REKLAMA
czw. 23 listopada 2023, 08:01

Ministerstwo Zdrowia wyjaśnia jak liczyć termin ważności recepty

W odpowiedzi na pytanie Częstochowskiej Okręgowej Izby Aptekarskiej, Ministerstwo Zdrowia przedstawiło wyjaśnienia dotyczące zasad obliczania terminu ważności recepty. Co wynika z pisma resortu zdrowia?

Lekarz przepisuje pacjentowi receptę.
Ministerstwo wyjaśnia, że dzień wystawienia recepty nie jest pierwszym dniem terminu na jej realizację (fot. Shutterstock)

Częstochowska Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się do Ministerstwa Zdrowia z prośbą, o wyjaśnienie kwestii obliczania terminu ważności recepty. Zapytanie dotyczyło przede wszystkim tego, jak należy rozumieć „pierwszy dzień realizacji” recepty. A w konsekwencji też, w jaki sposób wyznaczać jej termin ważności? Odpowiedzi na to zapytanie udzielił Łukasz Szmulski – Dyrektor Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji w Ministerstwie Zdrowia.

Z odpowiedzi resortu zdrowia wynika, że pierwszy dzień realizacji recepty (którym z oczywistych względów jest najwcześniej dzień jej wystawienia) jest czymś innymi niż pierwszy dzień terminu na jej realizację. Tym bowiem jest dzień następujący po dniu wystawienia recepty.

– Do wyobrażenia jest sytuacja, że dana recepta zostałaby wystawiona pacjentowi o godzinie 23:59 danego dnia. Chybionym byłoby przyjmować, że w dniu wystawienia recepty pacjentowi przysługiwał cały pełny dzień na jej realizację w najwcześniejszym możliwym momencie (czyli w dniu wystawienia), skoro de facto pacjentów posiadałby na to, w tym konkretnym dniu, jedynie minutę, co w zasadzie czyniłoby możliwość jej realizacji w tymże dniu niewykonalną – wyjaśnia Łukasz Samulski.

W jego ocenie przyjęcie innej interpretacji powodowałoby, że pacjent nie posiadałby efektywnie (np. dla recepty na środki kontrolowane) 30 dni na jej zrealizowanie. W rzeczywistości byłyby to bowiem tylko 29 dni oraz minuta 30 dnia. Tym samym byłoby niezgodne z pierwotnym zamysłem prawodawczym.

– Innymi więc słowy dla recepty z 30-dniowym terminem ważności wystawionej np. 7 listopada, pierwszym dniem możliwej jej realizacji jest ten dzień, ale pierwszym dniem biegu 30-dniowego terminu ważności będzie dzień następny, tj. 8 listopada, zaś ostatni dzień tego terminu (tzn. ostatni dzień, w którym formalnie możliwa jest realizacja recepty z takim terminem ważności) przypadnie na dzień 7 grudnia tego samego roku – wyjaśnia Łukasz Samulski.

Źródło: ŁW/Częstochowska OIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]