REKLAMA
czw. 22 sierpnia 2019, 10:57

NFZ: Pielęgniarki nie mogą przepisywać leków recepturowych

Zdaniem Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia uprawniona jest interpretacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna może wystawić receptę na lek recepturowy zgodnie z zaleceniem lekarskim. Innego zdania jednak jest Narodowy Fundusz Zdrowia, który tego typu recepty uznaje za błędne, powołując się na inne stanowisko ministerstwa zdrowia.

Kontrole NFZ potwierdzają, że na rynku leków recepturowych dochodzi do nieprawidłowości. Niektórymi sprawami zajmują się już organy ścigania (fot. Shutterstock)
Dla aptekarzy wiążące w tej sytuacji jest stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia (fot. Shutterstock)

Recepty na leki recepturowe stają się kością niezgody między pielęgniarkami, farmaceutami i Narodowym Funduszem Zdrowia. Źródłem problemu zdaje się być… Ministerstwo Zdrowia, które wydaje w tej kwestii sprzeczne stanowiska. Pielęgniarki uważają, że aktualne brzmienie przepisów umożliwia im wystawianie recept na kontynuację leków recepturowych. Na dowód przedstawiają pismo Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia, które ma potwierdzać prawidłowość takiej interpretacji. Z kolei NFZ powołuje się na wcześniejsze stanowisko Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwo Zdrowia, które mówi coś zupełnie innego.

Więcej na temat leków recepturowych znajdziesz w serwisie RECEPTURA.PL.

Kontynuacja leku recepturowego

Po publikacji w marcu artykułu p.t. „Recepty od pielęgniarek – podsumowanie informacji” do redakcji MGR.FARM napisał przedstawiciel tej grupy zawodowej – Maciej Kaczkowski. Absolwent studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo, prowadzący także szkolenia dla pielęgniarek z zasad wystawiania recept. Zarzucił on wprowadzanie czytelników w błąd poprzez informowanie, że pielęgniarki i położne nie mogą przepisywać na swoich receptach leków recepturowych. Jako dowód przedstawił też stanowisko Departamentu Pielęgniarek i Położnych Ministerstwa Zdrowia z 19 października 2018 r (znak IK.1430080.3.JS). Resort wskazuje w nim na brzmienie art. 15a ust. 2 z dnia 15 lipca 2011 r. o zawodach pielęgniarki i położnej.

– Powyższe regulacje zwierają ograniczenia wyłącznie w zakresie wystawiania recept na leki zawierające substancje bardzo silnie działające, środki odurzające i substancje psychotropowe. W związku z powyższym w ocenie Departamentu uprawniona jest interpretacja, zgodnie z którą pielęgniarka i położna, z uwzględnieniem ograniczenia wskazanego w art. 15a ust. 2 ww. ustawy, mogą wystawić recept na lek recepturowy zgodnie z zaleceniem lekarskim – czytamy w stanowisku resortu zdrowia.

Jednocześnie Departamentu Pielęgniarek i Położnych podkreśla, że wystawiając taką receptę pielęgniarka i położna nie posiadają uprawnień do zmiany składu leku recepturowego.

Stanowisko NFZ

Okazuje się jednak, że nie jest to jedyne stanowisko ministerstwa zdrowia wydane w tej sprawie. W marcu 2018 roku swoją opinię na ten temat wydał też Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia. I to właśnie to stanowisko za wiążące uznaje Narodowy Fundusz Zdrowia, odmawiając refundacji recept na leki recepturowe wystawione przez pielęgniarki.

– Zgodnie ze stanowiskiem z dnia 13 marca 2018 r. Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia, pielęgniarki i położne nie wystawiają recept na leki recepturowe. Powyższe oparte zostało na przepisie § 12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. w sprawie recept wystawianych przez pielęgniarki i położne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1589) który stanowi, że na jednej recepcie można przepisać do pięciu leków gotowych lub środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych – informuje nas Centrala NFZ.

Warto odnotować, że przytaczane przez NFZ rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 28 października 2015 r. już nie obowiązuje. Zostało ono bowiem zastąpione rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept. Opublikowano je po wydaniu stanowiska przez Departament Polityki Lekowej i Farmacji. Czy to jednak wpływa na ważność stanowiska DPLiF? Okazuje się, że nie, bowiem przytoczone przez NFZ zapisy zostały przeniesione do art. 96a ust. 2 lub 4 ustawy Prawo farmaceutyczne. Stanowią one, że

  1. Pielęgniarka i położna może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie:

1) ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
2) ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

  1. Pielęgniarka i położna może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni.

Farmaceuci słuchają NFZ

Co w obliczu dwóch sprzecznych interpretacji przepisów powinni robić farmaceuci? Czy dla nich recepty pielęgniarek na leki recepturowe są ważne? Odpowiedź na te pytania jest dość proste. Dla aptekarzy wiążące w tej sytuacji jest oczywiście stanowisko Narodowego Funduszu Zdrowia. To od NFZ bowiem zależy czy zrealizowana przez aptekę recepta zostanie zrefundowana, a apteka odzyska pieniądze wydane na jej wykonanie. A w tej sytuacji komunikat Funduszu jest jednoznaczny – recepty na leki recepturowe od pielęgniarek są nieprawidłowe i nie będą refundowane.

Jednocześnie Centrala NFZ poinformowała nas, że w I półroczu 2019 r. przeprowadzono 1 kontrolę ordynacji pielęgniarskiej na leki o różnym poziomie odpłatności w zależności od wskazań refundacyjnych. Kontrola dotyczyła ordynacji 42 recept na kwotę refundacji  1 067,69 zł za okres od 1 lipca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku. W ramach wskazanej kontroli nie stwierdzono jednak nieprawidłowości.

Oprac.: ŁW
©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

3 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Ciekawe, dotychczas myślałam ze mogą przepisywać tez leki robione.
Ja ostatnio się naciełam i wydalam na pielegniarską receptę Trajente
A system w jakiś sposób tego nie sygnalizuje, że czegoś nie można wydać?