REKLAMA
Magazyn mgr.farm

MZ: Rozporządzenie nie stanowiło podstawy prawnej dzielenia opakowań leków

20 kwietnia 2018 10:08

W nowym rozporządzeniu w sprawie recept nie ma zapisów mówiących o możliwości dzielenia opakowań antybiotyków, leków parenteralnych, psychotropów i narkotyków. Ministerstwo zdrowia przekonuje, że nie są one potrzebne. Zdaniem resortu dotychczasowy przepis nie stanowił podstawy prawnej dzielenia opakowań jednostkowych leków podczas ich wydawania. Kodyfikował jedynie przyjęte w farmacji zasady dotyczące sposobu wykonywania takich czynności…

Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r - twierdzi ministerstwo. (fot. Shutterstock)

W minioną środę weszło w życie rozporządzenie ws. recept, które zastąpiło między innymi dotychczasowe rozporządzenie w sprawie recept lekarskich z 8 marca 2012 r. Farmaceuci bardzo szybko zauważyli, że w nowym rozporządzeniu zabrakło wcześniejszych zapisów dotyczących dzielenia opakowań antybiotyków do stosowania wewnętrznego, leków przepisanych w postaciach parenteralnych, leków posiadających kategorię dostępności „Rpw” lub leków zawierających substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P oraz leków zawierających środki odurzające z grupy II-N określonych w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii (paragraf 19 dotychczasowego rozporządzenia w sprawie recept lekarskich).

W rezultacie przepisy dotyczące możliwości dzielenia opakowań ww. leków nie znajdują się na chwilę obecną w żadnym obowiązującym akcie prawnym, co zdaniem farmaceutów skutkuje brakiem podstawy prawnej do dzielenia opakowań leków. Postanowiliśmy zapytać ministerstwo zdrowia jak zatem teraz powinni postępować pracownicy aptek w sytuacjach, w których do tej pory dzielili opakowania (dot. szczególnie leków parenteralnych i antybiotyków)?

REKLAMA

– Kwestie dzielenia opakowań będą uregulowane w kolejnym rozporządzeniu, dotyczącym m.in. sposobu wydawania leków z apteki – poinformował resort zdrowia. – Taki podział regulacji narzuca ustawa z 1 marca 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wprowadzeniem e-recepty. Do momentu wejścia w życie tego rozporządzenia osoby wydające w aptece antybiotyki do stosowania wewnętrznego, produkty lecznicze przepisane w postaciach parenteralnych, posiadające kategorię dostępności „Rpw” oraz zawierające substancje psychotropowe z grup III-P i IV-P lub środki odurzające z grupy II-N powinny odwoływać się do zasad deontologii zawodowej farmaceuty i wydawać je zgodnie z zasadami sztuki.

REKLAMA

W komunikacie przesłanym naszej redakcji przez Biuro Prasowe Ministerstwa Zdrowia czytamy, że przepis § 19 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich nie stanowił podstawy prawnej dzielenia opakowań jednostkowych ww. produktów leczniczych podczas ich wydawania. Kodyfikował jedynie przyjęte w farmacji zasady dotyczące sposobu wykonywania takich czynności.

– Dotychczasowy sposób postępowania przy wydawaniu określonych powyżej kategorii produktów leczniczych był prawidłowy i powinien być kontynuowany pomimo utraty mocy przez rozporządzenie z 8 marca 2012 r – twierdzi ministerstwo.

Resort informuje jednocześnie, że podmiotem upoważnionym do przygotowania projektu rozporządzenia określającego zasady wydawania produktów leczniczych z apteki jest Główny Inspektor Farmaceutyczny. Projekt taki został przesłany do Ministerstwa Zdrowia 10 kwietnia 2018 r. projekt i jest obecnie analizowany i uzupełniany (m.in. o zapisy dot. dzielenia opakowań).

– Planujemy nadać bieg procesowi legislacyjnemu w ciągu kilku dni – informuje resort.

REKLAMA

Zapytaliśmy również ministerstwo zdrowia o nowy zapis w rozporządzeniu (paragraf 7, ust. 9) mówiący, że „po całkowitym zrealizowaniu wszystkich pozycji na recepcie wystawionej w postaci papierowej na rewersie recepty umieszcza się adnotację o całkowitym zrealizowaniu recepty oraz datę i godzinę całkowitej realizacji recepty”.

To zapis, którego nie było we wcześniejszych wersjach rozporządzeń regulujących te kwestie. Farmaceuci zgłaszali do naszej redakcji wątpliwości jak powinna wyglądać taka adnotacja. Czy może ona być nadrukowana (w ramach otaksowania recepty) czy jednak powinna być to odręczna adnotacja osoby realizującej receptę, potwierdzona jej podpisem i pieczątką?

– Rozporządzenie nie określa sposobu naniesienia adnotacji, a więc może ona być naniesiona w dowolny sposób – poinformował Krzysztof Jakubiak, Dyrektor Biura Prasy i Promocji.

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Powiązane artykuły

Będzie nowy zawód w aptekach? Będzie nowy zawód w aptekach?

Ministerstwo Zdrowia rozważa wystąpienie do Ministerstwa Edukacji Narodowej z wnioskiem o wprowadzen...

70 proc. nosicieli HIV żyje w nieświadomości 70 proc. nosicieli HIV żyje w nieświadomości

Szacuje się, że w Polsce 70 proc. osób, które są nosicielami wirusa HIV żyje w nieświadomości. Wiele...

Koordynator zabronił wystawiania recept farmaceutycznych Koordynator zabronił wystawiania recept farmaceutycznych

Pracuję w aptece sieciowej. Ostatnio mój przełożony, zablokował mi dostęp do wystawiania recept farm...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz