REKLAMA
czw. 9 stycznia 2020, 14:07

Naklejka „Tu zrealizujesz e-receptę” narusza zakaz reklamy aptek?

Do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Katowicach wpłynął donos na jedną z aptek. Jego autor uznał, że naklejka z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę” narusza zakaz reklamy aptek, ponieważ e-recepty realizują wszystkie apteki. WIF ostatecznie umorzył postępowanie nie dopatrując się w tym przypadku złamania przepisów…

– Zawiadamiający wskazał, że obok drzwi wejściowych umieszczona jest duża naklejka z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę”, reklama jest umieszczona w stronę frontową i jest widoczna z daleka. Wyjaśnił też, że e-receptę realizują wszystkie apteki, nie tylko sieć (…), a wykorzystywanie tej informacji i umieszczenie w stronę ulicy jest jawną reklamą zachęcającą do zakupu w tej aptece i umacnianiem swojej pozycji w stosunku do wszystkich innych aptek, które oczywiście też realizują e-recepty, ale nie umieszczają takiej informacji w stronę ulicy z powodu ograniczeń, jakie tworzy zakaz reklamy. Na zakończenie zgłaszający poprosił o interwencję, ponieważ jest to nieuczciwa konkurencja, (…) reklamuje się, a inne apteki nie mogą. Do maila dołączono zdjęcie przedstawiające wejście do apteki opatrzone nazwą (…) i obok drzwi w szklanej witrynie uwidoczniona jest opisana naklejka – czytamy w treści decyzji WIF.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach, w związku z tą informacją, wszczął postępowanie administracyjne. Jego podstawą było podejrzenie prowadzenia reklamy przez apteki należące do sieci jednego przedsiębiorcy. A reklama ta miała polegać na umieszczeniu obok drzwi wejściowych naklejki z informacją „Tu zrealizujesz e-receptę” (czytaj również: Apteka musi umieścić informacje o e-recepcie).

W trakcie postępowania adwokat reprezentujący właściciela aptek, domagał się ujawnienia danych osoby, która złożyła donos. WIF jednak konsekwentnie odmawiał. Wskazywał, że „kwestia ewentualnego ujawnienia danych osobowych informatora zawiadamiającego organ administracji o okolicznościach mogących mieć istotne znaczenie prawne dla zawiązania sprawy administracyjnej nie miała znaczenia dla dalszego procedowania”. Pełnomocnik przedsiębiorcy złożył nawet w tej sprawie zażalenie do Głównego Inspektora Farmaceutycznego. Ten jednak uznał niedopuszczalność zażalenia (czytaj również: Informacja o zamiennikach czy reklama apteki?).

Urzędowa zachęta, a nie reklama apteki

Ostatecznie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach nie potwierdził naruszenia zakazu prowadzenia reklamy apteki. W toku postępowania nie potwierdzono, aby nad wynikającym z niej przekazem informacyjnym przeważała zachęta do nabycia produktów leczniczych w tej konkretnej aptece.

– Jako podmioty odpowiedzialne za przygotowanie i wprowadzenie e-recepty, w tym za akcję informacyjną z przedmiotową nalepką dla aptek, wskazano Ministerstwo Zdrowia, Narodowy Fundusz Zdrowia, Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia, Fundusze Europejskie – Polska Cyfrowa i Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Trudno jest podejrzewać te instytucje o chęć promowania konkretnych aptek i naruszenia tym samym przepisów powszechnie obowiązujących – pisze WIF w uzasadnieniu swojej decyzji.

Pełnomocnik właściciela wskazywał w trakcie postępowania, że informacja w formie naklejki o treści „Tu zrealizujesz e-receptę” została opracowana i wyemitowana przez Ministra Zdrowia z zaleceniem jej umieszczenia w każdej aptece. Naklejki te zostały rozdystrybuowane do wszystkich izb aptekarskich w kraju, które z kolei zaleciły ich umieszczenie w jednolitej formie graficznej w aptekach. Do umieszczania takich naklejek zachęcał też Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej. Wskazywał on jednocześnie, że naklejka „stanowi element rządowej kampanii informacyjno-edukacyjnej w zakresie wprowadzenia tzw. E-recepty, co nie stanowi reklamy żadnej konkretnej apteki w rozumieniu art. 94.a ustawy Prawo farmaceutyczne, gdyż dotyczy wszystkich aptek w kraju”.

W rezultacie Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach stwierdził bezprzedmiotowość postępowania i umorzył je w całości. Podkreślił m.in., że powszechny dostęp wszystkich aptekarzy do promocyjnych naklejek i urzędowa zachęta do ich stosowania nie wskazują bynajmniej na komercyjne wyróżnienie aptek nimi oznakowanych (czytaj również: Nie byłoby sukcesu e-recepty bez farmaceutów).

Sygn. akt DNA.8523.18.2019

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Profilaktyka i właściwa terapia odleżyny – na co warto zwrócić uwagę?

17 maja 202408:58

Odleżyny lub też ciężko gojące się rany to wymagający problem, który wbrew pozorom dotyka sporej grupy pacjentów. Pojawienie się odleżyn może komplikować proces terapeutyczny innej choroby, bądź też być powodem dodatkowych trudności wymagających wdrożenia właściwego postępowania. W tym kontekście zasadnym wydaje się posiadanie wiedzy nt. tego, jak radzić sobie z tego typu problemami. Warto też wiedzieć, jak przeciwdziałać powstawaniu odleżyn, gdyż obecne na rynku preparaty dają również i taką możliwość.

Odleżyny to tak naprawdę uraz/uszkodzenie obszaru skóry obejmującego zwykle skórę i tkanki podskórne [1]. W wielu przypadkach uszkodzenie obejmuje także podskórną tkankę tłuszczową [2]. Tego typu rany powstają na skutek ucisku, tarcia, wilgoci lub też połączenia wszystkich tych niekorzystnych czynników [1]. Nowe rekomendacje proponują, aby odleżyny definiować zatem jako „urazy uciskowe” [2].

Co do zasady odleżyny powstają głównie w miejscach narażonych na ucisk w czasie unieruchomienia danej osoby [2]. Oznacza to, że najbardziej narażone na pojawienie się odleżyn są tkanki znajdujące się w okolicach kości krzyżowej, kości ogonowej, a także kończyn dolnych, zwłaszcza bioder i pięt [2]. Wszystko dlatego, że długotrwały ucisk prowadzi wprost  do niedokrwienia tych okolic. W wyniku tego komórki w tych miejscach są niedotlenione i nieodżywione. Konsekwencją tego jest rozwój stanu zapalnego, nadprodukcja wolnych rodników i upośledzenie normalnych procesów regeneracji skóry [2]. Im dłużej utrzymuje się taki stan, tym większe ryzyko powstania odleżyn.

Kto jest najbardziej narażony na wystąpienie odleżyny?

Częstość występowania odleżyn jest różna, niemniej jednak istnieje zależność, że im dłuższy czas opieki nad pacjentem unieruchomionym, tym większe jest ryzyko tego typu zmian skórnych [2,3]. Generalnie statystyki pokazują, że częstość występowania waha się od kilku do nawet 30% u pacjentów objętych opieką długoterminową [3]. Pojawienie się odleżyn znacząco komplikuje dotychczasowy proces terapeutyczny i zwykle znacząco go wydłuża. Co gorsza – odleżyny zwiększają wskaźniki śmiertelności wśród pacjentów [3,4].

W praktyce istnieje kilka czynników, które wyraźnie zwiększają ryzyko wystąpienia odleżyn. Zalicza się do nich przede wszystkim unieruchomienie i ograniczenie mobilności danej osoby [2,3,4]. Nie bez znaczenia jest także wiek (osoby starsze są bardziej narażone z racji zmian w strukturze skóry oraz niedoborów dietetycznych) [2,3,4]. Odleżynom sprzyjają także niektóre schorzenia, jak cukrzyca, zakrzepica czy też reumatoidalne zapalenie stawów [2,4]. Wiele badań pokazuje jednak, że ogromne znaczenie w kontekście przeciwdziałania i terapii odleżyn odgrywa kwestia niedożywienia i braku konkretnych składników odżywczych w diecie [2,3,4,5].

Niedobory żywieniowe jako przyczyna odleżyny

Jak pokazuje zarówno teoria, jak i praktyka odżywianie i gojenie się ran są ze sobą ściśle powiązane [1]. Badania prowadzone na osobach z problematyką odleżyn uwidoczniły, że utrata masy ciała i niedobory żywieniowe znacząco zwiększają prawdopodobieństwo pojawienia się odleżyn [3]. Przykładem jest chociażby doświadczenie japońskie, gdzie prawie 59% osób po 65 roku życia z odleżynami było niedożywionych [3].

Z czego to wynika? Okazuje się, że stan odżywienia jest istotny dla procesów gojenia się ran. Brak składników odżywczych wydłuża chociażby fazę zapalną procesu gojenia, upośledza proliferację fibroblastów i zmniejsza poziom syntezy kolagenu [1]. Co więcej – niedożywienie ogranicza zdolności antyoksydacyjne organizmu, zwiększa podatność na infekcje (również w obrębie odleżyny) i wydłuża tym samym czas gojenia [1,2,3]. Wsparciem w takich sytuacjach jest uzupełnienie diety o niezbędne dla tych procesów składniki. Liczne wytyczne rekomendują w tym celu podaż białek. Niestety spora część pacjentów nie może ich przyjmować, z racji upośledzenia pracy nerek [1,6]. Co wtedy?

Aminokwasy wsparciem w terapii i profilaktyce odleżyn 

Wytyczne ESPEN (to europejska organizacja, która opracowuje zalecenia dietetyczne dla pacjentów z różnymi schorzeniami) rekomendują pacjentom z odleżynami przyjmowanie aminokwasów [3]. Pojawia się jednak pytanie, jakie konkretnie aminokwasy znajdują zastosowanie w tego typu problemach? Z pomocą przychodzą badania na pacjentach z odleżynami, według których w osoczu takich osób stwierdzono obniżone stężenia chociażby histydyny i tryptofanu [7].

Z kolei inne badania pokazały spore korzyści, jakie niesie ze sobą przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny [5]. Karnozyna to dipeptyd, składający się z dwóch aminokwasów: beta-alaniny i histydyny. Co do zasady posiada wiele biologicznych funkcji: działa antyoksydacyjnie oraz wspiera procesy gojenia się ran [5]. Mechanizm jej działania opiera się najprawdopodobniej na stymulacji fibroblastów do produkcji kolagenu oraz na zmniejszaniu stresu oksydacyjnego (który bez wątpienia ma miejsce w uszkodzonych tkankach) [5]. Badania udowodniły, że przyjmowanie przez takich pacjentów karnozyny przyśpiesza gojenie się ran [5,8].

Pellicar-F w prewencji i terapii odleżyn oraz ran przewlekłych

W kontekście zarówno przeciwdziałania, jak i właściwej terapii odleżyn dobrym rozwiązaniem może być produkt Pellicar-F, będący żywnością specjalnego przeznaczenia żywieniowego. Pellicar-F to preparat zawierający:

 • L-karnozynę, która rozpada się we krwi do beta-alaniny i histydyny
 • treoninę

L-karnozyna, jak już wspomniano wspiera procesy gojenia się ran. Dodatek treoniny i tryptofanu ma za zadanie uzupełnić to działanie. Warto też wiedzieć, że przyjmowanie tryptofanu zmniejsza odczucie niepokoju i poprawia nastrój [9]. To również istotne w kontekście takich pacjentów, gdyż stres dotykający takie osoby dodatkowo utrudnia proces gojenia [10]. Pellicar-F rekomenduje się przyjmować 2 lub 3 razy na dobę. Wskazany jest zarówno dla osób dotkniętych już problemem ran i odleżyn, jak również jako ich prewencja. Wszystko dlatego, że jak już wspomniano niedobory żywieniowe znacząco zwiększają ryzyko powstania tego typu zmian skórnych.

Wyłącznym dystrybutorem produktu w Polsce jest NGK Pharma Sp. z o.o.

Literatura:

 1. Joyce K. Stechmiller, Understanding the role of nutrition and wound healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 25, Number 1, 2010, 61-68
 2. Joshua S. Mervis, Tania J. Phillips, Pressure ulcers: pathophysiology, epidemiology, risk factors, and presentation, J Am Acad Dermatol, October 2019
 3. Seied Haidi Saghaleini, et.al., Pressure ulcer and nutrition, Indian J Crit Care Med 2018;22: 283-9
 4. Man-Long Chung, et.al., Risk factors for pressure injuries in adult patients: a narrative synthesis, Int. J. Environ. Public Health 2022,19,761
 5. Kensaku Sakae, et.al., Effects of L-carnosine and its zinc complex (polaprezinc) on pressure ulcer healing, Nutrition in Clinical Practice, Volume 28, Number 5, October 2013, 609-616
 6. Emily Haesler, et.al., National Pressure ulcer advisory panel, European pressure ulcer advisory panel and Pan Pacific injury alliance. Prevention and treatment od pressure ulcers: Clinical practice Guideline, Australia 2014
 7. Dawson B, Fevaloro E.J., High rate of deficiency in the amino acids tryptophan and histidine in people with wounds: implication for nutrient targeting in wound management – a pilot study, Adv Skin Wound Care 2009;22:79-82
 8. Ansurudeen I, et.al., Carnosine promotion of wound healing. (w:) Imidazole dipeptides chemistry analysis, function and effects, ed. R. Preedy, The Royal Society of Chemistry, 2015, 325-340
 9. Kikuchi A.M., et.al., A systematic review of the effect od L-tryptophan supplementation on mood and emotional functioning, J Diet Suppl. 2021;18: 316-333
 10. Vileikyte L., Stress and wound healing, Clin Dermatol 2007;25: 49-55

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

11 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]


Warning: Undefined property: stdClass::$avatar in /home/customer/www/mgr.farm/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 304

Warning: Undefined property: stdClass::$user_title in /home/customer/www/mgr.farm/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 305
Ten sam sąd naklejkę " u nas wykupisz leki po cenach urzędowych" uznałby to za reklamę apteki i nałożył karę. W zaleznosci pod kogo jest coś robione , ten może albo jawnie łamać prawo, albo być skazany na naciąganych zarzutach.
Kiedyś kogoś ukarali za naklejkę "wykonujemy leki recepturowe". Uzasadnienie było dokładnie takie samo - że recepturę wykonują wszystkie apteki, więc eksponowanie tego faktu możne wprowadzać w błąd, że robią to tylko wybrane i stanowi niedozwoloną reklamę. Śmiech na sali.

Warning: Undefined property: stdClass::$avatar in /home/customer/www/mgr.farm/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 304

Warning: Undefined property: stdClass::$user_title in /home/customer/www/mgr.farm/public_html/wp-content/plugins/famacja-net-klient/klient.php on line 305
A są w ogole apteki, które nie realizują e-recept? Ta naklejka ma w ogole sens?
Dlatego taka treść na naklejce mogła być w czasie pilotażu. Po 1.1.2019, jeżeli już takie naklejki mają być w aptekach to o treści, np." E-receptę zrealizujesz w każdej aptece w Polsce " a nie "TU ZREALIZUJESZ e-receptę ", dlatego wcale się nie dziwię, że taka naklejka budzi wątpliwość. WIF w Poznaniu w decyzjach pyta: Kto i na czyje zlecenie wykonał...(naklejki)....No właśnie. Dlatego taka treść na naklejce nie będzie stanowić reklamy apteki, a izby kolejny raz pokazują swoje "chwiejne" podejście do reklamy aptek. Do błędu, niedopatrzenia czy nieznajomości przepisów nikt sie nie przyzna.
@MS. Zapewne nie wiesz lub nie chcesz wiedzieć, że zarówno treść naklejki jak i jej wykonanie, są autorstwa MZ, a nie Izb?
Przecież wiem o tym i dlatego nikt nie nałoży kary na MZ. Słusznie uważa IF, że celem mogła nie być reklama konkretnej apteki a e-recepty, jednak treść nie reklamuje e-rp. a miejsce realizacji, "TU zrealizujesz". Izby rozpowszechniając te naklejki miały wątpliwości co do treści, a tym samym zgodności z prawem? Czy ktoś zwrócił uwagę MZ, że po 1.1.2019 taka naklejka może wzbudzać wątpliwość, może być wykorzystywana właśnie do reklamy aptek, bo która apteka w tej chwili nie realizuje e-rp.? Nie ma takiej. Więc po co te naklejki?
Dla osób wtajemniczonych ta naklejka wywołuje jedynie uśmiech i politowanie...
To jest tak oczywiste że ta naklejka po prostu oświadcza że patrzymy na aptekę. Ale dla pacjentów, którzy są...no wiadomo, jacy są, może to być argument przyciągający. A potem zdziwko w innej aptece: A ja myślałam że u Was nie realizujecie bo nie macie tej naklejki.
To jest coś czego kompletnie nie jestem w stanie pojąć. Jest całkowity zakaz reklamy aptek, bo to przecież zachęta do zażywania leków i konsumpcji pseudosuplementow diety. Za to w telewizji i radio praktycznie NON STOP lecą reklamy leków, supli i wyrobów medycznych (sic!). I żadnych ograniczeń (nawet te które są są umiejętnie obchodzone - szczególnie firmy na A). Gdzie sens gdzie logika???
Oczywiście że się można truć suplami, przecież kasa musi się zgadzać. Ale to gdzie je człowiek kupi nie ma znaczenia. Kasa do producenta wpłynie i tak.