REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Konflikty wokół dyżurów aptek narastają. Ministerstwo Zdrowia zwleka…

11 grudnia 2018 08:00

Końcówka roku to nerwowy okres dla polskich aptekarzy. Obok problemów z e-receptą i niepewnością związaną z kolejnym wykazem leków refundowanych, narastają też konflikty aptek z samorządowcami w sprawie dyżurów aptek. Koniec roku, to okres podejmowania uchwał w tej sprawie przez rady powiatów…

Sąd uznał, że analiza potrzeb ludność nie jest potrzebna przy ustalaniu harmonogramu dyżurów aptek (fot. Shutterstock)
Od roku w Ministerstwie Zdrowia leży gotowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym rozwiązujący problem dyżurów aptek (fot. Shutterstock)

Jednym z przykładów sporu między aptekarzami a samorządami, jest aktualny konflikt w Śremie. Pod koniec listopada śremscy aptekarze napisali list otwarty do starosty powiatu, w którym zapowiadali, że nie będą od 1 stycznia pełnić dyżurów (czytaj więcej: List otwarty aptekarzy do Starosty Śremskiego). Pisali w nim, że „bezduszne uchwały podejmowane przez pozbawionych refleksji radnych powiatowych, nie uwzględniają naszych uwag, postulatów i rzeczywistych możliwości pełnienia dyżurów”.

Kolejne działania obu stron prowadziły tylko do dalszego zaogniania sytuacji. Efektem jest groźba braku yżurów w całym powiecie od stycznia 2019 roku. Starosta zapowiedział w lokalnych mediach wypowiedzenie umowy jednej z aptek (znajduje się w budynku szpitala) i utworzenia tam innej apteki. Takiej, która miałaby dyżurować całodobowo, a także w święta. Znalazło to potwierdzenie w nowych warunkach jakie zarząd szpitala przedstawił znajdującej się tam aptece (czytaj więcej: Śrem: apteka całodobowa albo wypowiedzenie najmu).

REKLAMA

Konflikt w Śremie to tylko wierzchołek góry

Ostrowiec Świętokrzyski, Pleszew, Jarocin, Radzyń Podlaski – to tylko kilka powiatów, w których pojawiły się poważne problemy z dyżurami aptek. Schemat konfliktu na ogół wygląda tak samo. Aptekarze nie chcą dyżurować, powiaty nie wiedzą jak napisać prawidłową uchwałę. Tymczasem wojewodowie i sądy cały czas unieważniają samorządowe uchwały (czytaj więcej: Dyżury aptek: problemem jest prawo).

REKLAMA

Tymczasem od roku w Ministerstwie Zdrowia leży gotowy projekt zmian w prawie farmaceutycznym. Przygotowały go wspólnie Naczelna Rada Aptekarska i Związek Powiatów Polskich. Rozmowy na jego temat się jednak przeciągają i cały czas nie jest znane stanowisko przedstawicieli resortu (czytaj więcej: Oto projekt w sprawie płatnych dyżurów aptek, który trafił do Ministerstwa Zdrowia).

Projekt proponuje by dyżury apteczne finansował NFZ ze swojego budżetu państwa. Przewiduje się wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 35 zł za godzinę dyżuru. Dyrektorzy oddziałów NFZ mieliby uzgadniać projekty uchwał rad powiatów. Ponadto rady mają ustalać plan dyżurów w tak, aby jednocześnie dyżur pełniły nie więcej niż dwie apteki ogólnodostępne. Ponadto w celu ograniczenie biurokracji zaproponowano ograniczenie przypadków, w których wyznaczenie aptek ogólnodostępnych będzie obligatoryjne. Planu dyżurów nie będzie w powiatach, w których główne miasto ma powyżej 40 tys. mieszkańców. Podobnie ma być w miastach, w których nie ma siedziby zakładu leczniczego udzielającego świadczeń nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej.

Okazuje się jednak, że Ministerstwo Zdrowia oraz Narodowy Fundusz Zdrowia mają wiele wątpliwości co do tego projektu. Pod koniec kwietnia pismo w tej sprawie z szeregiem pytań otrzymali wnioskodawcy: Naczelna Izba Aptekarska i Związek Powiatów Polskich. Druga z organizacji niedawno opublikowała odpowiedzi jakie odesłała do resortu zdrowia (czytaj więcej: Płatne dyżury aptek? Ministerstwo Zdrowia ma wiele wątpliwości).

Źródło: ŁW/wspolnota.org.pl

REKLAMA
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Radzyń Podlaski: O aptekach odmawiających dyżurowania poinformowano WIF Radzyń Podlaski: O aptekach odmawiających dyżurowania poinformowano WIF

Po tym jak lokalne media opisały przypadek ojca, który szukając w nocy leku dla małego dziecka "poca...

Nocne dyżury w powiecie gostyńskim: aptekarze pójdą do sądu Nocne dyżury w powiecie gostyńskim: aptekarze pójdą do sądu

Decyzja podjęta przez wojewodę w sprawie nocnych dyżurów placówek wywołała prawdziwą burzę w gostyńs...

Radni boją się wejść do apteki, bo „dostaną kopa” Radni boją się wejść do apteki, bo „dostaną kopa”

"To jest jakiś horror. Jak wejdziesz do apteki i rozpoznają Cię, że jesteś radnym powiatowym, to dos...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz