Leki ze zbiórki można wykorzystać tylko w jednej sytuacji…

13 marca 2019 11:28

Pacjenci często próbują oddawać niewykorzystane leki do aptek lub placówek medycznych. Często są to nienaruszone opakowania preparatów, stosowanych wcześniej przez zmarłych członków rodziny. Ministerstwo Zdrowia przypomina jednak, że tego typu leki nie mogą być przedmiotem ponownego obrotu. Prawo przewiduje możliwość ich wykorzystania tylko w jednym przypadku.

Leki wymagające szczególnych warunków przechowywania, będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki (fot. Shutterstock)
Leki wymagające szczególnych warunków przechowywania, będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki (fot. Shutterstock)

Na początku lutego do Ministra Zdrowia wpłynęła interpelacja posła Jarosława Porwicha w sprawie możliwych oszczędności po wprowadzeniu do obrotu niewykorzystanych leków. Jego zdaniem można by w ten sposób zaoszczędzić dziesiątki lub setki milionów złotych. Zdaniem posła wraz z lekiem wyrzucane są też pieniądze z kasy państwowej, włożone w ten lek w postaci refundacji (czytaj więcej: Niewykorzystane leki mogą być źródłem oszczędności).

Porwich wskazuje, że z jego pobieżnego rozeznania wynika, że w niektórych krajach funkcjonuje rozwiązanie tego problemu. Polega ono na tym, że każdy lek posiada kod kreskowy, którego odczytanie trwa sekundy i przez co – po identyfikacji wszystkich danych dotyczących tego leku – daje się go wprowadzić do krwioobiegu szpitalnego.

– Panie Ministrze! Czy nie można skutecznego rozwiązania wprowadzić w Polsce i zaoszczędzić tym samym dziesiątki lub setki milionów złotych. A na dodatek zmniejszyć prawdopodobieństwo pozostawienia poza jakąkolwiek sferą kontroli np. leków opioidowych? – pytał poseł w interpelacji do Ministra Zdrowia.

Nie wiadomo jak takie leki były przechowywane…

Odpowiedzi na pytania posła udzielił wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski. Zwrócił on uwagę, że produkty lecznicze lub wyroby medyczne wydane z apteki nie podlegają zwrotowi. Wyjątkiem są sytuacje wystąpienia ich wady jakościowej lub niewłaściwego wydania. Zapis ten zapobiega przed ponownym obrotem lekami, które znajdowały się w posiadaniu podmiotów lub osób nie podlegających nadzorowi Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

– Zapis ten miał na celu zabezpieczenie pacjentów przed użyciem leków o niewłaściwej jakości. Z uwagi na fakt, iż leki, o których mowa w piśmie, znajdowały się w posiadaniu indywidualnych odbiorców, brak jest informacji w jakich warunkach były one przechowywane, w związku z czym nie ma gwarancji ich przydatności do ponownego użycia pomimo, iż mogą sprawiać wrażenie pełnowartościowych. Przechowywanie produktów leczniczych w warunkach innych niż wskazane przez podmiot odpowiedzialny, przyczynia się do obniżenia ich jakości, co może osłabić efekt terapeutyczny, a nawet zwiększyć ich toksyczność – pisze Miłkowski.

Pomoc humanitarna w czasie kryzysu

Jednocześnie wskazuje, że jedyną dopuszczalną możliwością wykorzystania w celach leczniczych produktów pochodzących ze zbiórki od osób fizycznych jest pomoc dla ludności niesiona w ramach udzielanej pomocy humanitarnej (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej).

Jednakże w myśl art. 2 lit a i b Rozporządzenia Rady (WE) nr 1257/96 z dnia 20 czerwca 1996 r. dotyczącego pomocy humanitarnej (Dz. U. UE L z dnia 2 lipca 1996 r.) akcje pomocy humanitarnej dotyczą wyłącznie sytuacji „krytycznych i bezpośrednio w ich następstwie oraz w czasie klęsk żywiołowych” a także udzielania „pomocy i wsparcia ludziom narażonym na długotrwałe kryzysy wynikające w szczególności z wybuchów walk lub wojen”.

– Tym samym, przepisy powyżej przywołanego rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 stycznia 2004 r. w sprawie produktów leczniczych będących przedmiotem pomocy humanitarnej mają swoje zastosowanie wyłącznie w sytuacjach, o których mowa powyżej. Nie można więc ich stosować, gdy nie zachodzą przesłanki wskazane w Rozporządzeniu Rady (WE) nr 1257/96 – podsumowuje wiceminister zdrowia.

Jednocześnie wskazuje, iż produkty lecznicze wymagające szczególnych warunków przechowywania (w temperaturze od +2 °C do +15°C), będące przedmiotem pomocy humanitarnej, nie mogą pochodzić ze zbiórki od osób fizycznych w przypadku produktów leczniczych.

Źródło: ŁW/sejm.gov.pl

[pdf-embedder url=”https://mgr.farm/wp-content/uploads/securepdfs/2019/03/i29348-o11.pdf” title=”i29348-o1(1)”]

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

MZ ostrzega: zachowaj ostrożność podczas upałów! MZ ostrzega: zachowaj ostrożność podczas upałów!

Podczas upałów, gdy temperatura powietrza osiąga 30°C i więcej, wzrasta ryzyko udaru cieplnego i pr...

Jak żyć… bez reklamy? Jak żyć… bez reklamy?

Byłem zwolennikiem zakazu reklamy aptek. Ulżyło mi zlikwidowanie wszystkich tych programów lojalnośc...

89. Spotkanie Rady Zarządzającej EMA 89. Spotkanie Rady Zarządzającej EMA

W dniu 2. października odbyło się już normalne posiedzenie EMA, podczas którego zostały zaprezentowa...