REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Farmaceuta pójdzie do więzienia za sprzedaż leku do Domu Pomocy Społecznej?

17 stycznia 2019 08:20

Farmaceucie, który sprzeda leki do Domu Pomocy Społecznej może grozić do 5 lat więzienia – takie zapisy znalazły się w projekcie nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Wynika z niego, że apteki będą mogły zaopatrywać DPS-y wyłącznie nieodpłatnie i to za zgodą wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego.

Za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (fot. Shutterstock)
Za sprzedaż leków do Domu Pomocy Społecznej może grozić kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 (fot. Shutterstock)

Nie gasną kontrowersje związane z projektem nowelizacji Prawa farmaceutycznego, przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Celem procedowanego od kilku miesięcy dokumenty, jest uszczelnienie przepisów w kontekście nielegalnego wywozu leków i walki z nim (czytaj więcej: Ziobro: Proponujemy ustawę, która pozwoli ścigać przestępców z mafii lekowej). Resort sprawiedliwości najwyraźniej zapędził się w zaostrzaniu niektórych przepisów. Ucierpieć na tym mogą m.in. Domy Pomocy Społecznej.

W miniony piątek w RCL pojawiła się kolejna wersja projektu nowelizacji Prawa farmaceutycznego, prowadzonej przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W takim kształcie została ona skierowana do rozpatrzenia przez Stały Komitet Rady Ministrów. Eksperci od razu zauważyli, że wersja ta mocno różniła się od pierwotnego projektu opublikowanego 1 października 2018 roku. Zniknęły z niego między innymi zapisy dotyczące zmian w zakazie reklamy aptek i Karty Dużej Rodziny (czytaj więcej: Ministerstwo wycofuje się ze zmian w zakazie reklamy aptek…).

REKLAMA

Resort sprawiedliwości tłumaczył, że z pierwotnego projektu zostały wydzielone najpilniejsze przepisy związane z koniecznością zwalczania przestępczości związanej z odwróconym łańcuchem dystrybucji. Zachowano też te zmiany, których termin wdrożenia wynika z prawa europejskiego.

REKLAMA

Komu apteka może, a komu nie może sprzedawać leków?

W ostatniej wersji projektu zachowano jednak inne przepisy, które wśród farmaceutów (i nie tylko) wzbudziły sporo kontrowersji. Jednym z nich jest nowe brzmienie art. 86a, który określa zasady zbywania przez apteki produktów leczniczych. Zdaniem resortu sprawiedliwości jego aktualne brzmienie „doprowadziło do nieuprawnionego wykorzystania podmiotów leczniczych do odwrócenia klasycznego łańcucha dystrybucji leków”.

Obecnie art. 86a stanowi zakaz zbywania produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne i punkty apteczne do innych aptek ogólnodostępnych i punktów aptecznych oraz hurtowni farmaceutycznych. Zdaniem Ministerstwa Sprawiedliwości jest to zapis niekompletny i stanowi jedną z furtek wykorzystywanych przez przestępców wywożących leki z Polski.

– Regulacja nie obejmowała wielu sytuacji spotykanych w praktyce, takich jak np. zbywanie produktów leczniczych przez apteki ogólnodostępne do domów opieki społecznej albo do innych przedsiębiorców niebędących pacjentami oraz zbywania produktów leczniczych do hurtowni farmaceutycznych za pośrednictwem sklepów zielarskich i ogólnodostępnych – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Nowe brzmienie art. 86a ustawy Prawo farmaceutyczne

Resort sprawiedliwości zaproponował więc nowe brzmienie wspomnianego artykułu mówiące, że apteka lub punkt apteczny mogą zbyć produkty lecznicze wyłącznie w celu bezpośredniego zaopatrywania ludności lub na podstawie zapotrzebowania wystawionego przez podmioty wykonujące działalność leczniczą – na zasadach określonych w relewantnych przepisach prawa powszechnie obowiązującego (przede wszystkim Prawa farmaceutycznego i regulacji dotyczących cen urzędowych produktów leczniczych objętych refundacją).

REKLAMA

– Takie rozwiązanie zmierza do klarownego określenia zasady, jaką powinny kierować się apteki biorące udział w obrocie detalicznym produktami leczniczymi, tj. ukierunkowania obrotu na bezpośrednie zaopatrywanie w produkty lecznicze ludności, a także podmiotów wykonujących działalność leczniczą na potrzeby związane z leczeniem pacjentów. Intencją projektodawców jest ograniczenie możliwości obejścia tej zasady, jak to miało miejsce w przypadku dotychczasowego brzmienia art. 86a Prawa farmaceutycznego, które doprowadziło do nieuprawnionego wykorzystania podmiotów leczniczych do odwrócenia klasycznego łańcucha dystrybucji leków – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jednocześnie apteki i punkty apteczne będą mogły nieodpłatnie przekazywać produkty lecznicze (nieobjęte refundacją) jedynie w czterech, enumeratywnie wymienionych przypadkach:

 • na rzecz domów pomocy społecznej – w zakresie zadań ustawowych związanych z pomocą w organizowaniu farmakoterapii,
 • instytucjom państwowym – w przypadku wystąpienia konstytucyjnych stanów wyjątkowych,
 • podmiotom wykonującym działalność leczniczą – wyłącznie w celu ich zaopatrzenia,
 • pacjentom – wyłącznie na potrzeby ich leczenia.

Nieodpłatne zbycie produktów leczniczych na rzecz tych podmiotów będzie musiało być poprzedzone zgodą właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, udzielaną w drodze postanowienia, na wniosek składany przez podmiot prowadzący aptekę w określonym przez ustawę terminie.

A co ze sprzedażą leków do Domów Pomocy Społecznej?

Z proponowanych przez Ministerstwo Sprawiedliwości zapisów wynika, że apteki i punkty apteczne nie będą mogły sprzedawać leków do Domów Pomocy Społecznej. Możliwe będzie jedynie nieodpłatne zbycie im produktów leczniczych – i to za zgodą lokalnego WIF.

Na ten problem już od miesięcy zwraca uwagę Naczelna Izba Aptekarska, która już w lipcu pisała w tej sprawie do resortu sprawiedliwości (czytaj więcej: Domy pomocy społecznej będą kupować leki z hurtowni, a nie z aptek?).

– Przepis w zaproponowanym brzmieniu spowodowałbym, że apteki ogólnodostępne nie mogłyby zbywać produktów leczniczych na rzecz podmiotów, które nabywają je na podstawie i w celach, określonych w odrębnych przepisach prawa – czytamy w piśmie NIA. – Zmiana uniemożliwiłaby m.in. domom pomocy społecznej oraz domom dziecka nabywanie leków dla swoich podopiecznych.

Naczelna Izba Aptekarska w swojej opinii, przesłanej do Ministerstwa Sprawiedliwości, wskazywała wręcz, że należy cały art. 86a skreślić. W tabeli uwag, która znalazła się w projekcie nowelizacji, można zresztą dowiedzieć o zastrzeżeniach innych uczestników konsultacji publicznych, do wspomnianych zapisów. Wskazują oni, że takie brzmienie art. 86a w powoduje, że zakazana będzie sprzedaż lub przekazywanie przez apteki leków do licznych instytucji, takich jak: domy dziecka, hospicja, domy pomocy społecznej. Jednocześnie daje ono możliwość oddawania produktów leczniczych bez ograniczeń osobom fizycznym za darmo.

Resort sprawiedliwości uznał jednak te uwagi za bezzasadne.

– Przepisy prawa nie przyznają domom dziecka i hospicjom uprawnień w zakresie posiadania i stosowania produktów leczniczych, natomiast domy opieki społecznej są wskazane w przedmiotowym przepisie – tłumaczyło Ministerstwo Sprawiedliwości.

Kara więzienia za sprzedaż leku do DPS-u

Tym co budzi jeszcze większe kontrowersje, jest nowa sankcja przewidziana za złamanie przez pracownika apteki wspomnianego art. 86a. Znalazła się ona w art. 126b. 1. i mówi: „Kto zbywa produkt leczniczy z naruszeniem warunków określonych w art. 86a ust.1-3 lub z naruszeniem zakazu, o którym mowa w art. 87 ust. 5, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Resort sprawiedliwości uważa, że taki rodzaj kary uzasadniony jest „przeciwdziałaniem procederowi niepożądanego, odwróconego łańcucha dystrybucji, w szczególności ze względu na jego wieloetapową konstrukcję”.

– Konstrukcja proponowanego przepisu art. 126b określającego znamiona czynu zabronionego, co do zasady została oparta na dotychczas wypracowanej metodzie penalizacji nawiązującej do konkretnych nakazów i zakazów administracyjnych związanych z charakterystyką obrotu produktami leczniczymi, przy czym w sposób znaczący rozszerzono krąg nakazów i zakazów, których naruszenie będzie wyczerpywało znamiona przestępstwa. Z drugiej strony uściślono nakazy i zakazy, których naruszenie będzie podlegało penalizacji – czytamy w uzasadnieniu projektu.

Jeśli nowe przepisy wejdą w życie w proponowanym obecnie kształcie, niemożliwa stanie się sprzedaż leków przez apteki i punkty apteczne do Domów Pomocy Społecznej. Pracownikowi apteki, który podpisze się pod fakturą takiej sprzedaży, będzie groziła kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Apteki i punkty apteczne będą mogły zbywać wyłącznie bezpłatnie produkty lecznicze do DPS-ów.

Etap legislacyjny: Stały Komitet Rady Ministrów

Źródło: ŁW

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

100 pseudo-aptek zamieszanych w nielegalny wywóz leków 100 pseudo-aptek zamieszanych w nielegalny wywóz leków

Rząd przyjął projekt zmian w Prawie Farmaceutycznym, które mają unieszkodliwić mafię lekową. Zaostrz...

Czy 1 sierpnia zniknie ponad 200 aptek w całej Polsce? Czy 1 sierpnia zniknie ponad 200 aptek w całej Polsce?

Za niecałe trzy miesiące wygasną zezwolenia około 200 aptek funkcjonujących w Polsce. Stanie się to ...

Wywozili nielegalnie leki, ale Inspekcja nie nakładała na nich kar… Wywozili nielegalnie leki, ale Inspekcja nie nakładała na nich kar…

Główny Inspektor Farmaceutyczny powinien nakładać kary finansowe na hurtownie, które nielegalnie wyw...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz