REKLAMA
Magazyn mgr.farm
Redakcja mgr.farm

Farmaceuta wystawi receptę pro familiae lub pro auctore

czw. 26 marca 2020, 12:38

Do Sejmu trafił projekt nowelizacji „specustawy koronawirusowej”. Znalazły się w nim istotne propozycje zmian dotyczące funkcjonowania aptek oraz pracy farmaceutów. Wprowadzono między innymi możliwość wystawania recept farmaceutycznych pro familiae oraz pro auctore.

Farmaceuci będą mogli wystawiać recepty farmacetyczne nie tylko dla pacjentów, ale także samych siebie i członków swojej rodziny (Fot. Shutterstock)
Farmaceuci będą mogli wystawiać recepty farmacetyczne nie tylko dla pacjentów, ale także samych siebie i członków swojej rodziny (Fot. Shutterstock)

Już wkrótce posłowie zajmą się projektem ustawy o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (tzw. specustawa koronawirusowa). Znalazł się w niej szereg zmian, które mają ułatwić walkę ze skutkami pandemii koronawirusa w Polsce. W projekcie znalazła się nowelizacja art. 96 ust. 4 Prawa farmaceutycznego, który traktuje o wystawianiu recept farmaceutycznych (czytaj również: Farmaceuci powinni móc wystawić recepty pro auctore i pro familia).

Fragment projektu nowelizacji "specustawy koronawirusowej"
Fragment projektu nowelizacji „specustawy koronawirusowej”

Wynika z niego, że „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”.

REKLAMA

Wspomniany art. 95b ust. 3 mówi o receptach dla:

REKLAMA
 1. osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro auctore
 2. małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej, zwana dalej receptą pro familiae.

Innymi słowy farmaceuci będą mogli wystawiać recepty farmaceutyczne nie tylko dla pacjentów, ale także samych siebie i członków swojej rodziny. Jednocześnie dla wystawianych w ten sposób recept farmaceuta będzie musiał prowadzić wykaz zawierający:

 1. numer kolejny wpisu;
 2. datę wystawienia recepty;
 3. numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
 5. międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
 6. postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
 7. dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
 8. ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
 9. sposób dawkowania.


Farmaceuta w aptece

W projekcie nowelizacji zmieniono również brzmienie art. 92. prawa farmaceutycznego, mówiącego o konieczności obecności w aptece farmaceuty. Aktualne brzmienie tego przepisu jest niejednoznaczne i skutkuje różnymi jego interpretacjami. Jedna z nich mówi między innymi, że w godzinach pracy apteki musi być obecny farmaceuta o stażu pracy umożliwiającym pełnienie funkcji kierownika apteki (5 lat). Ten zapis budził przez ostatnie lata wiele kontrowersji (czytaj więcej: Jest uzasadnienie NSA! W aptece cały czas musi być farmaceuta o kwalifikacjach kierownika…).

W przygotowanym projekcie nowelizacji „specustawy koronawirusowej” zamieniono jego brzmienie na:

W godzinach pracy apteki w jej lokalu znajduje się zatrudniony w niej farmaceuta lub farmaceuta wykonujący swoje obowiązki w aptece na innej podstawie prawnej.

REKLAMA

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl
©MGR.FARM

 

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

25 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Mam pytanie jak w praktyce miałoby wyglądać wystawienie e-recepty przez farmaceutę. ja nie mam takiej opcji w moim programie.
Na razie nie ma możliwości wystawiania e-recept farmaceutycznych, bo nie mamy stosownych certyfikatów. Jesteśmy jak lekarze, którzy wciąż wystawiają papierowe, bo "nie ma dostępu do systemu".
Przede wszystkim poczekajmy na ustawę.
Maluśka uwaga formalna PRO FAMILIA!!!!!! "Pro" zawsze z ablativem, który w tym wypadku brzmi FAMILIA. Nikt nie pamięta łaciny ;)?
@Janusz Chmielewski. Na szczęście nie. Dziś to ma takie znaczenie jak to, czy bezę należy jeść łyżeczką.
Pytanie najważniejsze, czy recepty pro familia i pro auctore będą refundowane jak lekarskie? Jeśli nie to o kant dupy potłuc takie zmiany...
AKTUALIZACJA: cytuję projekt: "4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%; *za wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust. 3;*". Osoby określone w art. 95b ust.3 to właśnie wystawiający i najbliższa rodzina.
Moment, zaraz, coś tu jest nie tak. Pozytywna zmiana dla farmaceutów w projekcie ustawy?! Ja rozumiem że to jakiś Prima aprilis z małym wyprzedzeniem :-P .
Cicho, może się nie zorientują i zostanie ;)
Janusz, przecież nie jest przypadkiem projekt refundowanej RF pro auctorae i pro familiae.
Aż wirusa trzeba było żeby poszli po rozum do głowy.
Pytanie co z recepta na recepturę? Tez będzie można ? I zasadnicze pytanie czy REFUNDOWANE tez ?
naprawdę będziemy mieli możliwość wystawić refundowaną receptę pro?? Tylko na jakiej podstawie wystawimy refundowaną receptę osobie z rodziny? Zaświadczenie od lekarza prowadzącego będzie potrzebne czy jak?
Ja obecnie widzę tylko jedno sensowne rozwiązanie dotyczące recepty farmaceutycznej. Jest to erp farmaceutyczna ! Dedykowana strona receptafarmaceutyczna.gov.pl Logowanie , wystawienie erp. podpis profilem zaufanym wystawiającego farmaceuty , wydruk lub kod do realizacji w dowolnej aptece. Zero papierowej ewidencji wszystko ewidencjonowane automatycznie przez system i podlegające zdalnej kontroli... Erp odpłatna ryczałtowo np. 20 pln , pro autore i familie bezpłatna. Na dziś powinna być legalna jedynie w aptece bo apteka jedynie ma możliwość wystawienia paragonu/faktury za tą usługę. W przypadku farmaceuty zatrudnionego w aptece której nie jest właścicielem wynagrodzenie za wystawienie 1 erp. min.10 zł jako dodatek do wynagrodzenia ?
Chwileczkę... Dlaczego taka recepta może być tylko wystawiana przez farmaceutów pracujących w aptekach? Co ma podmiot do wystawiania. Przecież to uprawnienie konkretnie jedne osoby. Funkcjonujące tylko dla siebie i rodziny. Z możliwością realizacji w DOWOLNEJ aptece. I jeszcze żeby na tym właściciel zarabiał 20 zł a najemnik 10 zł. Dobre sobie. Dość już prywaciarze zarobili i jeszcze im mało.
Recepty wystawia się w celu: 1) rozpoczęcia leczenia, 2) kontynuacji leczenia, 3) modyfikacji leczenia. Dziś farmaceuta w polskiej aptece wystawiać recepty tylko w nagłych przypadkach - w celu kontynuacji leczenia, jeśli zagrożone jest zdrowie, i w celu rozpoczęcia leczenia, jeśli zagrożone jest życie. Nowe przepisy powinny doregulować, że zagrożenie zdrowia to nie tylko widmo hospitalizacji, ale również po prostu braku skuteczności i bezpieczeństwa farmakoterapii, nawet jeśli to nie skończy się hospitalizacją. Pacjent powinien uprawdopodobnić, że stosuje dany lek. Farmaceuta powinien przeprowadzić wywiad w celu oceny, czy kontynuacja leczenia u tego pacjenta wydaje się rozsądna. Dodatkowo, jeśli pacjent może uprawdopodobnić, że lek był u niego refundowany, to farmaceuta powinien wystawić receptę refundowaną. Farmaceuta powinien pobrać opłatę za usługę - jeśli POZ pobiera 75 zł od NFZ, to apteka powinna pobrać 37,5 zł - od pacjenta, a w czasie kryzysu od NFZ. Farmaceuta poza apteką nie powinien wystawiać recept w nagłych przypadkach do kontynuacji leczenia, z wyjątkiem dla siebie i dla rodziny (w linii prostej) - wówczas mają one być refundowane na zasadach opisanych wyżej. W przyszłości farmaceuta powinien móc wystawiać recepty do kontynuacji leczenia i do modyfikacji leczenia określonych chorób przewlekłych w ramach opieki farmaceutycznej - na zlecenie lekarskie, po zdaniu egzaminu z danej specjalności, również poza apteką. Dodatkowo w przyszłości farmaceuta powinien móc wystawiać recepty do rozpoczęcia leczenia określonych chorób ostrych - bez zlecenia lekarskiego, po zdaniu egzaminu z danej specjalności, również poza apteką. Dzięki temu w sposób racjonalny wykorzystany potencjał farmaceutów.
A jeśli pacjent będzie miał dwie choroby przewlekłe do będzie się nim opiekowało dwóch osobnych farmaceutów? Przecież to jest absurdalne, co to za farmaceuta, który miałby kontynuować leczenie astmy, a nadciśnienia już nie. Przecież po 5,5-letnich studiach magisterskich powinien znać już wszystkie leki, a jeśli tak nie jest to należy to przypominać na szkoleniach ciągłych a nie wymyślać jakieś nowe kursy specjalizacyjne etc. Przecież farmaceuta nie ustalałby diagnozy, tylko kontynuowałby farmakoterapię - jak pacjent dobrze toleruje leki to jest git, a jak nie to trzeba coś zrobić, ale to chyba nie jest trudne spisać uwagi dla lekarza. No i jeszcze jedna, najważniejsza kwestia - takie usługi musiałyby być płatne, o czym wspomniałeś. Co do refundowanych recept pro auctore/familiae - to oczywiście krok w dobrą stronę, myślę, że jak zmiana dobrze się przyjmie to zostanie również na okres po tej całej gehennie.
Nie prawda, nigdzie nie było zapisu, że możesz wystawić receptę farmaceutyczną w celu kontynuacji. Czy wystawiając receptę farmaceutyczną na Salbutamol w aerozolu osobie ze stanem astmatycznym, kontynuujesz leczenie? Mogłeś wystawić na dobrany przez Ciebie lek dla pacjenta.
No, już sobie pomarzyliście, niektórzy nawet odpłynęli mówiąc o refundowanych RF. Prawda jest taka że to nie przejdzie, a zawód farmaceuty aptecznego w dalszym ciągu będzie kasjerem po studiach.
Rozumiem, że Donald już nie kasjerujesz, skoro tak to Cię mierzi?
No to projekt zatwierdzony przez sejm - jak go ugryźć w praktyce jak zatwierdzić go senat i prezydent?
Ale masz argumenty! Rozumiem, że znasz lekarzy którzy analogicznie wystawiają e-recepty bez komputera z oprogramowaniem do obsługi gabinetu.
@hz. O ile mnie pamięć nie myli, od kilku lat w rozporządzeniu jest błąd i jest "pro familiae".