Magazyn mgr.farm

KRSiO: raport „Suplementy diety – percepcja i komunikacja”

13 maja 2015 07:34

Krajowa Rada Suplementów i Odżywek zaprezentowała raport przygotowany przez Grupę On Board na podstawie badania opinii publicznej przeprowadzonego przez SW Research na losowo dobranej, reprezentatywnej próbie dorosłych mieszkańców Polski.

Celem badania było uzyskanie informacji na temat tego, jak Polacy postrzegają suplementy diety, czym kierują się przy ich zakupie oraz poznanie źródeł, z których czerpią wiedzę na temat tych produktów.

Ponad połowa badanych informacje o suplementach diety czerpie z Internetu, a 42% – od farmaceuty (w aptece). 28,6% badanych korzysta z wiedzy lekarza, a 27,5% – znajomych, przyjaciół czy rodziny. Co czwarty respondent jako źródło informacji podaje reklamy, a 19,5% – artykuły w prasie. Badani z młodszych grup wiekowych częściej wskazywali Internet jako źródło informacji o suplementach diety, za to osoby z najstarszej grupy wiekowej czerpią wiedzę na ten temat od lekarza i farmaceuty.

Dla 55,6% ankietowanych najbardziej wiarygodnym źródłem informacji na temat suplementów diety jest lekarz, a dla 51,5% – farmaceuta. 29,5% wskazało dietetyka, a 23,5% Internet. Kobiety częściej niż mężczyźni wskazywały jako wiarygodne źródło informacji lekarzy, farmaceutów i dietetyków, za to większy odsetek mężczyzn uznał za takie Internet znajomych/przyjaciół/rodzinę, artykuły w prasie oraz reklamę.

Zdecydowana większość Polaków zetknęła się z określeniem „suplement diety”, z czego ponad 42% wskazało, że pojęcie „suplement diety” rozumie jako produkt wspomagający organizm, zapewniający dodatkowe składniki odżywcze. Dla 58,2% suplement diety jest zarówno produktem spożywczym, jak i leczniczym. 68,6% respondentów uważa, że suplement diety to produkt uzupełniający codzienną dietę, a 63,5% widzi go jako źródło witamin i składników mineralnych. Według 13,7% badanych suplement diety zastępuje niektóre posiłki w codziennej diecie. Kobiety częściej (7,2%) niż mężczyźni (1,7%) postrzegają suplement diety jako środek leczniczy oraz źródło witamin i składników mineralnych.

Wśród konsumentów przyjmujących suplementy regularnie przeważały kobiety 28,1% z nich odpowiedziało, że przyjmowało je codziennie, podczas gdy takiej odpowiedzi udzieliło tylko 19,3% mężczyzn. Suplementy diety kilka razy w miesiącu przyjmowało 23,2% kobiet i 19,4% mężczyzn.

Wyniki badania opinii, choć dla branży brzmią optymistycznie, nie pozostawiają wątpliwości, że Polacy w temacie suplementów diety potrzebują spójnej i rzetelnej komunikacji. Ważne jest budowanie świadomości poprzez wiarygodny przekaz, w którym będzie miejsce na profesjonalną (np. dokonywaną przez dietetyka) analizę diety i stylu życia konsumenta. Wszystko po to, aby sięgał on po suplementy diety bez zbędnych lęków, ale też z rozwagą mając w tym zakresie odpowiednią wiedzę.

Jest to bardzo istotne, ponieważ zdaniem ekspertów z Krajowej Rady Suplementów i Odżywek problemem jest często nieumiejętne korzystanie z suplementów diety np. poprzez przyjmowanie kilku preparatów naraz, o dublującym się składzie, czyli dostarczanie organizmowi większych dawek substancji niż wskazane przez producenta.

źródło: On Board

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

  Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

  0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

  Powiązane artykuły

  Sąd cofnął decyzję ORA i NRA w sprawie odebrania zezwolenia na prowadzenie apteki Sąd cofnął decyzję ORA i NRA w sprawie odebrania zezwolenia na prowadzenie apteki

  20 maja odbyło się niejawne posiedzenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w sprawie ...

  Afera walsartanowa: powoli wszystko wraca do normy Afera walsartanowa: powoli wszystko wraca do normy

  Minął już ponad miesiąc odkąd z aptek wycofano kilkadziesiąt leków zawierających zanieczyszczony wal...

  WIF: Zmiana siedziby delegatury w Płocku WIF: Zmiana siedziby delegatury w Płocku

  Wojewódzki Mazowiecki Inspektorat Farmaceutyczny poinformował o zmianie siedziby przez Delegaturę – ...

  Szanowni Państwo,

  Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

  Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

  1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

   1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

   2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

   3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

   4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

  1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

  3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

  4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

  1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

  2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

  3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

  4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

  5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

  6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

  7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

  1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

  2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

  3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

  1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

  2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

  Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

  Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

  Nasi zaufani partnerzy to:

  Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

  Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

  Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

  Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

  Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

  Oświadczenie

  Dostęp do zawartości serwisu farmacja.pl jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

  Ustawienia zaawansowane Wstecz