REKLAMA
pt. 12 lutego 2021, 13:30

Farmaceuci kupili apteki od sieci. Dlaczego nie mogą ich otworzyć?

Portal DoRzeczy opisuje w jednym z artykułów „dramat pacjentów” z Legnicy, gdzie zamknięto aptekę ogólnodostępną działającą przy szpitalu. Za winną takiej sytuacji wskazywana jest Dolnośląska Izba Aptekarska. Jej prezes – Marcin Repelewicz – z zaskoczeniem odbiera te oskarżenia. Jego zdaniem są niezasadne, nieprawdziwe i sformułowane w złej wierze…

"Nowe prawo doprowadzi do stopniowego rozdrobnienia rynku." - uważa ekspert Konfederacji Lewiatan (fot. Shutterstock)
Wiele wskazuje na to, że zarzewiem całej sytuacji okazuje się być decyzja UOKiK z 2019 roku (fot. Shutterstock)

– Kilkunastu farmaceutom grozi utrata pracy, a właściciel tonie w długach. To wynik kuriozalnego klinczu urzędniczego. Decyzję o unieruchomieniu placówki podjęła Inspekcja Farmaceutyczna. I to wbrew opinii UOKiK, który chciał, by pacjenci mogli dalej korzystać z apteki – donosi w swoim artykule DoRzeczy.

Autor opisuje sytuację trzech aptek w Brzegu i Legnicy, które niedawno dwójka farmaceutów kupiła od spółki DGA S.A. W połowie grudnia, tydzień po podpisaniu umowy i złożeniu wniosku o zmianę zezwolenia, Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny we Wrocławiu wszczął postępowanie przeciwko sieci, która sprzedała farmaceutom apteki. Miesiąc później taką samą decyzję podjął także Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Opolu.

– Poszkodowani farmaceuci zwrócili się z prośbą o pomoc do samorządu aptekarskiego. Poprosili o wsparcie Dolnośląską Izbę Aptekarską, ale ta pozostała głucha na ich apele. Zapytali wprost, „dlaczego cofnięte mają być zezwolenia na apteki kupione przez farmaceutów”, ale nie dostali odpowiedzi ani wsparcia. Jest to o tyle ciekawe, że to właśnie Izba zainicjowała postępowanie w sprawie sieci, od której farmaceuci kupili apteki w Legnicy i Brzegu – czytamy w artykule DoRzeczy.

Zdaniem dziennikarza w lipcu 2020 r. Dolnośląska Izba Aptekarska zarzuciła sieci „rzekome” naruszenie ustawy „Apteka dla Aptekarza”, w związku ze zmianą właścicielską.

Przejęcie aptek przez spółkę z Cypru

Postanowiliśmy zapytać Dolnośląską Izbę Aptekarską o tę sprawę. Jej prezes – Marcin Repelewicz – obszernie opisał sytuację wskazując, że artykuł DoRzeczy pomija część faktów. Jak chociażby faktyczną przyczynę skierowania do WIF we Wrocławiu wniosku o wszczęcie postępowania o cofnięcie zezwoleń aptekom prowadzonym przez spółkę DGA S.A. A wszystko zaczęło się w już w roku 2019 gdy do UOKiK wpłynął wniosek o przejęcie przez spółkę Panathea sp. z o.o. 100% akcji spółki DGA S.A. Urząd wydał zgodę na tę operację, jednak pod warunkiem, że przejmowana spółka sprzeda trzy swoje apteki: dwie w Brzegu i jedną w Legnicy (czytaj również: UOKiK: Panathea przejmie kontrolę nad Dolnośląską Grupą Apteczną).

Okazuje się, że Dolnośląska Izba Aptekarska dopatrzyła się w tej transakcji naruszenia przepisów. Z danych dostępnych w KRS wynikało bowiem, że jedynym udziałowcem spółki Panathea, która przejęła DGA S.A., jest cypryjska spółka „Dalferon Limited”.

– Tego rodzaju sytuacja, w ocenie Izby, stworzyła stan naruszenia prawa, poprzez przejęcie aptek przez podmiot nieuprawniony w rozumieniu przepisów ustawy – Prawo farmaceutyczne w brzmieniu nadanym nowelizacją z 2017 roku – wyjaśnia Marcin Repelewicz.

Po powzięciu informacji, że przejęte apteki mogą działać z naruszeniem prawa, 1 lipca 2020 roku Dolnośląska Izba Aptekarska skierowała do Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wniosek o wszczęcie postępowania administracyjnego w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na prowadzenie aptek ogólnodostępnych prowadzonych przez spółkę DGA S.A. Podstawą prawną złożenia wniosku było naruszenie przez spółkę wymogów prawnych niezbędnych do prowadzenia aptek, związanych z przekroczeniem progu dopuszczalnej koncentracji, wynikającego z art. 99 ust. 3a ustawy – Prawo farmaceutyczne. WIF odmówił jednak wszczęcia postępowania, co jednak nie zniechęciło izby.

– Po pierwotnej odmowie wszczęcia postępowania, na skutek zażalenia złożonego przez Izbę do Głównego Inspektora Farmaceutycznego i postanowienia uchylającego wydanego przez ten organ, postępowanie w sprawie zostało wszczęte na początku grudnia 2020 roku. Należy w tym miejscu wyraźnie podkreślić, że postępowanie to toczy się z urzędu (co wynika z art. 31 § 2 zd. 1 Kodeksu postępowania administracyjnego), jednakże Dolnośląska Izba Aptekarska uczestniczy w nim na prawach strony, jako organizacja społeczna – wskazuje prezes DIA.

Apteki sprzedane, postępowanie wszczęte

Izba złożyła wniosek 1 lipca 2020 roku. Pod koniec 2020 r. obecny właściciel spółki DGA S.A. – chcąc wykonać decyzję Prezesa UOKIK, który wyraził zgodę na zakup DGA S.A. przez Panathea sp. z o.o. pod warunkiem wyzbycia się 3 aptek (jednej w Legnicy i dwóch w Brzegu) – próbował zbyć te apteki nowemu podmiotowi. Apteki kupiła spółka farmaceutów (czytaj również: Izba ostrzega przed zmianami właścicielskimi w aptekach).

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]