REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Kartuzy: nie ma możliwości utworzenia apteki całodobowej w szpitalu

śr. 5 października 2022, 08:01

Spór o nocne dyżury aptek w Kartuzach od dłuższego czasu przykuwa uwagę środowiska farmaceutycznego z całej Polski. A to za sprawą działań tamtejszych władz, które interweniowały w tej sprawie w Ministerstwie Zdrowia, Inspekcji Farmaceutycznej, a nawet w prokuraturze.

Na początku września jeden z radnych Rady Powiatu Kartuskiego skierował wniosek o utworzenie apteki całodobowej w lokalnym szpitalu (fot. Shutterstock)
Na początku września jeden z radnych Rady Powiatu Kartuskiego skierował wniosek o utworzenie apteki całodobowej w lokalnym szpitalu (fot. Shutterstock)

Od dwóch lat – czyli od wybuchu pandemii COVID-19 – niemal wszystkie apteki w Kartuzach odmawiają pełnienia dyżurów. Ich właściciele tłumaczyli taką decyzję problemami finansowymi i kadrowymi. Od tego czasu władze Kartuz próbują różnymi sposobami zmusić aptekarzy do pełnienia nocnych dyżurów zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Radę Powiatu.

– W tej sprawie zostały skierowane trzy wnioski do Pomorskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego, wniosek do Głównego Inspektora Farmaceutycznego w Warszawie, wniosek do Ministra Zdrowia (także do wiadomości do wszystkich posłów na Sejm RP z regionu gdyńsko – słupskiego) w sprawie zmiany przepisów prawnych oraz zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez apteki do Prokuratury Rejonowej w Kartuzach. Po naszej interwencji interpelacje poselskie w sprawie zmiany przepisów prawnych złożyło dwóch posłów na Sejm RP – Pani Joanna Senyszyn i Pani Henryka Krzywonos – Strycharska. W sprawie zmiany przepisów prawnych w tej kwestii wielokrotnie interweniował do Ministerstwa Zdrowia także Związek Powiatów Polskich – opisuje swoje działania Starosta Kartuski, Bogdan Łapa.

REKLAMA

Aktualnie w Kartuzach dyżury zgodnie z harmonogramem pełni tylko jedna apteka. Robi to średnio raz na dziewięć dni. Niedawno Starosta Kartuski podziękował jej właścicielce za to, że „z pełnym zaangażowaniem realizuje misję, jaka została powierzona aptekom jako placówkom ochrony zdrowia publicznego” (czytaj więcej: Starosta podziękował właścicielce apteki, bo jako jedyna pełni nocne dyżury).

REKLAMA

A może apteka w szpitalu?

Na początku września jeden z radnych Rady Powiatu Kartuskiego – Andrzej Bystron – skierował wniosek do Bogdana Łapy, o utworzenie apteki całodobowej w lokalnym szpitalu. Starosta rozwiał jednak nadzieje radnego wskazując, że nie ma możliwości utworzenia apteki przy szpitalu. Dokładne powody przedstawił Prezes Powiatowego Centrum Zdrowia (spółki zarządzającej szpitalem) – Paweł Witkowski.

Wskazał on, że od 2017 roku prawo do uzyskania zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej posiada farmaceuta lub spółka farmaceutów. Poza tym Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach nie dysponuje wolnym lokalem o powierzchni co najmniej 80 m2 – a taki jest wymagany do otwarcia apteki. Kolejną przeszkodą dla otwarcia w szpitalu apteki ogólnodostępnej okazują się ograniczenia geograficzne. Pozwalają one na otwarcie apteki w gminie, gdzie liczba mieszkańców w przeliczeniu na aptekę wynosi co najmniej 3000 osób, w odległości nie mniejszej niż 500 metrów od już istniejącej. Tymczasem w Kartuzach w obok szpitala działa już apteka Dom Leków (czytaj również: Apteka dla aptekarza).

Ostatnim powodem, dla którego pomysł radnego nie może być zrealizowany jest art. 100 ustawy Prawo farmaceutyczne. Zgodnie z jego brzmieniem podmioty, które wpisane są do rejestru podmiotów prowadzących działalność leczniczą, nie mogę uzyskać zezwolenia na prowadzenie apteki. Dlatego też spółka Powiatowe Centrum Zdrowia w Kartuzach nie ma możliwości utworzenia apteki ogólnodostępnej (czytaj również: W przychodniach POZ znikną apteki po 1 sierpnia?).

Nowelizacja ustawy refundacyjnej…

Starosta Kartuski w swojej odpowiedzi na wniosek radnego zwraca uwagę, że problem braku dyżurów aptek w tym mieście, może rozwiązać projekt ustawy o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw. Ma on uregulować finansowanie dyżurów w porze nocne.

REKLAMA

– W związku z opublikowanym projektem ustawy Zarząd Powiatu Kartuskiego zaproponował, aby Rada Powiatu Kartuskiego wystąpiła z wnioskiem do Ministra Zdrowia o pilne jego procedowanie. Starosta Kartuski i Zarząd Powiatu Kartuskiego zwrócili się o pomoc do wszystkich możliwych instytucji, które dysponują narzędziami prawnymi mogącymi wpłynąć na rozwiązanie problemu braku dyżurów. Zdrowie mieszkańców powiatu kartuskiego stanowi priorytet dla Samorządu Powiatu Kartuskiego. Od początku interweniowaliśmy w sprawie utrudnionego dostępu naszych mieszkańców do leków do powyższych instytucji i nie zaprzestaniemy interweniować dopóki nasi mieszkańcy nie będą zabezpieczeni w leki w porze nocne – czytamy w piśmie Starosty.

©MGR.FARM

REKLAMA
REKLAMA
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Prebiotyk Fibraxine – unikalny skład i niezwykły wpływ na przewód pokarmowy

1 grudnia 202209:34

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową […]

Najprościej ujmując, prebiotyki są „superpokarmem” dla żyjących w naszych jelitach „dobrych” bakterii. Wspomagają także odbudowę prawidłowej mikrobioty. Proces bakteryjnej przemiany materii to fermentacja. W jej wyniku z błonnika rozpuszczalnego powstają pierwszo- i drugorzędowe metabolity bakteryjne, a wśród nich krótkołańcuchowe kwasy tłuszczowe (ang. short chain fatty acid – SCFA): octowy, propionowy i masłowy. Odgrywają one podstawową rolę w odżywianiu nabłonka jelita grubego (zapewniają ponad 95% energii) oraz w utrzymaniu homeostazy, czyli dobrostanu organizmu. SCFA, w szczególności kwas masłowy, poza zapewnieniem energii komórkom nabłonka jelitowego powodują wzrost i różnicowanie komórek, utrzymanie stabilnej bariery jelitowej („uszczelnienie” jelita). W przypadku uszkodzenia ściany jelita SCFA umożliwiają i przyspieszają procesy gojenia, mają działanie antyonkogenne. Działają przeciwzapalnie (hamują produkcję cytokin prozapalnych i stymulują produkcję cytokin przeciwzapalnych jak również pobudzają układ odpornościowy gospodarza). Są odpowiedzialne również za prawidłową kurczliwość jelit i czucie trzewne. 

Prebiotyczny błonnik, dzięki mechanicznej regulacji rytmu wypróżnień, przyspieszeniu perystaltyki i pasażu, zwiększeniu masy/objętości stolca i poprawie jego konsystencji, reguluje pasaż jelitowy. To oznacza, że działa zarówno przeciwzaparciowo jak i przeciwbiegunkowo. Błonnik spowalnia rozkład węglowodanów, zmniejsza wchłanianie cholesterolu i trójglicerydów, obniża stężenie glukozy i zapotrzebowanie na insulinę. Dzięki temu, błonnik przyczynia się do zmniejszenia uczucia głodu i obniżenia ciśnienia tętniczego krwi. Pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała.

REKLAMA

REKLAMA

Ostatnie badania wykazały, że dieta bogatobłonnikowa zmniejsza ryzyko zgonu z powodu chorób sercowo-naczyniowych i nowotworów ogółem, a błonnik rozpuszczalny zmniejsza ryzyko wystąpienia zapalenia uchyłków.

Tymczasem populacje zachodnie mają zdecydowanie zbyt mało błonnika w diecie. W dzisiejszych czasach, zwiększenie objętości błonnika pokarmowego w diecie jest trudne do zrealizowania, gdyż wiąże się ze spożywaniem dużych, liczonych w kilogramach, ilości owoców i warzyw. Dlatego też coraz częściej sięga się po gotowe suplementy, których zaletami są znana objętość podawanego błonnika, jego pochodzenie i jakość, jak również dodatki zwiększające skuteczność preparatów. Szczególnie preparat złożony FIBRAXINE jest wart uwagi, gdyż jest to produkt z którym przeprowadzono badania w Polsce, a po drugie ma unikatowy skład warunkujący jego właściwości: arabinogalaktan z laktoferyną.

Laktoferyna to naturalna glikoproteina o właściwościach przeciwbakteryjnych i przeciwzapalnych, wspomaga regulację mikrobioty jelitowej. Arabinogalaktan, zatwierdzony przez FDA błonnik pokarmowy o statusie GRAS (ang. generally recognised as safe = generalnie uznany za bezpieczny wg FDA), działa szczególnie silnie prebiotycznie (zwiększa liczbę endogennych dobrych bakterii), natomiast laktoferyna, działa przeciwzapalnie, immunomodulująco i przeciwdrobnoustrojowo. Arabinogalaktan jest nie skrobiowym polisacharydem o szczególnie rozgałęzionej strukturze (galaktoza do arabinozy jak 1:6), co czyni go rozpuszczalnym w wodzie i nieżelującym (w przeciwieństwie do innych, takich jak guar, karagen czy guma arabska). 

Według rekomendacji różnych towarzystw naukowych, zarówno polskich (Polskie Towarzystwo Gastroenterologii, PTGE), amerykańskich (American College of Gastroenterology, ACG, Americal Gastroenterological Asociation, AGA) czy europejskich (United Gastroenterology, UEG) błonnik rozpuszczalny, a w szczególności z dodatkiem arabinogalaktanu zalecany jest w leczeniu i profilaktyce zaostrzeń takich schorzeń jak: 

REKLAMA
  • różne postaci choroby uchyłkowej, w tym po przebytym zapaleniu uchyłków
  • zespół jelita drażliwego (IBS)
  • wspomagająco długoterminowo! W leczeniu zaparcia niezależnie od jego przyczyny
  • u pacjentów w trakcie radioterapii i chemioterapii – o ile jest dobrze tolerowany
  • u osób po operacjach na jelicie cienkim i grubym

Błonnik rozpuszczalny z laktoferyną (FIBRAXINE) mogą stosować osoby zdrowe, w celu uzupełnienia zawartości błonnika rozpuszczalnego w diecie (1 saszetkę dziennie codziennie). Należy podkreślić, że obecnie na rynku dostępnych jest wiele suplementów. Większość z nich nigdy nie była przebadana naukowo i nie ma dowodów na swoją skuteczność. Zatem błonnik błonnikowi nierówny i nie wystarczy „jakiś” preparat. Warto sięgać po sprawdzone rozwiązania, takie jak Fibraxine.

dr n. med. Anna Pietrzak
II Klinika Gastroenterologii CMKP
Oddział Gastroenterologii Szpitala Bielańskiego, Warszawa

 

Bibliografia:

1. Zannini E, Bravo Núñez Á, Sahin AW, Arendt EK. Arabinoxylans as Functional Food Ingredients: A Review. Foods. 2022 Apr 1;11(7):1026.
2. Lee DPS, Peng A, Taniasuri F, Tan D, Kim JE. Impact of fiber-fortified food consumption on anthropometric measurements and cardiometabolic outcomes: A systematic review, metaanalyses, and meta-regressions of randomized controlled trials. Crit Rev Food Sci Nutr. 2022 Mar 25:1-19.
3. Huwiler VV, Schönenberger KA, Segesser von Brunegg A, Reber E, Mühlebach S, Stanga Z, Balmer ML. Prolonged Isolated Soluble Dietary Fibre Supplementation in Overweight and Obese Patients: A Systematic Review with Meta-Analysis of Randomised Controlled Trials. Nutrients. 2022 Jun 24;14(13):2627.
4.Arayici ME, Mert-Ozupek N, Yalcin F, Basbinar Y, Ellidokuz H. Soluble and Insoluble Dietary Fiber Consumption and Colorectal Cancer Risk: A Systematic Review and Meta-Analysis. Nutr Cancer. 2022;74(7):2412-2425.
5. Carrasco-Labra A, Lytvyn L, Falck-Ytter Y, Surawicz CM, Chey WD. AGA Technical Review on the Evaluation of Functional Diarrhea and Diarrhea-Predominant Irritable Bowel Syndrome in Adults (IBS-D). Gastroenterology. 2019 Sep;157(3):859-880.
6. Lacy BE, Pimentel M, Brenner DM, Chey WD, Keefer LA, Long MD, Moshiree B. ACG Clinical Guideline: Management of Irritable Bowel Syndrome. Am J Gastroenterol. 2021 Jan 1;116(1):17-44.
7. Pietrzak A. Bartnik W., Szczepkowski M., Krokowicz P., Dziki A., Reguła J., Wallner G. Polish inerdisciplinary consensus and treatment of diverticular disease of the colon (2015). Gastroenterologia Kliniczna 2015; 7:1-19.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]