REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Koalicja Obywatelska zmienia zdanie na temat „apteki dla aptekarza”?

5 września 2019 08:23

Jeszcze w lipcu senator Tomasz Grodzki zapewniał, że w przypadku wygranych wyborów Koalicja Obywatelska nie ma w planach likwidacji tzw. „apteki dla aptekarza” – czyli ograniczenia możliwości otwierania aptek tylko przez farmaceutów. Okazuje się, że inne zdanie na ten temat ma Arkadiusz Myrcha…

Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie mogą się zdecydować, co zrobić z "apteką dla aptekarza" po wygranych wyborach (fot. TT/MGR.FARM)
Przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej nie mogą się zdecydować, co zrobić z "apteką dla aptekarza" po wygranych wyborach (fot. TT/MGR.FARM)

Kiedy w lipcu odbyło się Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej, farmaceuci uważnie śledzili wypowiedzi przedstawicieli tego ugrupowania dotyczące rynku aptecznego. Z relacji prasowych z tego wydarzenia wynikało, że jedną z propozycji programowych KO ma być zlikwidowanie tzw. „apteki dla aptekarza”.

Obowiązująca od 2017 roku ustawa wprowadziła ograniczenia w otwieraniu nowych aptek. Obecnie mogą to robić tylko farmaceuci i to stosując się do rygorystycznych ograniczeń demograficznych i geograficznych (apteki muszą być oddalone od siebie o min. 1000 metrów). Zarówno Platforma Obywatelska jak i Nowoczesna, głosowały w 2017 roku przeciwko „aptece dla aptekarza”.

REKLAMA

Nie będzie likwidacji „apteki dla aptekarza”

Doniesieniom o planach likwidacji „apteki dla aptekarza” w przypadku wygranych przez KO wyborów zaprzeczył jednak na Twitterze senator Tomasz Grodzki – z wykształcenia lekarz, zajmujący się w Koalicji Obywatelskiej obszarem ochrony zdrowia. Zapewnił wtedy, że KO nie ma w planach likwidacji „apteki dla aptekarza” (czytaj więcej: Co KO zrobi z „apteką dla aptekarza” jeśli wygra wybory?).

REKLAMA

– Nikt podczas Forum Programowego nie mówił o likwidacji AdA więc proszę nie mówić o wycofywaniu się. Staramy się słuchać środowisk zawodowych więc dawna wypowiedz (i to nie kogoś z zarządu partii) nie jest już aktualna i tyle – zarzekał się Tomasz Grodzki.

Co ciekawe podczas procedowania „apteki dla aptekarza” sam Grodzki był jej mocno przeciwny. W pamięć farmaceutom zapadła wtedy jego wypowiedź, w której porównał aptekarzy do włókniarek w Manchesterze.

– Ta sytuacja przypomina trochę historię włókniarek w Manchesterze, które burzyły się przeciwko dużym maszynom włókienniczym; przypomina też historię małych sklepików versus supermarkety. Tylko że wtedy władze zachowywały się racjonalnie. I czy nam się to podoba, czy nie, czy podoba się nam bieg historii, zwyciężyły większe maszyny włókiennicze i większą przewagę mają hipermarkety. W tym wypadku władza, stymulowana przez izby aptekarskie, próbuje za wszelką cenę chronić interes farmaceutów – kosztem pacjentów. A moim zdaniem jest to droga donikąd – mówił 20 kwietnia 2017 roku o „aptece dla aptekarza” senator Tomasz Grodzki z Platformy Obywatelskiej (czytaj więcej: Polscy aptekarze jak włókniarki w Manchesterze?)..

REKLAMA

Jednak będzie likwidacja „apteki dla aptekarza”

Wczoraj na Twitterze dziennikarz Gazety Prawnej – Patryk Słowik – zapytał przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej o ich plany dotyczące „apteki dla aptekarza”. W swoich propozycjach programowych podkreślali oni bowiem cofnięcie wielu zmian wprowadzonych przez obecny rząd: zakaz handlu w niedzielę, ograniczenie w handlu ziemią… Na jego pytanie odpowiedział poseł Arkadiusz Myrcha zapowiadając likwidację „apteki dla aptekarza”.

Nie będzie tego ograniczenia – odpowiedział Myrcha na pytanie Słowika o to czy „apteka dla aptekarza” zostanie czy będzie zlikwidowana.

Ta deklaracja wywołała falę komentarzy farmaceutów na Twitterze, który zapowiedzieli, że po tej wypowiedzi nie zagłosują ma KO.

– I dziękujemy bardzo. Przynajmniej wiadomo na kogo nie głosować. Szukajcie Państwo głosów gdzie indziej. Może w zagranicznych funduszach? Ale oni nie mogą głosować. Jaka szkoda – napisał jeden z nich.

– No to mojego głosu już nie macie, Może to 1 ale przypuszczam że zbierze się tego trochę. Brawo za niszczenie Polskich firm Polskich obywateli płacących w Polsce podatki – pisze inny farmaceuta.

Źródło: ŁW/TT
©MGR.FARM

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Wierzyć politykom? Naiwność dziecka. Na wszelki wypadek jednak bym na nich nie zagłosował.

Powiązane artykuły

„Apteka dla Aptekarza ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują… „Apteka dla Aptekarza ma już 2 lata. Farmaceuci podsumowują…

Swobodny dostęp do aptek i usług farmaceutycznych dla pacjentów, placówki powstające tam, gdzie fakt...

Co KO zrobi z „apteką dla aptekarza” jeśli wygra wybory? Co KO zrobi z „apteką dla aptekarza” jeśli wygra wybory?

Pod koniec ubiegłego tygodnia odbyło się Forum Programowe Koalicji Obywatelskiej. W relacjach prasow...

83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza” 83 miejscowości bez aptek po wejściu „apteki dla aptekarza”

Odkąd w 2017 roku weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego określana "apteką dla aptekarza"...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz