REKLAMA
wt. 16 czerwca 2015, 18:48

Konfederacja Lewiatan: „Czarna Lista Barier w ochronie zdrowia”

Wprowadzenie realnego koszyka świadczeń gwarantowanych, dopłat i dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych, opracowanie jasnych kryteriów kontraktowania gwarantujących jak najwyższą jakość obsługi pacjenta, włączenie do systemu opieki farmaceutycznej oraz stworzenie nowej polityki lekowej państwa – proponuje Konfederacja Lewiatan w „Czarnej Liście Barier w ochronie zdrowia”.

– Postulujemy wprowadzenie koszyka świadczeń gwarantowanych w ramach opłacanej składki. Limitowanie świadczeń bądź określenie koszyka gwarantowanego przez państwo, o ile oparte na obiektywnych i racjonalnych zasadach, jest nie tylko w pełni zgodne z Konstytucją, ale jest również dużo uczciwsze wobec obywateli. Koniecznym staje się zatem takie doprecyzowanie koszyka, aby każdy pacjent wiedział na co może liczyć ze środków publicznych – mówi dr Dobrawa Biadun, ekspertka Konfederacji Lewiatan.

Niezbędne jest również wprowadzenie stopniowego współpłacenia za świadczenia, przy pozostawieniu prawa do całkowicie bezpłatnej opieki zdrowotnej dla niektórych grup społecznych – co jest w zgodzie z zasadą solidaryzmu społecznego.
Dodatkowo, z uwagi na ograniczoną pulę pieniędzy publicznych, koniecznym staje się stworzenie przyjaznych ram prawnych do rozwoju dodatkowych ubezpieczeń zdrowotnych. Pomimo braku kultury ubezpieczeniowej Polacy coraz częściej zauważają konieczność dopłacania do określonych świadczeń – i to jest wysoki odsetek wydatków tzw. „out-of-pocket”.

Istnieje też pilna potrzeba zmian odnoszących się do określenia zasad kontraktowania i zwiększenia ich efektywności. Pod pojęciem efektywności kontraktowania mieszczą się dwa zagadnienia:
1) określenie realnego koszyka świadczeń zdrowotnych opartego na zasadzie solidaryzmu społecznego;
2) wprowadzenie jasnych i przejrzystych procedur zawierania umów pomiędzy płatnikiem a podmiotem leczniczym i oparte na tej umowie przejrzyste zasady kontroli i oceny jakości podmiotów leczniczych.

Efektywność kontraktowania to jasne i przejrzyste procedury zawierania umów pomiędzy płatnikiem a podmiotem udzielającym świadczeń zdrowotnych. Przystępując do konkursu podmioty lecznicze powinny znać kryteria oceny ofert, wiedzieć jakie są oczekiwania w zakresie minimalnych warunków do zawarcia umowy. Wszelkie warunki podwyższające ten standard powinny być odnotowywane jako dodatkowy punkt. Zwiększy to konkurencyjność na rynku, a przestanie mieć znaczenie, kto jest założycielem danej placówki.
– Obecnie pacjent nie może otrzymać opieki farmaceutycznej ani żadnej informacji zewnętrznej dotyczącej danej apteki. A te placówki z powodzeniem mogłyby realizować programy zdrowotne, profilaktyczne, zapewnić dostęp do podstawowych badań profilaktycznych i przesiewowych.

Dodatkowo zwiększona dostępność leków w placówkach obrotu pozaaptecznego, niestety napędza ich spożycie. Już dziś problem nadmiernego zużycia leków i innych produktów parafarmaceutycznych plasuje Polskę w niechlubnej czołówce państw, w których istnieje najwyższa sprzedaż w tym segmencie – dodaje dr Dobrawa Biadun.

Obecne działania w odniesieniu do leków skupiają się wyłącznie na obniżaniu cen produktów podlegających refundacji w celu zmniejszenia obciążeń płatnika publicznego. W pozostałym zakresie państwo zupełnie nie zwraca uwagi na siłę, którą w Polsce jest przemysł farmaceutyczny.

Szczególne znaczenie dla poprawy jakości zdrowotnej Polaków ma wzmocnienie innowacyjności. A innowacyjność w ochronie zdrowia to przede wszystkim dostęp do nowoczesnych leków czy aparatury medycznej. Krajowy przemysł farmaceutyczny to gwarant ciągłości dostaw i dostępności leków dla pacjentów i to przy zachowaniu umiarkowanych cen.

źródło: Konfederacja Lewiatan