REKLAMA
wt. 21 marca 2023, 08:01

Farmaceuci proponują zmiany, które usprawnią system e-recept…

E-recepta na dobre zadomowiła się w polskim systemie ochrony zdrowia. Od czasu wprowadzenia jej do obiegu (wymóg wystawiania e-recept obowiązuje od 8 stycznia 2020 roku) minęły już ponad 3 lata, to zatem dobry moment na zebranie opinii n.t. jej funkcjonowania. Swoje uwagi mają przede wszystkim farmaceuci, czyli osoby, które z e-receptą stykają się na co dzień…

Wskazany numer prawa wykonywania zawodu należy do innego lekarza. To prawdopodobnie fałszywa e-recepta (fot. MGR.FARM)
Farmaceuci chcieliby zmian m.in. w kwestii realizacji e-recept rocznych (fot. Shutterstock)

System realizacji e-recept tworzony był tak naprawdę od podstaw. W jego pilotażu udział brali m.in. farmaceuci z wytypowanych do projektu aptek. Niemniej jednak kilka lat doświadczeń i obcowania z systemem pozwala wyciągnąć odpowiednie wnioski i propozycje zmian na przyszłość. Z pewnymi pomysłami korekty systemu e-recept wychodzi m.in. NRA, co doskonale widać w planach samorządu na obecny rok (czytaj więcej: Naczelna Rada Aptekarska z propozycją zmian w zasadach realizacji recept…).

Podjęcie pilnych działań w celu likwidacji niespójnych oraz niejednoznacznych przepisów dotyczących wydawania z apteki produktów leczniczych, środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – brzmi punkt 6 Uchwały NRA dotyczący prac Komisji ds. aptek ogólnodostępnych.

Swoje uwagi co do całego systemu i zasad funkcjonowania samej e-recepty mają także farmaceuci pracujący w aptekach. W ich opinii ostatnie 3 lata dosadnie pokazały, że pomimo wielu korzyści, jakie płyną z obecności recept elektronicznych system potrzebuje kilku usprawnień i aktualizacji do obecnych wymagań.

E-recepta to doskonały pomysł, nie zmienia to jednak faktu, że sam system nie jest doskonały i po takim czasie warto by coś w nim zmienić – komentują farmaceuci.

Co zatem ich zdaniem wymaga udoskonalenia?

Recepta roczna bolączką wielu farmaceutów…

W głosach zebranych wśród farmaceutów najczęściej słychać uwagi względem tego, co miało być jednym z flagowych projektów recept elektronicznych, czyli e-recept rocznych. Farmaceuci co prawda nie negują sensu istnienia tego rodzaju recept, ale już sam system i zasady ich realizacji pozostawiają wiele do życzenia.

Moje pierwsze skojarzenie to automatyczna blokada na receptach rocznych ilości opakowań, która pacjentowi przepadła, bo spóźnił się on z pierwszą realizacją w terminie 30 dni od daty wystawienia – proponuje jedna z farmaceutek.

Nie sposób nie zgodzić się z tą propozycją, tym bardziej, że tego typu możliwość nie powinna stanowić dużego problemu w kontekście zmian w funkcjonowaniu aptecznych systemów informatycznych. System wszak bez problemu potrafi wykryć przekroczenie daty ważności recepty dla antybiotyku, dlaczego zatem nie miałby robić tego w przypadku przekroczenia przez pacjenta dozwolonych 30 dni na pierwszą realizację e-recepty rocznej?

W kontekście recept rocznych farmaceuci proponują także zmiany w systemach służących do wystawiania tego typu recept elektronicznych.

Kolejna sprawa to blokada u lekarzy i osób wystawiających recepty roczne, żeby w momencie wypisania zbyt dużej liczby tabletek (np. 12 opakowań po 60 tabletek) z dawkowaniem 1×1 system automatycznie blokował wystawienie recepty i sugerował zmniejszenie ilości leku lub korektę dawkowania – przedstawiają kolejną z propozycji dotyczących recept rocznych farmaceuci zatrudnieni w aptekach ogólnodostępnych.

Patrząc na to, jak często ilość przepisanego leku na recepcie wychodzi poza zakres 360 dni, na jakie maksymalnie lekarz może wystawić dokument to tego typu zmiana mogłaby znacząco ograniczyć pomyłki w aptekach, polegające na wydaniu zbyt dużej liczby opakowań danego produktu.

Zmiany, które pozwolą usprawnić pracę z e-receptą

Farmaceuci, a w szczególności pacjenci skarżą się także na sytuacje, w których po wpisaniu kodu e-recepty i peselu pacjenta system nie jest w stanie zrealizować recepty, nie podając przy tym przyczyny takiego stan rzeczy.

Dobrze było by wiedzieć, czy podany przez pacjenta kod recepty został przez lekarza anulowany, czy też pacjent zrealizował już część recepty w innej aptece – skarżą się farmaceuci.

To prawda, że w sytuacji, kiedy pacjent nie pamięta czy dany kod już gdzieś podawał farmaceuci nie są w stanie odpowiedzieć, dlaczego nie mogą zrealizować danej e-recepty u siebie w aptece. Taka zmiana mogłaby być korzyścią nie tylko dla pracowników aptek, ale też dla samych pacjentów. W kontekście PIN-u do e-recept farmaceuci postulują też, aby na wydruku z systemu aptecznego obok kodu kreskowego widoczny był też czterocyfrowy kod e-recepty, co w przypadku niewyraźnego wydruku pozwoli na bezproblemową realizację recepty.

Wśród zgłaszanych przez farmaceutów pomysłów są także te dotyczące danych, jakie powinny być uwzględnione na recepcie.

– W moim odczuciu na e-recepcie powinien być też obowiązkowy numer kontaktowy do pacjenta – przekonuje farmaceutka z województwa łódzkiego.

Wówczas w przypadku pomyłki czy też potrzeby skontaktowania się z pacjentem celem weryfikacji zapotrzebowania na leki (np. w przypadku recept rocznych) farmaceuta mógłby szybko i łatwo otrzymać niezbędne informacje lub uprzedzić pacjenta o zaistniałej pomyłce. Kto wie, może już niedługo tego typu zmiany zamiast propozycjami staną się realnie funkcjonującymi zasadami realizacji e-recept i całego systemu?

©MGR.FARM

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]