REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Leki na receptę lepsze od dopalaczy

2 listopada 2017 09:18

Jakich leków i w jakim celu nadużywa młodzież? Benzydamina i hioscyna mają działanie halucynogenne. W Wielkiej Brytanii hitem jest lek weterynaryjny clenbuterol, używany do leczenia astmy u koni. Młodzież traktuje go jak środek wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej, podnoszący wydolność aerobową i zwiększający siłę mięśni. Polscy rówieśnicy stosują w tym samym celu salbutamol w tabletkach.

Młodzież coraz częściej zażywa środki, których stosowanie nie wymaga iniekcji. Leki te mają krótkotrwałe działanie, co łatwiej ukryć przed otoczeniem (fot. Shutterstock)

Farmaceuci muszą zwiększyć czujność przy wydawaniu leków młodym ludziom. Coraz więcej z nich nadużywa leki wydawane na receptę w celach rekreacyjnych i by poprawić wyniki w nauce. Problem zwiększył się w istotnie w ostatnich latach, dlatego aptekarze w Wielkiej Brytanii otrzymali już odpowiednie ostrzeżenia.

W 2017 r. brytyjskie centrum ds. uzależnień, poinformowało, że uzależnienie od leków wzrosło o 22 proc. Co najmniej 10 proc. osób przyjmowanych na oddział ma mniej niż 24 lata. Leki prowadzące do uzależnienia są łatwo dostępne na czarnym rynku. Okazuje się, że też nie ma problemu z uzyskaniem na nie recepty i zakup z legalnych źródeł, by później sprzedawać je za pośrednictwem internetu. Rosnąca liczba zgłoszeń o nadużyciu leków na receptę sugeruje, że problem faktycznie narasta.

REKLAMA

W kwietni tego roku głośno było o uczniach szkoły średniej, którzy zostali przyjęci do szpitala po zażyciu alprazolam – benzodiazepiny powodującej senność, letarg i kłopoty z pamięcią. Działania niepożądane leku mogą trwać nawet do kilku dni. Okazało się, że jeden z uczniów przynosił tabletki Xanaxu do szkoły, zawinięte w papierek po gumie do żucia i rozprowadzał je na szkolnym boisku.

REKLAMA

Niecały miesiąc później, ok. 20 nastolatków z innej szkoły znowu potrzebowało pomocy lekarskiej z powodu zażycia tego samego leku. Policjanci odkryli, że lek był sprzedawany na ulicy na 1 funta za tabletkę.

Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych, gdzie szacuje się, że nawet 20 proc. młodych ludzi przed ukończeniem 20 roku życia stosuje leki na receptę mimo braku wskazań medycznych. Badania pokazują, że im lepiej wyedukowani studenci, tym jest większe prawdopodobieństwo, że zamiast brać leki z czarnego rynku, zdobędą oni recepty i kupią je legalnie w aptece.

Z tego względu farmaceuci odrywają olbrzymią rolę w zapobieganiu nadużyciu leków. A nadużywane są one z różnych powodów,. Czasem jest to ciekawość, ale duże znaczenie ma też wpływ rówieśników i mediów. Część młodych ludzi eksperymentuje z lekami na receptę z nudy, z powodu problemów emocjonalnych lub w celu wzmocnienia funkcji poznawczych. To wszystko sprawia, że farmaceuci powinni być ostrożni przy wydawaniu leków, które mogą potencjalnie prowadzić do nadużycia. Są to nie tylko benzodiazepiny czy opioidy, ale mogą to być wszystkie leki wykazujące działanie na OUN, jak zopiklon, leki przeciwhistaminowe (prometazyna), przeciwpadaczkowe (gabapentyna i pregabalina), przeciwdepresyjne (amitryptylina), przeciwpsychotyczne (olanzapina, kwetiapina, czy piracetam).

Wśród leków OTC najczęściej nadużywane są leki przeczyszczające (w celu zmniejszenia wagi), benzydamina i dimenhydrynat (jako substancje halucynogenne), hioscyna (po spaleniu również daje efekty halucynogenne). W Wielkiej Brytanii młodzi ludzie kupują w aptece lek weterynaryjny clenbuterol, używany do leczenia astmy u koni, jako środek wspomagający spalanie tkanki tłuszczowej, podnoszący wydolność aerobową i zwiększający siłę mięśni. Polscy rówieśnicy stosują w tym samym celu salbutamol w tabletkach.

REKLAMA

Źródło: The Pharmaceutical Journal

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Lekarz i aptekarz z zarzutami Lekarz i aptekarz z zarzutami

Pracownik apteki i lekarz z powiatu głubczyckiego usłyszeli zarzuty dotyczące fałszowania recept i p...

Koszalin: śledztwo w sprawie wspomagaczy odchudzania i potencji Koszalin: śledztwo w sprawie wspomagaczy odchudzania i potencji

Prokuratura Okręgowa w Koszalinie prowadzi śledztwo przeciwko sześciu osobom, którym postawiono zarz...

BOIA: uwaga na złodziei BOIA: uwaga na złodziei

W związku z pojawieniem się w aptekach osób uzależnionych kradnących leki Beskidzka OIA ostrzega prz...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz