REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Ministerstwo zdrowia dało właśnie przyzwolenie na przejmowanie aptek przez sieci?

24 kwietnia 2019 15:42

Wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski potwierdził, że przepisy wprowadzone w 2017 roku przez tzw. “aptekę dla aptekarz”, nie znajdują zastosowania przy zmianie zezwoleń uzyskanych przed wejściem w życie wspomnianej nowelizacji prawa farmaceutycznego. Co to oznacza dla całego rynku aptecznego?

Starosta prudnicki Radosław Roszkowski grozi aptekom, że będzie wnioskował o cofnięcie zezwoleń aptekom, które nie dyżurują (fot. Shutterstock)
Interpretacja wydana przez ministerstwo zdrowia oznacza, że apteki z listy przygotowanej przez ZAPPA mogą czuć się bezpieczne (fot. Shutterstock)

– Niektórzy Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni stosowali wykładnię przepisów, zgodnie z którą postanowienia „Apteki dla aptekarza” miałyby być stosowane również do zezwoleń na prowadzenie apteki wydanych przed wejściem w życie ustawy. Taka interpretacja była forsowana również przez samorząd aptekarski. Ministerstwo Zdrowia oficjalnie ją podważyło – poinformował dzisiaj Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

25 czerwca 2017r. wprowadzono do Prawa Farmaceutycznego przepisy, zgodnie z którymi zezwolenia na prowadzenie apteki udziela się jedynie farmaceucie z ważnym prawem wykonywania zawodu, posiadającemu nie więcej niż 4 apteki ogólnodostępne. Zdaniem ZPP literalne brzmienie przepisów w postaci: „zezwolenia nie wydaje się jeśli” lub “prawo do uzyskania zezwolenia (…) posiada (…)”) nie pozostawia wątpliwości, że kryteria te mają zastosowanie jedynie w przypadkach, w których przedsiębiorca wnosi o udzielenie nowego zezwolenia na prowadzenie apteki.

REKLAMA

Niektórzy Wojewódzcy Inspektorzy Farmaceutyczni, zaczęli jednak wywodzić ze wspomnianych przepisów obowiązki dla posiadaczy już wydanych zezwoleń. W rezultacie, rozpoczęli administracyjną procedurę pozbawiania przedsiębiorców aptecznych uzyskanych zezwoleń bądź odmowy ich zmiany (czytaj więcej: „AdA” nie pozwala na taką zmianę w aptece…).

REKLAMA

– Dla przykładu – działający w ramach spółki osobowej przedsiębiorca, wniósł o zmianę zezwolenia w zakresie zmiany firmy spółki. Główny Inspektor Farmaceutyczny uznał, że z uwagi na zmianę składu osobowego spółki, w której jeden z nowych wspólników nie spełniał wymogu posiadania prawa wykonywania zawodu farmaceuty, nie może dokonać zmiany zezwolenia. Zdaniem organu, regulacja “Apteki dla aptekarza” ogranicza zakres modyfikacji, które przedsiębiorca może dokonać, aby utrzymać zezwolenie – pisze ZPP (czytaj więcej: Zmiana wspólników w spółce jawnej posiadającej aptekę? Wszyscy muszą być farmaceutami!).

Wątpliwości Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców

Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców skierował do Ministra Zdrowia wniosek o wyjaśnienie wątpliwości związanych z tymi działaniami inspekcji farmaceutycznej. Zwrócił w nim uwagę, że głównym założeniem „apteki dla aptekarza” było przyznanie prawa do prowadzenia aptek wyłącznie osobom fizycznym, posiadającym tytuł zawodowy farmaceuty. W trakcie procesu legislacyjnego podkreślano, że przepisy mają mieć zastosowanie tylko do aptek powstających po ich wejściu w życie. Tymczasem opisany wyżej przypadek pokazuje, że inspektorzy stosują nowe uregulowania także wobec aptek powstałych przed wejściem w życie nowelizacji (czytaj więcej: Decyzje GIF budzą wątpliwości Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców).

Zdaniem Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców taka wykładnia przepisów stoi w sprzeczności z podstawowymi zasadami potwierdzonymi w Prawie przedsiębiorców. Chodzi tutaj o zasadę przyjaznej interpretacji przepisów, zasadę wolności gospodarczej oraz zasadę pogłębionego zaufania, proporcjonalności, bezstronności i równego traktowania. Jego zdaniem działania inspekcji farmaceutycznej mogą też naruszać zasadę ochrony praw nabytych.

Wiceminister zdrowia potwierdza

W odpowiedzi na ten wniosek, wiceminister zdrowia Maciej Miłkowski stwierdził, że zapisy “apteki dla aptekarza” nie znajdują zastosowania do zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej wydanych przed dniem wejścia w życie tej ustawy. W konsekwencji, podmiot, który uzyskał takie zezwolenie przed wejściem w życie ustawy z dnia 7 kwietnia 2017 r. nie może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za niespełnienie wymagań przewidzianych w art. 99 ust. 4 u.p.f. Nie może też zostać zobligowany do ich wypełnienia przez organ Państwowej Inspekcji Farmaceutycznej.

REKLAMA

– Odmienna interpretacja, jak zaznacza Ministerstwo, prowadziłaby de facto do nałożenia na posiadaczy zezwoleń na prowadzenie apteki ogólnodostępnej obowiązku dostosowania się do nowych wymogów osobowych, bez wcześniejszego doprecyzowania terminu i skutków jego niewypełnienia – podkreśla Związek Przedsiębiorców i Pracodawców.

Zdaniem ZPP stanowisko Ministerstwa Zdrowia potwierdza też, że wykładnia organów państwa nie może stać w sprzeczności z ideą wolności gospodarczej wyrażoną w Konstytucji Biznesu.

– Korporacja aptekarska od wielu lat, angażując organy Inspekcji Farmaceutycznej, forsuje pomysły mające doprowadzić do ograniczenia powstawania nowych aptek i likwidację istniejących. Wyrażamy głęboką nadzieję, że tak stanowcze postawienie sprawy przez Ministerstwo Zdrowia, ukróci te działania i zapobiegnie dalszym usiłowaniom przekłamań przepisów prawa przez członków samorządu aptekarskiego – uważa Związek Przedsiębiorców i Pracodawców (czytaj więcej: Ostre słowa pod adresem ZAPPA. „Fasadowy związek skupiający 40 farmaceutów”).

Co ciekawe taką samą interpretację przepisów wydał też Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny. Zrobił to na wniosek jednego z przedsiębiorców, który chciał przystąpić do spółki prowadzącej aptekę. Sam miał je już cztery i w dodatku nie był farmaceutą. WIF uznał, że w tej sytuacji, nie obowiązują przepisy wprowadzone przez tzw. „aptekę dla aptekarza” (czytaj więcej: W takiej sytuacji „apteka dla aptekarza” nie znajduje zastosowania).

Co to oznacza dla rynku aptecznego?

Po wejściu w życie “apteki dla aptekarza” jedynym sposobem na dalszy rozwój sieci aptek stały się akwizycje (czytaj więcej: Sieci apteczne będą nadal rosły). Brak możliwości otwierania nowych aptek, sprawił że przedsiębiorcy zaczęli przejmować te, które już funkcjonują na rynku. Odbywa się to na ogół poprzez przejmowanie udziałów w spółkach, do których należą apteki (czytaj więcej: DOZ przejmie sieć aptek? Wniosek trafił do UOKiK…). Po takim przejęciu przedsiębiorcy wnioskują jedynie o zmianę zezwoleń w zakresie nazwy lub składu osobowego spółki (czytaj więcej: Kolejna koncentracja na rynku aptecznym. „Dyżurna” przejmie „Lekosferę”?).

W 2018 roku Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek zaapelował o zgłaszanie przypadków przejęć aptek po wejściu w życie “apteki dla aptekarza”, jak również otwartych na podstawie promes wydanych przed zmianą w przepisach. Organizacja zapowiedziała stworzenie bazy aptek przejętych po wejściu w życie nowych przepisów (czytaj więcej: Tworzą bazę aptek przejętych po wejściu ‚apteki dla aptekarza’). Kilka dni temu ZAPPA poinformował, że jego analitycy dotychczas zidentyfikowali już niemal 700 transakcji kupna aptek, które zostały dokonane z ominięciem barier antykoncentracyjnych oraz wymogu, by właścicielem apteki, udziałowcem lub wspólnikiem mógł być wyłącznie farmaceuta (czytaj więcej: Już prawie 700 aptek podejrzanych o naruszanie prawa…).

Interpretacja wydana przez ministerstwo zdrowia oznacza, że apteki z listy przygotowanej przez ZAPPA mogą czuć się bezpieczne. Jednocześnie resort dał tym samym zielone światło dla dalszych przejęć tego typu na rynku aptecznym i dalszej konsolidacji sieci aptecznych.

Źródło: ŁW/ZPP

ministerstwo-zdrowia-odpowiedz
REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

7 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Czyli co? Przyśpieszenie koncentracji. Własciwie po co te przepisy antykoncentracyjne 1% i ADA, skoro nie obowiązują spółek z oo? Farmaceuci, cieszycie się? niedługo do połowy aptek w waszym mieście bedzie rekrutować jedna dziewczynka pytaniem ``ile by pan chciał zarabiać`` i z propozycją nie do odrzucenia 12 godzinnych zmian haha.
AdA była wprowadzona tylko po to żeby przyspieszyć konsolidację rynku, oraz zapewnić największym graczom na rynku spokojną przyszłość. Sieciowi głośno krzyczeli podczas debaty o AdA ale za kulisami zacierali ręce. Tylko naiwni izbowi aptekarze wierzyli że ta zmiana jest tylko w ich interesie.
Trzeba jeszcze dodać że spółki jawne FARMASŁUPY także skupują apteki i wcale to nie mały proceder, ostateczna koncentracja nastąpi po zmianie władzy i prawa, kiedy, pewnie za 4 lub 5 lat
Pytanie ? Za ile mogę sprzedać aptekę w gminie 4,5 tys zapisanych, przy ośrodku zdrowia, lekarz bardzo prężny, konkurencji prawie żadnej, lokal własny 115 m!!!!!
Nie ma znaczenia ile jest zapisanych osób w ośrodku, tylko ile średnio lekarz dziennie wystawia recept, ilu przyjmuje lekarzy itp. Metraż apteki również jest bez znaczenia tak naprawdę. Obrót, ilość pacjentów, marża, dynamika, magazyn, jaka część towaru jest spłacona, forma działalności, otoczenie - na podstawie takich danych można próbować wycenić aptekę. Po tym co napisałeś równie dobrze może być warta 50 tys jak i 150 tys.
Apteki z magazynem o wartości tylko 50 tys. raczej nie istnieją ? Chyba , że na początku działalności ? Skoro jednak to tak dobra lokalizacja i zero konkurencji to dlaczego mgr Krzyś chce ją sprzedać ? ;-) Przy tej liczbie pacjentów w ośrodku powinien wieść całkiem spokojne i dostanie życie ?
Mówimy o odstępnym za samą aptekę. Magazyn to zupełnie inna para kaloszy. Może mieć i 300 tys na magazynie, ale jeśli kupione na słabych warunkach to nikt mu tego nie będzie chciał wziąć, bo każda nawet mała sieć jest w stanie kupić to samo znacznie taniej. Zostaje wówczas dogadać się z hurtownią czy mu to wezmą, ale z reguły nikt nie odda 100% wartości towaru. Może być również sytuacja w której magazyn jest w całości jeszcze niespłacony ze względu na długi termin płatności - wówczas w ogóle nie ma mowy o płaceniu za magazyn.

Powiązane artykuły

Magazyn Śledczy Anity Gargas o walce aptek rodzinnych z dużymi sieciami Magazyn Śledczy Anity Gargas o walce aptek rodzinnych z dużymi sieciami

W dzisiejszym wydaniu programu "Magazyn Śledczy Anity Gargas" będzie można obejrzeć reportaż dotyczą...

ZAPPA punktuje przedsiębiorców za krytykę “uchwały antysłupowej” ZAPPA punktuje przedsiębiorców za krytykę “uchwały antysłupowej”

Związek Aptekarzy Pracodawców Polskich Aptek wydał stanowisko w sprawie ataków ZPA PharmaNET oraz Zw...

Sąd potwierdza istnienie ograniczenia w przejmowaniu aptek Sąd potwierdza istnienie ograniczenia w przejmowaniu aptek

Spółka jawna posiadająca w dniu wejścia w życie tzw. ustawy „Apteka dla Aptekarza” zezwolenie na pro...

REKLAMA

Szanowni Państwo,

Farmacja.net sp. z o. o. przetwarza Twoje dane osobowe zbierane w Internecie, w tym informacje zapisywane w plikach cookies, w celu personalizacji treści oraz reklamy, udostępniania funkcji mediów społecznościowych oraz analizowania ruchu w Internecie.

Kliknij “Zatwierdź i przejdź do serwisu”, aby wyrazić zgodę na korzystanie z technologii takich jak cookies i na przetwarzanie przez farmacja.net sp. z o .o. , Zaufanych Partnerów Twoich danych osobowych zbieranych w Internecie, takich jak adresy IP i identyfikatory plików cookie, w celach marketingowych (w tym do zautomatyzowanego dopasowania reklam do Twoich zainteresowań i mierzenia ich skuteczności) i pozostałych, szczegółowo opisanych w ustawieniach zaawansowanych.

Zgoda jest dobrowolna i możesz ją w dowolnym momencie wycofać w ustawieniach zaawansowanych.

Ponadto masz prawo żądania dostępu, sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych. W polityce prywatności znajdziesz informacje jak zakomunikować nam Twoją wolę skorzystania z tych praw.

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania Twoich danych znajdują się w polityce prywatności.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

LiveChat, Inc. – usługa Pharm:assistant

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz