dowolnych miejscach (fot. MGR.FARM).
Wystarczy przekazać osobie na drugim końcu kraju numer PESEL i 4-cyfrowy kod, by mogła wykupić lek (fot. MGR.FARM)

– W poszukiwaniu preparatu na nadciśnienie na którym „ustawił” go lekarz pan Jan, mieszkaniec gdańskiej dzielnicy Przymorze zjeździł niemal całe Trójmiasto. Niestety, bez efektów. Dopiero gdy znajomi nagłośnili problem w sieci udało się preparat „namierzyć”, ale w aptece oddalonej od miejsca jego zamieszkania o ponad 300 kilometrów. Dzięki e-recepcie nie był to wielki problem – pisze Gazeta Wrocławska.

Mężczyzna opisuje, że w zdobyciu leku pomógł mu bratanek, który mieszka w mieście, gdzie udało się znaleźć jedno opakowanie brakującego leku. Wystarczyło przekazać mu numer PESEL i 4-cyfrowy kod, by apteka wydała mu lek.

REKLAMA

– A on natychmiast wysłał mi go kurierem. Bo, jak się okazało, moja e-recepta była dostępna w systemach komputerowych niemal wszystkich aptek w kraju – opisuje mężczyzna na łamach Gazety Wrocławskiej.

REKLAMA

Paweł Treder, specjalista Wydziału Wdrożeń Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia wyjaśnia, ze wystawienie e-recepty jest bardzo proste. Pacjent otrzymuje czterocyfrowy kod albo na swój telefon komórkowy albo e-mail z załączoną w pdf informacją o e-recepcie lub lekarz wręcza mu wydruk informacyjny na podstawie którego farmaceuta wyda pacjentowi lek. Z dwóch pierwszych sposobów, czyli sms-ów i e-maili może pacjent korzystać tylko wtedy, gdy ma aktywne Internetowe Konto Pacjenta.

Na jednej e-recepcie lekarz może zapisać choremu jeden lek. Jeżeli będzie on potrzebował np. pięciu leków wszystkie e-recepty będą w pakiecie z jednym kodem dostępu. E-recepty z pakietu można realizować w różnych aptekach, a nie w jednej, jak to jest w przypadku recepty papierowej. Na dodatek można realizować ją częściowo: wpierw wykupić jedno opakowanie, a dopiero po pewnym czasie następne.

Natomiast nadal tradycyjnie, czyli na papierze lekarze muszą wystawiać recepty dla siebie i dla członków rodziny, recepty na leki sprowadzane w ramach importu docelowego, dla osoby NN oraz weterynaryjne. Raz wystawionej recepty nie da się niestety poprawić.

Źródło: ŁW/Gazeta Wrocławska

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

"– A on natychmiast wysłał mi go kurierem." Miejmy nadzieje, że kurierowi pogoda dopisała :/
MMK jak zwykle w świetnej formie, pełna sarkazmu i ciepłej ironii😜 Ukłony i pozdrowienia 🖐️
Nawet nowa UoZ nie przewiduje dostawy leku przez farmaceutę hulajnogą elektryczną, więc tak musiało być ? :-)
Ach, jakie cudo. Warte całego artykułu aż..
Widocznie tylko my tego nie widzimy w tak pięknych barwach😱😜
Jednym słowem w każdym zagadnieniu dwie strony medalu są, pacjenci może odczują trochę wygodę z e-recepty, natomiast farmaceuci to już niekoniecznie
w końcu przepisy są teoretycznie z ukłonem w stronę pacjentów - szkoda, że zawsze kosztem faktycznie tej drugiej strony...

Powiązane artykuły

Termin ważności e-recepty, a (nad)interpretacja Ministerstwa Zdrowia Termin ważności e-recepty, a (nad)interpretacja Ministerstwa Zdrowia

Ostatnie miesiące, dla naszego środowiska, mijają pod znakiem ciągłych zmian. Wprowadzenie obowiązku...

VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR

Firmy Kamsoft oraz Sertum przygotowały filmy instruktażowe dla pracowników aptek, w których pokazują...

Wyjaśnienie komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie nierefundowanych kodów EAN? Wyjaśnienie komunikatu Ministerstwa Zdrowia w sprawie nierefundowanych kodów EAN?

W miniony czwartek Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat, w którym odniosło się do sytuacji gdy na e...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz