REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Lek wróci do aptek dopiero w czerwcu. Co mają robić pacjenci?

8 kwietnia 2019 11:27

Posłanka Gabriela Masłowska zapytała Ministra Zdrowia co mają robić pacjenci chorzy na Parkinsona w sytuacji, gdy w aptekach i hurtowniach nie ma leku Sinemet CR 200/50? Okazuje się, że producent wstrzymał jego sprzedaż, a jego powrót na rynek planowany jest na czerwiec 2019. Lek nie ma zamiennika. Co pacjentom radzi ministerstwo zdrowia?

Pacjenci mają problem z zakupem leku Sinemet CR 200/50. Planowany czas jego powrotu na rynek to czerwiec 2019 r. (fot. Shutterstock)
Pacjenci mają problem z zakupem leku Sinemet CR 200/50. Planowany czas jego powrotu na rynek to czerwiec 2019 r. (fot. Shutterstock)

– Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pacjenci i ich opiekunowie chorzy na Alzheimera [lek stosują chorzy na Parkinsona – przyp red.] skarżący się na brak leku SINEMET CR 200/50 w aptekach i hurtowniach, który nie ma zamienników. Jaka jest przyczyna braku tego leku, czy jest okresowa i czy chorzy mogą liczyć na pomoc Ministerstwa Zdrowia w przywróceniu tego leku? – pytała na początku marca posłanka Gabriela Masłowska.

Odpowiedź z resortu zdrowia pojawiła się dopiero 1 kwietnia. Udzielił jej wiceminister Maciej Miłkowski. Przyznaje on, że firma dystrybuująca lek na terenie Polski zgłosiła tymczasowe wstrzymanie w obrocie lekiem Sinemet SR. Jego planowany powrót na rynek to czerwiec 2019 r.

REKLAMA

Resort zdrowia zapewnia, że podejmuje wszelkie możliwe działania, mające na celu zwiększenie dostępu pacjentom do skutecznej i bezpiecznej farmakoterapii, w ramach dostępnych środków publicznych.

REKLAMA

– Realizując politykę zdrowotną państwa, Minister Zdrowia kieruje się zasadami medycyny opartej na dowodach naukowych (EBM) oraz oceny technologii medycznych (HTA), co zapewnia przejrzystość i racjonalność podejmowanych decyzji o alokacji środków publicznych, między innymi poprzez kreowanie polityki lekowej państwa tj. poprzez wydawanie co 2 miesiące obwieszczeń Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – pisze Maciej Miłkowski.

Import docelowy rozwiązaniem problemu?

Co ciekawe wiceminister zdrowia udzielając odpowiedzi na pytanie posłanki sugeruje, że w przypadku gdy lekarz prowadzący leczenie podejmie decyzję o wprowadzeniu do leczenia leku, który nie jest dopuszczony do obrotu w Polsce, jest możliwość sprowadzania leku z zagranicy w trybie art. 4 ustawy z dnia 6 września 2001r. – Prawo farmaceutyczne (Dz.U. z 2017r. poz. 2211 z późn. zm.). Mowa tutaj oczywiście o imporcie docelowym.

– W takim przypadku konieczne jest wypełnienie zapotrzebowania na sprowadzenie produktu leczniczego z zagranicy, którego zasadność potwierdza Konsultant Krajowy bądź Konsultant Wojewódzki w danej dziedzinie medycyny. Potwierdzone przez Konsultanta zapotrzebowanie, wraz z informacją dotyczącą choroby pacjenta, należy przesłać do Ministra, Minister Zdrowia może wydać zgodę na sprowadzenie leku z zagranicy dla Strony – wyjaśnia Miłkowski.

Gdy lek jest sprowadzany na potrzeby terapii konkretnego pacjenta, w tzw. trybie ambulatoryjnym, koszt leku pokrywa pacjent. Może on jednak wystąpić z wnioskiem o refundację, którego wzór znajduje się na wskazanej stronie internetowej resortu zdrowia.

REKLAMA

Ratunkowy Dostęp do Technologii Lekowej

– W sytuacjach, w których w leczeniu danego pacjenta, wykorzystano wszystkie dostępne i refundowane metody leczenia, istnieje możliwość wydania przez Ministra Zdrowia, w drodze decyzji administracyjnej, zgody na pokrycie kosztów leku dla pacjenta, w ramach procedury tzw. ratunkowego dostępu do technologii lekowej, zwanej dalej RDTL – pisze Maciej Miłkowski.

Procedura ta została wprowadzona w dniu 23 lipca 2017 r. nowelizacją przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1510). Procedura RDTL umożliwia wydanie zgody na pokrycie kosztów leku, który nie jest finansowany ze środków publicznych w danym wskazaniu, ale jest dostępny na terenie Polski. Zgoda na pokrycie kosztów leku w ramach procedury RDTL może być wydana wyłącznie na wniosek świadczeniodawcy, tj. podmiotu uprawnionego do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie leczenia szpitalnego (najczęściej szpital).

– W przypadku, gdy złożony wniosek nie zawiera braków formalnych, termin na jego rozpatrzenie wynosi 14 dni od daty złożenia wniosku. Powyższy termin może ulec wydłużeniu jedynie w przypadku, w którym wymagane jest doprecyzowanie kwestii merytorycznych lub gdy wymagane jest uzyskanie opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (zwanej dalej Agencją) w sprawie zasadności finansowania ze środków publicznych danego leku w danym wskazaniu w ramach procedury RDTL – dodaje Miłkowski.

Lekarz ma leczyć dostępnymi metodami?

Wiceminister zdrowia w swojej odpowiedzi wskazuje jednocześnie, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2018 r. poz. 617) to lekarz ma obowiązek wykonywać zawód, zgodnie ze wskazaniami aktualnej wiedzy medycznej, dostępnymi mu metodami i środkami zapobiegania, rozpoznawania i leczenia chorób, zgodnie z zasadami etyki zawodowej oraz z należytą starannością.

– Lekarz ma obowiązek udzielać pacjentowi lub jego ustawowemu przedstawicielowi przystępnej informacji o jego stanie zdrowia, rozpoznaniu, proponowanych oraz możliwych metodach diagnostycznych, leczniczych. Ponadto w uzasadnionych przypadkach lekarz może ordynować leki dopuszczone do obrotu w innych państwach, z jednoczesnym szczegółowym uzasadnieniem w dokumentacji medycznej – pisze Miłkowski.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

z08659-o1(1)

 

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

5 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Sinemet na Alzheimera? Czy ja czegoś nie wiem?
Off-label :) Kiedy możesz wypisać refundowany na ryczałt (i bezpłatnie seniorom): Choroba i zespół Parkinsona; Dystonia wrażliwa na lewodopę inna niż w przebiegu choroby i zespołu Parkinsona; Niedobór hydroksylazy tyrozyny W tekście jest przecież sprostowane (Do mojego biura poselskiego zgłaszają się pacjenci i ich opiekunowie chorzy na Alzheimera [lek stosują chorzy na Parkinsona – przyp red.] ).
Powiem, że nie spotkałam się z zastosowaniem Sinemetu w leczeniu choroby Alzheimera. Stąd moje pytanie :)
Biedni pacjenci. Nie dość, że chorują na Alzheimera to jeszcze muszą zmagać się z Parkinsonem, a dodatkowo tragizmu sytuacji dodaje fakt, iż ich opiekunowie też mają Alzheimera. I jak żyć? :)
Chyba prędzej przy DLB.

Powiązane artykuły

Brał łapówki by nie kontrolować aptek Brał łapówki by nie kontrolować aptek

W Sądzie Rejonowym w Kielcach trwa proces Zbigniewa K., byłego pracownika świętokrzyskiego oddziału ...

MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych MZ: Projekt zmian w wykazie leków refundowanych

Od 1 lipca 2016 roku wchodzi w życie projekt zmian w wykazie leków refundowanych. Do obwieszczenia z...

Pielgrzymka do Rzymu dla farmaceutów Pielgrzymka do Rzymu dla farmaceutów

W dniach 7 – 14.02.2017r. Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski zaprasza na Pielgrzymkę do R...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz