REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Nazwa apteki może stanowić jej reklamę? WIF ma obowiązek to sprawdzić…

24 stycznia 2019 13:55

Wojewódzki inspektor farmaceutyczny umorzył postępowanie w sprawie posługiwania się w celach reklamowych przez aptekę nazwą “Centrum Tanich Leków”. WIF uznał, że skoro wydał zezwolenie na prowadzenie apteki pod taką nazwą, to nie może karać przedsiębiorcy za to, że się nią posługuje. Innego zdania był jednak GIF i Naczelny Sąd Administracyjny…

WIF chciał wymóc na pracowniku zmianę zeznań w postępowaniu przygotowawczym, toczącym się przeciwko jego znajomej (fot. Shutterstock)
WIF powinien rzetelnie sprawdzić czy eksponowanie nazwy "Centrum Tanich Leków" może stanowić naruszenie zakazu reklamy aptek (fot. Shutterstock)

W czerwcu 2016 roku Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny wszczął na wniosek Okręgowej Izby Aptekarskiej postępowanie administracyjne. Dotyczyło ono przestrzegania przepisów dotyczących zakazu reklamy aptek, przez spółkę prowadzącą aptekę pod nazwą “Centrum Tanich Leków”. Po kilku miesiącach WIF umorzył postępowanie. W uzasadnieniu stwierdził, że przedsiębiorca ma prawo posługiwać się nazwą, skoro wcześniej Inspektor wydał zezwolenie na prowadzenie pod nią apteki.

Zdaniem Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego nałożenie na przedsiębiorcę jakiejkolwiek kary pieniężnej za używanie nazwy apteki – z uwagi na reklamowy charakter tej nazwy – naruszyłoby w sposób rażący zasadę praworządności zawartą w art. 7 Konstytucji RP. Z tą opinią nie zgodziła się Okręgowa Izba Aptekarska, która złożyła odwołanie od decyzji (czytaj więcej: Nazwa apteki może być jej reklamą?).

REKLAMA

Główny Inspektor Farmaceutyczny nakazuje ponowne przeprowadzenie postępowania

Do zastrzeżeń Izby przychylił się Główny Inspektor Farmaceutyczny, który uchylił decyzję WIF i nakazał mu ponownie rozpatrzyć tę sprawę. GIF wskazał, że w trakcie postępowania nie podjęto kroków, zmierzających do ustalenia czy rzeczywiście doszło do naruszenia zakazu reklamy aptek. Postępowanie zostało umorzone przez WIF bez odpowiedniego rozpoznania.

REKLAMA

Przeciwko takiej decyzji GIF zaprotestowała z kolei spółka, do której należała apteka. Sprawa trafiła więc ostatecznie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Ten podzielił stanowisko GIF i przyznał, że WIF nie przeprowadził żadnego postępowania dowodowego w sprawie reklamy prowadzonej przez aptekę o nazwie “Centrum Tanich Leków”.

Sprawa trafia do NSA

Z tym wyrokiem ponownie nie zgodziła się spółka, do której należała apteka, w rezultacie sprawa trafiła do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Ten wydał wyrok w sprawie na początku stycznia 2019. NSA podzielił w nim stanowisko GIF, zaakceptowane następnie przez WSA. Fakt, iż nazwa apteki zawierająca sformułowanie “Centrum Tanich Leków” została zarejestrowana przez odpowiedni organ w formie decyzji administracyjnej nie oznacza automatycznie – jak to przyjął WIF – że wyeksponowanie napisu o takiej treści nie może stanowić niedozwolonej reklamy apteki.

– Rozumienie pojęcia “reklamy apteki” pozwala na przyjęcie, że taką reklamą może być w pewnych przypadkach również użycie nazwy apteki zawierającej zwroty wartościujące, czy sugerujące korzyść związaną z zakupem, zachęcające do dokonania zakupów w konkretnej aptece – czytamy w orzeczeniu Naczelnego Sądu Administracyjnego.

W rezultacie NSA odrzucił skargę spółki. WIF został natomiast zobligowany do przeprowadzenia ponownie postępowania. Ma sprawdzić czy eksponowanie nazwy “Centrum Tanich Leków” może stanowić naruszenie zakazu reklamy aptek.

REKLAMA

Sygn. akt – II GSK 1987/18 – Wyrok NSA (orzeczenie prawomocne)

Źródło: ŁW/orzeczenia.nsa.gov.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Z jednej strony nie zgadzam się na takie nazwy aptek. Z drugiej mam wątpliwości czy OIA powinna występować przeciwko aptece. To ma być nasza wersja związku zawodowego i powinna dbać o nasze interesy. Powinna się wstawiać ZA APTEKAMI. I choć popieram dbanie o porządek we własnych szeregach takie postępowanie może niebezpiecznie kierować nas do sytuacji, w której będzie dużo organów nadzorczych i żadnego po naszej stronie....
Izby kiepsko bronią interesów farmaceutów, chyba że to są ich znajomi...
Teraz to strach w ogóle wypowiadać sie na temat aptek żeby nie zostało to odebrane jako reklama.

Powiązane artykuły

Sprawa vlogerki umorzona. Na razie bez kary za reklamę apteki… Sprawa vlogerki umorzona. Na razie bez kary za reklamę apteki…

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Katowicach rozpatrywał kilka miesięcy temu skargę na znaną vlo...

Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie… Cennik leków deficytowych w przychodni? WIF umarza postępowanie…

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prowadził niedawno postępowanie w sprawie naruszenia ...

Czego apteka nie może umieszczać w swojej witrynie? Czego apteka nie może umieszczać w swojej witrynie?

Czy plakat z reklamą leku znajdujący się w witrynie apteki, może też reklamować samą aptekę? Przed t...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz