REKLAMA
pt. 19 lutego 2021, 11:01

Farmaceuci: dla Izby liczy się tylko ograniczanie konkurencji

„Gdyby nie działania Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nasze apteki teraz normalnie by działały, a pacjenci mogliby kupować w nich leki. Tego faktu nie zmienią nawet najbardziej pokrętne tłumaczenia władz Izby” – piszą właściciele apteki w Legnicy, w przesłanym do naszej redakcji stanowisku.

Uszczelnienie Apteki dla Aptekarza może znaleźć się w nowelizacji ustawy refundacyjnej (fot. Shutterstock)
"W działaniach Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w naszej sprawie nie możemy doszukać się w żaden sposób realizacji tych zadań i obowiązków." - twierdzą farmaceuci (fot. Shutterstock)

Postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek należących do DGA zostały zainicjowane na wniosek Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej datowany na 1 lipca 2020 roku. Początkowo wrocławski WIF odrzucił wniosek, ale po odwołaniu złożonym przez Dolnośląską Izbę Aptekarską Główny Inspektor Farmaceutyczny uchylił to postanowienie i nakazał Dolnośląskiemu WIF wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwolenia.

W efekcie tych wszystkich działań, pomimo upływu blisko dwóch miesięcy od złożenia wniosków, nie otrzymaliśmy przeniesienia zezwoleń na nabyte apteki ani w województwie opolskim ani w dolnośląskim. Opolski WIF 15 stycznia jednocześnie z wszczęciem zawiesił postępowanie dotyczące naszego wniosku o przeniesienie zezwolenia do czasu rozstrzygnięcia postępowania w sprawie cofnięcia zezwoleń na prowadzenie aptek należących do DGA w tym województwie. Jak wszyscy dobrze wiemy postępowanie to ciągnąć się może latami. Dolnośląski WIF za to przedłuża termin wydania decyzji w sprawie naszej apteki w Legnicy żądając przedstawienia kolejnych dokumentów i informacji, które nie dość, że wydłużają czas postępowania to jeszcze narażają nas na ponoszenie kolejnych kosztów. W ostatnim piśmie z wrocławskiego WIF zostaliśmy zobowiązani, pod rygorem odrzucenia wniosku do przedstawienia informacji o powiązaniach kapitałowych banku w którym wzięliśmy kredyt.

W tym miejscu pragniemy zwrócić uwagę, że w momencie kiedy składaliśmy nasze wnioski o przeniesienie zezwoleń do WIF nie toczyło się żadne postępowanie dotyczące cofnięcia zezwoleń w sprawie aptek DGA, a transakcja zakupu aptek została zatwierdzona przez UOKiK. Co więcej, postanowienie GIF uchylające postanowienie WIF o odmowie wszczęcia postępowania, zostało wydane pod koniec listopada – w czasie, gdy zwróciliśmy się już do WIF-ów o wydanie promes. Inspekcja mogła w tym czasie poinformować nas o możliwych problemach prawnych, jednak z jakiegoś powodu uznała, że nie warto tego robić.

Od 1 stycznia nasze apteki nie mogą realnie świadczyć usług pacjentom. Mimo tego, ponosimy wszelkie koszty ich działań, w tym płacimy wynagrodzenie na rzecz 18 zatrudnionych u nas farmaceutów i techników farmacji, ponieważ, aby dokonać przeniesienia zezwolenia, apteki muszą formalnie działać. Płacimy czynsz, ponosimy koszty utylizacji leków oraz spłacamy kredyt, który wzięliśmy na zakup aptek. Kosztuje nas to łącznie ponad 200 tyś. złotych miesięcznie.

Niezależnie od naszej ciężkiej sytuacji, powyżej opisane działania inspekcji farmaceutycznej szkodzą przede wszystkim naszym pacjentom. Nasze apteki, dopóki jeszcze działały, obsługiwały ok. 14 tysięcy pacjentów miesięcznie. Bardzo złe skutki ma w tym kontekście szczególnie zamknięcie apteki w Legnicy. Jest to duża apteka przyszpitalna i jest zaopatrzona w szereg bardzo drogich, specjalistycznych i deficytowych leków m.in. onkologicznych, diabetologicznych czy kardiologicznych, czyli nie będących na wyposażeniu „zwykłej” apteki osiedlowej. Jeśli apteka dalej pozostanie zamknięta leki te zamiast do pacjentów, trafią do utylizacji. Nasza apteka w Legnicy jest także jedną z dwóch działających w tym mieście aptek całodobowych, co dodatkowo utrudnia pacjentom dostęp do leków w godzinach nocnych.

Zwróciliśmy się do Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej o wsparcie i pomoc. Prosiliśmy o to, aby Izba złożyła wniosek o wyłączenie naszych aptek z ogólnych postępowań dotyczących DGA, gdyż apteki te są teraz naszą własnością, a my jako farmaceuci spełniamy wszystkie warunki prawne do tego, aby prowadzić apteki. 26 stycznia spotkaliśmy się z przedstawicielami Izby, ale żadnej pomocy nie uzyskaliśmy. Zostaliśmy odesłani do Wojewódzkich Inspektorów Farmaceutycznych. To wszystko powoduje, że jako farmaceuci płacący składki na nasz samorząd zadajemy sobie pytanie, czy de facto rola naszego samorządu zaczyna się i kończy się kiedy trzeba złożyć wniosek o zamknięcie apteki? Potem farmaceuto radź sobie sam. O to mamy właśnie szczególny żal do naszego samorządu zawodowego. Zgodnie z przepisami prawa samorząd zawodowy farmaceutów powołany został m. in. do tego, żeby reprezentować farmaceutów i bronić ich interesów. Mówi o tym jasno art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy o Izbach Aptekarskich. W działaniach Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej w naszej sprawie nie możemy doszukać się w żaden sposób realizacji tych zadań i obowiązków. Nie możemy się także w działaniach Izby doszukać jakiejkolwiek troski o dobro pacjentów. Podczas spotkania przedstawiciele Izby sugerowali nam, żebyśmy wystąpili na drogę sądową przeciwko spółce, od której kupiliśmy apteki. Nie wiemy w jaki sposób wikłanie się w trwające latami procesy sądowe miałoby sprawić, że nasze apteki będą mogły działać, a pacjenci będą mogli zaopatrywać się w nich w leki. Podczas wizyty w opolskim WIF Inspektor informował nas, że w przypadku otrzymania od Izby wniosku o wyłączenie należących do nas aptek z postępowania o cofnięcie zezwoleń, chętnie się do niego przychyli. Izba jednak, jak się okazuje, nie zamierza podejmować w tej sprawie jakichkolwiek działań. Zasłania się przy tym uchwałą ORA DIA we Wrocławiu nr RA/10/VIII/2020 z 11 lutego 2020, zgodnie z którą ma ona obowiązek przeciwdziałania przejmowania aptek przez podmioty nieuprawnione. Wychodzi, że zdaniem Izby, podmiotem nieuprawnionym jest także spółka jawna której właścicielami są farmaceuci.

Działania jakie w ostatnich miesiącach podejmowała w naszej sprawie Dolnośląska Izba Aptekarska dobitnie pokazują, że motywacją jej władz jest po prostu zamykanie aptek. Niezależnie od tego do kogo one należą i ilu pacjentów obsługują. Izba chce coraz większych kompetencji i coraz większego wpływu na to kto, gdzie i jaką aptekę może prowadzić. Na interes pacjentów, farmaceutów – właścicieli aptek czy farmaceutów zatrudnionych w aptekach nie ma tu miejsca. Liczy się tylko to, żeby ograniczać konkurencje i tym samym zwiększać dochody własnych placówek. Dlatego jeszcze raz podkreślamy: Gdyby nie działania Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej nasze apteki teraz normalnie by działały, a pacjenci mogliby kupować w nich leki. Tego faktu nie zmienią nawet najbardziej pokrętne tłumaczenia władz Izby.

Z poważaniem,
Ewa Goszyk, Marcin Rumiński, wspólnicy

Redakcja mgr.farm

Czy podróże mogą być przyczyną wzdęć? A i owszem!

5 czerwca 202309:22

Właśnie w tej sprawie pojawił się w naszej aptece Pan Łukasz, który jutro wylatuje wraz z żoną na wycieczkę do Rzymu. Pan Łukasz co roku udaje się do Włoch, a jako osoba młoda i mocno aktywna lubi wraz z małżonką dużo zwiedzać, a przy tym próbować nowych potraw. Nauczony jednak poprzednimi doświadczeniami chce zawczasu wyposażyć się w preparat, który pomoże mu
w przypadku pojawienia się wzdęć. Kuchnia włoska z zasady bogata jest w węglowodany, które
u pacjenta i jego żony wywołują dyskomfort i uczucie pełności w brzuchu. Sam lot też nie pozostaje bez wpływu na stan ich przewodu pokarmowego. Pan Łukasz prosi zatem o produkt, który pozwoli na szybką ulgę od wzdęć, aby wraz z żoną mógł cieszyć się urlopem i wakacjami, a wizyty w restauracjach były przyjemnością, a nie uciążliwym obowiązkiem.
Co w takiej sytuacji można polecić Panu Łukaszowi?

OPIS DOLEGLIWOŚCI I ICH MOŻLIWE PRZYCZYNY

Problem, z jakim mierzy się Pan Łukasz to nic innego jak wzdęcia, które wbrew pozorom dotykają sporą część społeczeństwa [2]. Pomimo faktu, że obecność gazów w przewodzie pokarmowym jest fizjologiczna, to ich nadmiar lub utrudnione usuwanie może prowadzić do nieprzyjemnych dolegliwości, tj. wzdęć [2].  Tzw. gazy jelitowe powstają na drodze procesów trawiennych, głównie
w wyniku fermentacji bakteryjnej przez obecną w przewodzie pokarmowym mikroflorę jelitową [2].
W normalnych warunkach gazy jelitowe są w zdecydowanej większości eliminowane (poprzez odbyt, odbijanie lub inne alternatywne szlaki wykorzystujące mikroflorę jelitową) [2,3]. 

W sprzyjających temu warunkach ilość wytwarzanych gazów jelitowych może jednak przewyższać procesy ich eliminacji. Mówimy wówczas o tzw. wzdęciach, które pacjenci odczuwają jako uczucie pełności, rozdęcie i ogólny dyskomfort w obrębie brzucha [2,4]. Do sprzyjających warunków zaliczyć należy przede wszystkim niewłaściwą i nieregularną dietę [5]. Warto jednak wiedzieć, że wzdęcia mogą być też wynikiem zmiany diety, np. wynikającej z podróży [1]. Taka zmiana przyjmowanego pokarmu może negatywnie wpływać na procesy trawienia, czego efektem będą uciążliwe wzdęcia. Wśród składników pożywienia, które zdecydowanie sprzyjają wzdęciom są m.in. węglowodany, których nadmiar może w jelitach ulegać fermentacji i powodować nadprodukcję gazów jelitowych [1]. Biorąc pod uwagę wspomniane podróże warto też wiedzieć, że już sam lot samolotem może sprzyjać powstawaniu wzdęć, co ma związek ze spadkiem ciśnienia podczas lotu [6]. Organizm reaguje na tę sytuację m.in. nadmierną produkcją gazów jelitowych, co pacjenci odczuwają jako wzdęcia.

MÓWISZ WZDĘCIA – MYŚLISZ SYMETYKON

Pomimo tego, że wzdęcia nie są schorzeniem zagrażającym życiu i zdrowiu, to potrafią skutecznie uprzykrzyć życie i radykalnie obniżyć komfort codziennego funkcjonowania. W kontekście problemów z przewodem pokarmowym wynikających z podróży pacjenci nierzadko sięgają po preparaty probiotyczne. Warto jednak podkreślić, że probiotyki posiadają udokumentowane działanie
w przypadku biegunki podróżnych, biegunki po antybiotykoterapii, czy też wspomagająco
w zaparciach [7]. W redukcji wzdęć i związanych z nimi objawów, probiotyki posiadają dowody naukowe ograniczone do pojedynczych, konkretnych szczepów – i to w ramach terapii IBS [1].

Sprawdzoną substancją, działającą bezpośrednio na przyczynę dolegliwości (czyli na pęcherzyki gazów jelitowych) jest symetykon [2,8]. Symetykon poprawia komfort pacjentów poprzez ułatwienie eliminacji gazów jelitowych – związek ten zmniejsza napięcie powierzchniowe pęcherzyków powietrza w obrębie jelit, a to z kolei pozwala je efektywniej usuwać z organizmu [8].
Symetykon posiada długą historię stosowania (po raz pierwszy w terapii wzdęć został użyty w 1952 roku) [8]. Jako substancja działająca tylko w obrębie jelit odznacza się dobrym profilem bezpieczeństwa, a obecne w literaturze badania potwierdzają zasadność jego stosowania
w niwelowaniu wzdęć, a także w przygotowaniu do badań obrazowych [8,9].

REKOMENDACJA DLA PANA ŁUKASZA

W omawianym przykładzie mamy do czynienia z przypadkiem pacjenta, który w wyniku podróży
i zmiany stosowanej diety musiał zmierzyć się z problemem wzdęć. Tego typu przypadłość nie jest niczym nadzwyczajnym w całym przekroju populacji. Dlatego też warto mieć świadomość jak efektywnie pomagać takim pacjentom.
Rekomendacją dla Pana Łukasza może być preparat Ulgix Wzdęcia Max. Produkt ten zawiera symetykon, substancję dobrze znaną i sprawdzoną w zwalczaniu uciążliwych wzdęć.[10]

Tym co wyróżnia go na tle innych preparatów jest dawka substancji aktywnej. W 1 kapsułce preparatu Ulgix Wzdęcia Max znajduje się aż 240mg symetykonu, co jest znacznie większą ilością niż w innych produktach [10]. Pacjenci zatem mają możliwość przyjęcia mniejszej liczby kapsułek, a dla większości
z nich (zwłaszcza dla osób starszych) taka możliwość jest niezwykle ważna.

Ulgix Wzdęcia Max pozwala na szybką i maksymalną ulgę od wzdęć i doskonale sprawdza się
w przypadkach nadmiernego gromadzenia się gazów w żołądku i jelitach [10]. Dlatego też dla pacjentów, u których pojawi się uczucie pełności, silne wzdęcia czy też odbijanie Ulgix Wzdęcia Max to trafiony produkt, pozwalający na maksymalnie szybką ulgę.[11]

Literatura:

 1. Anna Jackowska, Aleksy Łukaszyk, Wzdęcia – mity i fakty, Przegląd Gastroenterologiczny 2008;3(5): 243-246
 2. Paulina Gulbicka, Marian Grzymisławski, Wzdęcia brzucha – najczęstsze przyczyny i postępowanie, Piel. Zdr. Publ. 2016,6,1,69-76
 3. Marta Słomka, Ewa Małecka -Panas, Wzdęcia i odbijania, Pediatr Med. Rodz 2011,7(1), 30-34
 4. Piotr Eder, Kamila Stawczyk-Eder, Liliana Łykowska-Szuber, Iwona Krela-Kaźmierczak, Krzysztof Linke, Wzdęcie – ważny i powszechny problem kliniczny w codzienne praktyce lekarskiej, Prz Gastroenterol 2012;7(4): 197-202
 5. Anna Zielińska, Ocena zależności między sposobem odżywiania a dolegliwościami u osób z zaburzeniami czynnościowymi przewodu pokarmowego, Piel. Zdr. Publ. 2014,4,3,227-237
 6. Hans C. Pommergaard, et.al., Flatulence on airplanes: just let it go, NZMJ 15 February 2013, Vol 126, No 1369
 7. Hanna Szajewska, Praktyczne zastosowanie probiotyków, Gastroenterologia Kliniczna 2014, tom 6, nr 1, 16-23
 8. Konrad Lewandowski, Magdalena Kaniewska, Agnieszka Świątek, Grażyna Rydzewska, Symetykon – możliwe zastosowania w praktyce klinicznej i samoleczeniu, Lekarz POZ 3/2021
 9. Remy Meier, Michael Steuerwald, Review of the therapeutic use of simethicone in gastroenterology, Schweiz. Zschr. GanzheitsMedizin 2007;19(7/8):380-387
 10. https://ulgix.pl/ulgix-wzdecia-max/?gclid=CjwKCAiAmJGgBhAZEiwA1JZolm3xvxQ27wzoBm-4A9E-AYUP-E0euqxEW8PT0q_0yOpbiUOsItvakBoCSbgQAvD_BwE
 11. https://www.nhs.uk/medicines/simeticone/about-simeticone/

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Apteka zaopatrzona w szereg DROGICH I DEFICYTOWYCH LEKÓW a w aptece osiedlowej brak. Interesują mnie te deficyty skąd biorą gdy tyle aptek odsyła swoich chorych pacjentów z pustymi rękami.
Apteki o większym potencjale, które realizują więcej recept mają pierwszeństwo i jest to w sumie logiczne
Dobrze że nie jest Pan ministrem zdrowia bo jutro już wszystkie apteki zostałyby zamknietę.
Apteki DGA ,AKURAT TE W BRZEGU znam .Jedna była w KAUFLANDZIE, czynna 7 dni w tygodniu, gdy jeszcze były handlowe niedziele ,druga też w centrum handlowym przy głównej ulicy miasta. Były to bardzo profesjonalne punkty-ta w KAUFLANDZIE miała ze 6 czynnych stale okienek, długie godziny otwarcia, dużo towaru, kosmetyków, dobre ceny i spory zespół pracowników. Z tego co zaobserwowoałam był na pewno drugi farmaceuta. Ludzie podobno dobrze zarabiali, choć mieli sporo pracy, ale był dobry podział obowiązków. Była to chyba wtedy największa apteka w tym mieście ? A w Legnicy, w którejś aptece DGA zamontowała chyba nawet robot do podawania leków? I teraz chyba komuś nie spodobało się, że DGA zamierza się sprzedać?-wyrok UOKiK Z LISTOPADA 2019R-ZGODA WARUNKOWA. Więc lepiej najpierw wszcząć postępowanie o odbiór zezwoleń i po sprawie? SZKODA TYLKO,ŻE TO DOTYCZY TAKICH DOBRYCH APTEK!
A ,Moi drodzy ,to chyba jeszcze inaczej: -ta sieć -DGA ,po wyroku UOKiK już zdążyła się sprzedać firmie z Bierunia. Izba pewnie chciała wszcząć postępowanie o odebranie zezwoleń już po tej transakcji-przekroczone jakieś progi? W tym jakoś czasie Ci farmaceuci dopiero zawiązali spółkę i chcieli kupić te trzy apteki- zgodnie z warunkiem UOKiK-dlaczego nie wcześniej? TO PYTANIE! I wtedy zaszły chyba jakieś dziwne okoliczności, bo twierdzą, że nikt ICH nie uprzedził ( ani WIF-Y,ANI IZBY),że takie postępowanie o cofnięcie zezwoleń może mieć miejsce i Izba o nie zabiega? I, że mogą mieć kłopoty? Doszło, więc do wydania kasy i kupienia tych aptek w LEGNICY I W BRZEGU. Może do tego Izby nie mogą/chcą uwierzyć, że tacy farmaceuci są w stanie kupić takie dobre /spore apteki i skąd mają środki? Nie wiem, nie jestem biznesmenem, ale by wychodziło na to, że mamy APTEKĘ DLA APTEKARZA, ale i tak nikt nie uwierzy/wierzy, że BIEDNY' FARMACEUTA MOŻE SOBIE NA NIĄ POZWOLIĆ FINANSOWO ! BO SKĄD NIBY MIAŁBY KASE, A DUŻEGO KREDYTU TEŻ NIE DOSTANIE,BO NIE MA GWARANCJI/ZDOLNOŚCI KREDYTOWEJ? CZYLI DOBRE APTEKI W RAZIE CZEGO DO LIKWIDACJI,BO KTO NIBY JE MA KUPIĆ?
W tym wypadku chyba Izby przerzucają decyzję/całą odpowiedzialność na WIF-y, a WIF-y-opolski na Izby. Gdy już doszło do kupienia tych trzech aptek przez farmaceutów, jeszcze przed decyzją GIF-U I NAWET ZDĄZYLI ZŁOZYĆ WNIOSEK O PRZENIESIENIE ZEZWOLEŃ przed tą decyzją, to przecież Izby chyba mogłyby wnioskować o wyłączenie tych aptek z postępowania o cofnięcie zezwoleń? DGYBY CHCIAŁY! Przecież składają wnioski do WIF-ÓW o cofnięcie zezwoleń podmiotom ,jakoś to motywują, to również chyba mogą modyfikować te wnioski i składać kolejne? Tak też podobno proponował WIF OPOLSKI. Zółzcie wniosek, a ja wyłączę te apteki z postepowań? ALE CO ZROBIĆ,JEŻELI Z PEWNOŚCIĄ NIE WIERZY SIĘ W SPÓŁKĘ FARMACEUTÓW ,KTÓRZY KUPILI TE APTEKI ,W ICH NIEZALEZNOŚĆ-MOŻE TO PRZECIEŻ SŁUPY? W takich okolicznościach lepiej nie mieszać się? A WIF-Y też są pewnie ostatnio "'PRZESYTASZONE" ,BO JEST JUŻ ZWYCZAJ PATRZENIA IM NA RĘCE PRZEZ IZBY I OCENIANIA ICH DZIAŁAŃ-POPRZEDNI WIF - WE WROCŁAWIU. CZY ,ABY SĄ SKUTECZNI? Zobaczymy czym to się skończy! Szkoda tych aptek, bo jeszcze DGA umiała je prowadzić i były dobrze zatowarowane . SWOJĄ DROGĄ MUSI BYĆ WIELKI TEN KREDYT FARMACEUTÓW,BO MAJĄ JUŻ TAKIE STRATY I NIE WYCOFUJĄ SIĘ Z WALKI O TE APTEKI? TO DOPIERO MUSI WSZYSTKICH DZIWIĆ?!