REKLAMA
czw. 13 sierpnia 2020, 10:15

Identyfikator NFZ na recepcie. Fundusz odpowiada na pytania…

Od 1 lipca 2020 r. zniesiono obowiązek umieszczania na receptach identyfikatora oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia. Zmiana ta zrodziła jedna wiele wątpliwości szczególnie, że część przepisów dotyczących realizacji recepty nadal go dotyczy. Reakcja serwisu rx.edu.pl postanowiła rozwiać te wątpliwości w Narodowy Funduszu Zdrowia…

Apteka nie chciała zrealizować recepty bez numeru oddziału NFZ (fot. MGR.FARM)
Dla recept wystawionych po 1 lipca apteka nie musi w DRR podawać identyfikatora NFZ (fot. MGR.FARM)

1 lipca 2020 r. z art. 96a ust. 8 ustawy – Prawo farmaceutyczne został usunięty pkt 2. Tym zamym zniesiono wymóg umieszczania na receptach identyfikatora NFZ lub znaku X dla osób nieuprawnionych do świadczeń refundowanych. Jednocześnie jednak, ani w art. 45a ustawy o refundacji leków, ani w § 7 ust. 6 rozporządzenia w sprawie recept nie zmienił się zakres wymaganych danych przekazywanych do NFZ w xml i umieszczanych w DRR w przypadku recept refundowanych. Identyfikator NFZ nie stał się w wymienionych przepisach fakultatywny i jest w dalszym ciągu wymagany (czytaj również: Od 1 lipca recepty nie muszą mieć identyfikatora oddziału NFZ).

W związku z tą sytuacją redakcja serwisu rx.edu.pl poprosiła Narodowy Fundusz Zdrowia i odpowiedź na kilka pytań, istotnych z punktu widzenia aptek. A dotyczyły one tego, jak ma postąpić apteka, gdy zgłosi się do niej pacjent z receptą wystawioną po 1 lipca oraz przed 1 lipca, w kontekście identyfikatora NFZ.

Odpowiedzi na pytania redakcji udzielił Departament Gospodarki Lekami Narodowego Funduszu Zdrowia. W pierwszej kolejności przywołano stanowisko Ministerstwa Zdrowia opublikowane 30 lipca na stronie resortu. Wyjaśniono w nim, że od 1 lipca 2020 r. nie ma już obowiązku umieszczania identyfikatora NFZ na receptach – zarówno elektronicznych, jak i papierowych. Jednocześnie informacji tej nie trzeba odnotowywać również na dokumentach związanych z realizacją recepty np. w Dokumencie Realizacji Recepty oraz nie musi być ona przekazywana oddziałom wojewódzkim NFZ wśród danych o obrocie lekami wynikających ze zrealizowanych recept (czytaj również: MZ o identyfikatorze oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia).

Co z receptami sprzed 1 lipca?

Odnosząc się do pytań dotyczących realizacji recept wystawionych przed 1 lipca 2020 r. NFZ zwrócił uwagę, że zgodnie z zapisem § 8 pkt 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. z 2018 r. poz. 745 ze zm.), recepta w postaci papierowej, zawierająca dane określone w art. 96a ust. 1 lub 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, może zostać zrealizowana także w przypadku, gdy adres pacjenta nie jest zgodny z numerem oddziału wojewódzkiego Funduszu (czytaj również: NFZ nieprzygotowany do zmian, a apteki mają problem. Jak go rozwiązać?).

– W załączniku nr 2 do wyżej wymienionego rozporządzenia zostały wskazane identyfikatory (numery od 01 do 16) oddziałów wojewódzkich Narodowego Funduszu Zdrowia. Ponadto na podstawie art. 96a ust 8 pkt 8 ustawy Prawo farmaceutyczne, jeżeli produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny jest przepisywany poza zakresem refundacji, osoba wystawiająca receptę wpisuje symbol „X” albo 100% – informuje NFZ.

Oznacza to, że osoba uprawniona wystawiając receptę przed 1 lipca 2020 r., na produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny podlegający refundacji, zobowiązana była wpisać w części recepty „Oddział NFZ” dane, o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 2 ustawy Prawo farmaceutyczne albo dane, o których mowa w art. 96a ust.8 pkt 5 ustawy Prawo farmaceutyczne.

Źródło: ŁW/rx.edu.pl


Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Co w przypadku gdy pole "oddział NFZ" jest wypełnione znakiem "X" a przy leku jest prawidłowy symbol zniżki np "R" i lek jest refundowany? Wydajemy ze 100% odpłatnością?
Ale nie dało mi to odpowiedzi na pytanie koleżanki z posta wyżej. Dotąd symbol X w polu identyfikatora NFZ oznaczał, że receptę lekarz chce wypisac na 100%, a teraz? Jesli wp[isze przy leku odpłatność np R, możemy to potraktowac jako brak NFZ ale lek za odpłatnością ryczałtową. A co jesli lekarz nie wpisze odpłatności? Należałoby uścislic, że odpłatność 100% za lek powinna byc zapisać cyframi 100% lub znakiem X ale przy leku.
co w przypadku gdy w polu oddział NFZ jest X a przy leku nie ma odpłatności wydajemy ze zniżka ? KOCHAM SWÓJ ZAWÓD :))
Nie potrafię tego odnaleźć w obecnej formie tego forum, ale było chyba całkiem niedawno takie pytanie na mgr.farm i była odpowiedź że w przypadku e-recept można to zmienić, wpisać fundusz i wydać ze zniżką.