REKLAMA
czw. 2 lutego 2023, 12:32

Farmaceuci chcą jednoznacznego potępienia homeopatii i piszą petycję…

„Homeopatia nie jest oparta na dowodach naukowych oraz nie istnieją choroby, w których stosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność wyższą od placebo” – piszą autorzy petycji do Naczelnej Izby Aptekarskiej i apelują do samorządu zawodu farmaceutów o jednoznacznie potępienie homeopatii.

Farmaceuci chcą by Naczelna Rada Aptekarska podzieliła zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej na temat homeopatii (fot. Shutterstock)
Farmaceuci chcą by Naczelna Rada Aptekarska podzieliła zdaniem Naczelnej Rady Lekarskiej na temat homeopatii (fot. Shutterstock)

Trwa zbiórka podpisów pod petycją do Naczelnej Izby Aptekarskiej w sprawie zajęcia „jednoznacznego i zdecydowanego stanowiska w sprawie homeopatii”. Jej autorzy chcą by samorząd zawodu farmaceuty przyznał w końcu, że zasady działania homeopati są niezgodne z aktualną wiedzą medyczną i jest to metoda oparta na stosowaniu bezwartościowych  preparatów o niepotwierdzonym naukowo działaniu. Wskazują też, że nie istnieją jednostki chorobowe, w których zastosowanie homeopatii miałby potwierdzoną badaniai skuteczność terapeutyczną przewyższającą placebo (czytaj również: Czy farmaceuta może odmówić sprzedaż homeopatii?).

W ostatnich latach jesteśmy świadkami coraz większej ekspansji nieracjonalnych, niepotwierdzonych metod i teorii, także tych dotykających dziedzin  medycyny i farmacji. Przy braku wystarczającej wiedzy i zdolności krytycznej oceny przez pacjentów, stwarza to ryzyko potencjalnie groźnych konsekwencji zdrowotnych, prowadzących w skrajnych przypadkach do zagrożenia życia. Jedną z takich metod, niespełniających wymagań stawianych współczesnej medycynie, jest homeopatia – czytamy w petycji.

Nie istnieją jednoznaczne dowody naukowe

Jej autorzy przypominają, że na przedstawicielach zawodów medycznych, a więc zawodów zaufania publicznego, spoczywa obowiązek walki z niesprawdzonymi teoriami oraz dezinformacją. Farmaceuci muszą opierać się w swojej pracy na aktualnej wiedzy medycznej, mającej potwierdzenie w dowodach naukowych (czytaj również: Hiszpanie chcą zabronić na poziomie UE nazywania homeopatii lekami).

Ustawa o zawodzie farmaceuty  wyraźnie precyzuje sposób postępowania, mówiąc, że „farmaceuta ma obowiązek wykonywać zawód z należytą starannością, poszanowaniem praw pacjenta, dbałością o jego bezpieczeństwo zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy farmaceutycznej i medycznej, dostępnymi mu metodami oraz zgodnie z zasadami etyki i deontologii zawodowej”.

– Podkreślić należy, iż obowiązkiem farmaceuty jest udzielanie rzetelnych, wiarygodnych informacji, również  pacjentom rozważającym stosowanie produktów homeopatycznych. Przede wszystkim: informacji o braku ich potwierdzonej skuteczności oraz zagrożeń z tego wynikających. Nadal bowiem nie istnieją jednoznaczne dowody naukowe, wykazujące przewagę homeopatii nad placebo – czytamy w petycji.

Autorzy petycji wskazują, że aspekt ryzyka dla pacjentów, płynący z zaniechania leczenia na rzecz stosowania homeopatii, został bardzo mocno podkreślony w stanowisku Naukowej Rady Doradczej Akademii Europejskich (European Academies’ Science Advisory Council, EASAC): ”homeopatia może być szkodliwa dla pacjentów, jeśli stosując ją opóźniają oni poszukiwanie pomocy w medycynie opartej na wiedzy”.

Zaskakujące stanowisko Naczelnej Rady Aptekarskiej

W kwietniu 2017 roku Naczelna Rada Aptekarska wydała stanowisko, w którym poparła homeopatię. Stanowisko to zostało wydane w odpowiedzi na listy firmy Boiron.

– Naczelna Rada Aptekarska popiera homeopatię, która jest integralną częścią medycyny, uznaną przez Unię Europejską i Światowa Organizację Zdrowia. Podkreślić należy, iż homeopatia jako sposób leczenia nie może funkcjonować bez aptek – pisała w liście do prezesa firmy Boiron prezes NRA, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej. – Tylko tu można kupić leki homeopatyczne, które podlegają, tak jak inne produkty lecznicze, stałemu nadzorowi i kontroli odpowiednich organów.

Autorzy petycji wskazują też na inną wypowiedź poprzedniego prezesa Naczelnej Rady Aptekarskiej – Grzegorza Kucharewicza – twierdzącego, że „dla nas obydwa rodzaje medykamentów [leki i produkty homeopatyczne, przyp. autora] mają te same prawa do nazywania się lekami, a tym samym do stosowania ich w różnego rodzaju procesach leczenia” (czytaj również: Zabobon? Ciemnota? Kto leczy się homeopatią?).

– Opinie te stoją w wyraźnej sprzeczności z aktualną wiedzą medyczną i budzą od lat uzasadniony sprzeciw wielu polskich farmaceutów, jako szkodzące wizerunkowi zawodu i podważające jego wiarygodność – czytamy w petycji.

Jej autorzy wskazują, że podstawy homeopatii nadal znajdują się też wśród standardów kształcenia studentów na kierunku farmacja. Również w ofercie szkolenia ciągłego jednej z uczelni medycznych, z założenia mającego zapewniać farmaceutom aktualną wiedzę, możemy znaleźć kurs “Preparaty homeopatyczne”, pozwalający słuchaczom uzyskać 8 punktów edukacyjnych (czytaj również: Aptekarze i gorzki posmak homeopatii).

Aptekarze „za”, lekarze „przeciw”

– Na temat homeopatii zdecydowanie wypowiedział się w 2008 roku samorząd zawodowy lekarzy i lekarzy dentystów, podejmując konsekwentne działania, prowadzone do dziś. Naczelna Rada Lekarska negatywnie oceniła zjawisko stosowania homeopatii i pokrewnych, nienaukowych metod przez niektórych lekarzy i lekarzy dentystów, a także organizowanie szkoleń w tych dziedzinach przez instytucje i organizacje mające sprawować pieczę nad prawidłowym wykonywaniem zawodów medycznych. Mimo prób podważenia tego stanowiska, między innymi w wieloletnim postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, NRL obroniła swoje racje  – czytamy w petycji.

W ocenie jej autorów, brak porozumienia samorządów zawodowych lekarzy i farmaceutów w sprawie stosowania homeopatii utrudnia w znacznym stopniu podjęcie skutecznych inicjatyw, mających na celu naprawę przestarzałych i wadliwych regulacji prawnych zarówno krajowych, jak i unijnych (czytaj również: Homeopatia: lekarze przeciw, aptekarze za).

– Zmiany te muszą uwzględniać fakt, że homeopatia nie jest oparta na dowodach naukowych oraz nie istnieją choroby, w których stosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność wyższą od placebo. Marginalizowanie problemu homeopatii i jej podobnych metod, stanowi zagrożenie bezpieczeństwa pacjentów i jednocześnie jest podatnym gruntem dla działalności oszustów i szarlatanów – czytamy w petycji.

Autorzy i sygnatariusze petycji zwracają się do Naczelnej Izby Aptekarskiej, „będącej organizacją, dla której bezpieczeństwo pacjentów, wiarygodność, zaufanie do farmaceutów jako zawodu medycznego oraz walka z dezinformacją powinny być szczególnie istotne” o zajęcie jednoznacznego stanowiska, zgodnie z przedmiotem petycji.

Źródło: ŁW/Petycje Online

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]