REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuci oczekują abolicji na e-recepty zrealizowane w 2019 roku

12 listopada 2019 08:02

Zdaniem Naczelnej Izby Aptekarskiej konieczne jest wprowadzenie przepisu, który wskazywałby, że farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności i nie podlegają karom za realizację błędnie wystawionych po dniu 1 stycznia 2019 roku recept elektronicznych. Według NIA system jest testowany na farmaceutach…

E-recepty, choć bywają krytykowane, są doskonałym rozwiązaniem (fot. Shutterstock)
Abolicja na ewentualne błędy w dotychczas zrealizowanych e-receptach to minimum, jakiego oczekuje środowisko farmaceutów (Fot. Shutterstock)

W miniony piątek w Rządowym Centrum Legislacyjnym opublikowano uwagi, jakie wpłynęły w ramach konsultacji publicznych do projektu zmian w rozporządzeniu w sprawie recept. Projekt ten ma doprecyzować kwestie terminu realizacji e-recepty, które zmieniły się po 7 września 2019 r. Zgodnie z projektem, lekarz określi czy przepisana przez niego recepta ma być ważna 30 dni czy dłużej.

Zaproponowane zmiany dotyczą uzupełnienia § 11 rozporządzenia w sprawie recepty w zakresie terminu realizacji e-recepty. Zgodnie z jego brzmieniem osoba uprawniona będzie mogła oznaczyć na e-recepcie termin jej realizacji, nie dłuższy jednak niż 365 dni. Jednocześnie w przypadku braku takiego oznaczenia, termin realizacji recepty w postaci elektronicznej będzie wynosić 30 dni od daty jej wystawienia (czytaj więcej: Kolejne ważne zmiany! Lekarz określi termin realizacji e-recepty…).

REKLAMA

Projekt został oddany do konsultacji publicznych 4 października. Po nieco ponad miesiącu opublikowano uwagi jakie do niego wpłynęły. Wśród nich znalazło się również pismo skierowane do wiceministra Janusza Cieszyńskiego przez Naczelną Izbę Aptekarską pod koniec października. NIA wskazuje w nim m.in. na konieczność doprecyzowania nowego zapisu przez dodanie informacji, że w przypadku braku oznaczenia, termin realizacji e-recepty będzie wynosił 30 dni od daty wystawienia lub od daty realizacji „od dnia”.

REKLAMA

System testowany przez farmaceutów

Dużo istotniejsza jest jednak uwaga ogólna, którą Naczelna Izba Aptekarska kieruje do Janusza Cieszyńskiego. Odzwierciedla ona bowiem nastroje, które od pewnego czasu panują w środowisku farmaceutycznym, w kontekście ostatnich zmian legislacyjnych wprowadzonych przez resort zdrowia.

– Biorąc pod uwagę dziesięciomiesięczne doświadczenie farmaceutów w pracy z modułem e-recepty można wywnioskować, iż funkcjonalność systemu budzi wiele zastrzeżeń. Błędy systemu najczęściej są zgłaszane właśnie przez farmaceutów co pozwala przyjąć, iż system jest głównie testowany na farmaceutach, którzy dodatkowo obawiają się kar w przypadku błędów w ich realizacji – pisze Elżbieta Piotrowska-Rutkowska, Prezes NRA.

Mając na uwadze niedoskonałości modułu e-recepty Naczelna Izba Aptekarska proponuje wprowadzenie rozwiązań mających na celu skonfigurowanie go w taki sposób, a by od 1 stycznia 2020 roku nie było możliwe wystawienie elektronicznych recept z błędami uniemożliwiającymi ich prawidłową realizację (czytaj również: Absurdy e-recepty).

– Ponadto konieczne jest dodanie do treści rozporządzenia przepisu, który wskazywałby, iż farmaceuci nie ponoszą odpowiedzialności i nie podlegają karom za realizację błędnie wystawiony po dniu 1 stycznia 2019 r. recept elektronicznych – wskazuje prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej.

REKLAMA

Źródło: ŁW/RCL

dokument426014
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

9 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Polish pharmaceutical chamber. Polska farmaceutyczna komnata. Tajemnic xd
Ja nie oczekuję. U mnie się wszystko zgadza.
Serio taki głupi jesteś czy może nie realizujesz e-recept?! Nie mozesz byc niczego pewny na 100% ;) może być tak że przeoczyłeś jakąś pierdołę, a NFZ wystawi ci za 5 lat tak rachunek....
Ciebie też mogą skasować za brak podpisu lekarza na recepcie papierowej? Sprawdziłaś wszystkie? Czy może potrzebujesz abolicji?
skoro lekarze domagają się (i pewnie dopną swego) wydłużenia terminu wdrożenia e-recepty jako jedynej formy wystawiania recept, to my też powinniśmy otrzymać realizację naszych postulatów..
Myśle, ze nikomu by to nie zaszkodziło gdyby to przeszło.
byłoby chyba sprawiedliwie
Marian Podolski ja nie oczekuję niczego,jedynie po 55latach w zawodzie farmaceuty prawdziwej,rzetelnej,niekłamliwej USTAWU O ZAWODZIE PRAWDZIWEGO FARMACEUTY !

Powiązane artykuły

MZ: Część graficzna e-recepty ważniejsza od technicznej MZ: Część graficzna e-recepty ważniejsza od technicznej

Ministerstwo Zdrowia wydało komunikat w sprawie realizacji e-recepty w sytuacji niezgodności danych ...

Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć? Szkolenia z e-recepty oblegane przez farmaceutów. Czego można się dowiedzieć?

W minioną niedzielę w Poznaniu odbyło się szkolenie dla farmaceutów dotyczące aktualnej sytuacji dot...

VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR VIDEO: Realizacja recepty papierowej i DRR

Firmy Kamsoft oraz Sertum przygotowały filmy instruktażowe dla pracowników aptek, w których pokazują...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz