REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Koniec ze słownym zapisem na recepcie ilości środka odurzającego?

7 sierpnia 2019 10:17

Ministerstwo Zdrowia oddało do konsultacji publicznych projekt zmiany w rozporządzeniu w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje. Dotyczy on słownego zapisu sumy wspomnianych substancji na recepcie. Projekt zakłada, że na e-recepcie będzie ona mogła być zapisana liczbowo.

Kilka dni temu Naczelna Izba Lekarska opublikowała pismo, jakie resort zdrowia skierował do wszystkich izb lekarskich (fot. Shutterstock)
Proponowany przepis zakłada umożliwienie wypisania ilości sumarycznej w sposób inny, niż opisem słownym (fot. Shutterstock)

Obecnie system wystawiania e-recept nie posiada technicznych możliwości podania na e-recepcie słownie sumarycznej ilości środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje.. Tymczasem taki obowiązek istnieje w obowiązujących przepisach dotyczących recept papierowych. Jak wyjaśnia resort zdrowia system pozwala na podanie tej wartości jedynie za pomocą cyfry albo liczby. W związku z powyższym zaproponowano rozwiązanie zmiany w tym zakresie (czytaj również: Pieczątka nie będzie potrzebna przy dostawie środków odurzających).

Dotychczas jednozdaniowy ust. 1 w § 6 nowelizowanego rozporządzenia, proponuje się zastąpić przepisem dwuzdaniowym. Z pierwszego zdania wynikać będzie, że na recepcie (każdej, bez względu na postać) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, musi być zapisana sumaryczna ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej albo ilość środka odurzającego lub substancji psychotropowej wyrażona za pomocą ilości jednostek dawkowania oraz wielkości dawki (czytaj więcej: Farmaceuci rozczarowani e-receptą. Nadal będą poprawiać błędy lekarzy…).

REKLAMA

– Przepis ten nie rozstrzyga sposobu zapisania tej ilości, co oznacza, że w przypadku recept w postaci elektronicznej ilość ta może być wyrażona liczbowo. Tak skonstruowana regulacja zapewnia zgodność przepisu prawnego dotyczącego wystawiania e-recept z faktycznie dedykowanymi tym receptom rozwiązaniami technicznymi – czytamy w uzasadnieniu projektu (czytaj również: Recepty weterynaryjne na leki odurzające i psychotropowe bez zmian).

REKLAMA

Jednocześnie ze zdania drugiego wynikać ma, że w przypadku recept wystawianych w postaci papierowej, sumaryczna ilość, powinna być podawana w postaci opisu słownego (co nie wyklucza zapisu liczbowego).

– Takie działanie jest celowym zabiegiem i ma na celu uniknięcie konieczności zmiany przez lekarzy wypisujących recepty (w postaci papierowej) na preparaty zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1, dotychczasowej praktyki w tym względzie. Niemniej jednak proponowany przepis zakłada również elastyczność, przez umożliwienie wypisania ilości sumarycznej w sposób inny, niż opisem słownym (czyli przez liczbę, analogicznie jak w przypadku e-recepty) – wyjaśnia ministerstwo zdrowia.

Etap legislacyjny: konsultacje publiczne

Źródło: ŁW/RCL

REKLAMA
dokument413119
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

10 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

No tak, zmieńmy przepisy aby na e-recepcie się zgadzało :/
Nie uważam, żeby to było złe posunięcie. Te wszystkie słowne zapisy ilości subst. czynnej na papierowych receptach, miały zapobiegać fałszowaniu przez pacjentów przepisanej przez lekarza, ilości leku. Dla wprawnej ręki, zrobienie z 1, 11 opakowań nie stanowiło problemu. Z cyfr rzymskich można było robić cuda. Na tę chwilę nie widzę możliwości takich machlojek na e-receptach, więc po co męczyć się arytmetycznie i ortograficznie, pisząc słownie liczebniki?
Kolejny problem do rozwiązania przed 1 stycznia.
A w sumie jak jest ze składem leku robionego, też czasem potrafi być obszerny.
ostatnimi czasy przepisy zmieniają się tak często, ze naprawdę można się w tym pogubić
Jak to "system nie posiada możliwości"? E-rec Rpw z 08.08. i elegancko napisane przy oxycontinie 10 mg 60 tabl. sześć dziesiętnych grama chlorowodorku oxycodonu. Ale zmiana przepisu byłaby dobra.
Ale tak naprawdę to po co ilość zapisana słownie? Czy to nie tylko utrudnienie?
żeby sprawdzić czy lekarz ma pojęcie co przepisuje; plastry mają bardzo ciekawe propozycje ilości substancji czynnej
Też tak uważam, jeśli zapisane że 1 op i 30 tabletek , oczywiście informacja o dawce- to po cóż słownie
Zapis łącznej ilości subst. czynnej na recepcie papierowej, praktycznie uniemożliwia fałszowanie przez osoby nieupoważnione, przepisanej przez lekarza ilości leku. Proszę mi wierzyć, kiedyś nie było takiego wymogu i recepty na leki z subst. psychoaktywną równo były przerabiane przez domorosłych fachowców. Mało tego, chodzili do lekarzy po receptę na jakiś lek, a potem do tego leku dopisywali sobie sami leki psychotropowe i dlatego wprowadzono wymóg , nakazujący przepisywanie tych leków na osobnej recepcie. Ja nawet jeszcze w tej chwili spotykam recepty z dopisanym na samej górze psychotropem, jakby innym pismem, bez autoryzacji, bez dawkowania i sumarycznej ilości subst czynnej. Na szczęście z e-receptą już takie wałki nie przejdą :)

Powiązane artykuły

Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne Prezydent podpisał nowelizację ustawy Prawo farmaceutyczne

W miniony czwartek Prezydent podpisał nowelizację Prawa farmaceutycznego, która określa nowe zadania...

W zamkniętej aptece zostały tysiące leków. Właścicielki apelują do urzędników… W zamkniętej aptece zostały tysiące leków. Właścicielki apelują do urzędników…

W wyniku zmian w Prawie farmaceutycznym jedna z warszawskich aptek musiała z dniem 1 sierpnia 2019 z...

WAŻNE: Od 7 września nowe zasady realizowania e-recept w aptekach! WAŻNE: Od 7 września nowe zasady realizowania e-recept w aptekach!

Dokładnie 7 września wchodzi w życie ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w zwi...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz