REKLAMA
wt. 5 lipca 2022, 10:22

NIA apeluje do Ministra Zdrowia ws. rozszerzenia zakresu szczepień w aptekach

Naczelna Izba Aptekarska wraz z organizacjami zrzeszającymi pacjentów wystosowała apel do Ministra Zdrowia, Andrzeja Niedzielskiego o rozszerzenie zakresu szczepień wykonywanych w aptekach o dotychczasowy obejmujący szczepienia przeciwko COVID-19 o szczepienia przeciwko pneumokokom oraz szczepienia przeciwko grypie. Naczelna Izba Aptekarska wskazuje ogromną rolę farmaceutów, jaką odgrywają w systemie ochrony zdrowia.

Zespoły prowadzone przez lekarzy rodzinnych oraz konsultanci pracują nad tym, by identyfikować i jak najszybciej kontaktować się z rodzinami, w których skład wchodzą dzieci o poważnie obniżonej odporności (fot. Shutterstock).
Farmaceuci okazali się ważnym ogniwem wpływającym pozytywnie na edukację pacjentów w kwestii szczepień (fot. Shutterstock)

Naczelna Izba Aptekarska swój apel argumentuje, m.in. poprzez przytoczenie danych dotyczących wykonywanych dotychczas w aptekach szczepień. Wskazuje, że od lipca 2021 roku, kiedy to umożliwiono farmaceutom wykonywanie szczepień przeciwko COVID-19 do marca 2022 roku w aptekach wykonano ich ok. 1,8 miliona. Co więcej, od stycznia do marca 2022 roku farmaceuci w aptekach wykonali także ok. 8,5 tysiąca szczepień przeciwko grypie. NIA wskazuje ponadto na fakt, że włączenie farmaceutów w program szczepień skrócił pacjentom drogę do ich otrzymania, a także zwiększył ich popularyzację wśród społeczeństwa. Farmaceuci okazali się ważnym ogniwem wpływającym pozytywnie na edukację pacjentów w kwestii szczepień. Co więcej, w czasie stanu epidemii COVID-19 okazali się ważną grupą odciążającą inne grupy systemu ochrony zdrowia.

Naczelna Izba Aptekarska wskazuje również na konieczność zwiększenia dostępności do szczepień pacjentom, co korzystnie wpłynie na wyszczepialność społeczeństwa oraz zwalczanie i zapobieganie wystąpieniu chorób zakaźnych (czytaj również: Ważne: usługa szczepienia w aptekach pozostanie dla pacjentów bezpłatna). Wprowadzenie do aptek powyższych szczepień przyczyniłoby się do wzrostu odporności populacyjnej, co miałoby przełożenie także na zmniejszenie wydatkowanych środków finansowych z budżetu państwa, które należałoby przeznaczyć na leczenie chorób wywołanych przez te patogeny. Środki te natomiast można by było wykorzystać do efektywniejszego leczenia, m.in. pacjentów onkologicznych, z cukrzycą, kardiologicznych, czy z przewlekłymi chorobami płuc. Jednocześnie podnoszony jest argument, że szczepienia w aptekach są rozpowszechnione w krajach Europy Zachodniej i przynosi to wymierne korzyści zarówno jeśli chodzi o wzrost odporności populacyjnej, jak i poprawę funkcjonowania systemu ochrony zdrowia.

Wśród korzyści wynikających z włączenia farmaceutów w proces szczepień przeciwko grypie oraz przeciwko pneumokokom Naczelna Izba Aptekarska wymienia:

 • odciążenie kadry medycznej zajmującej się do tej pory tego typu szczepieniami, co może być istotne przed kolejną, spodziewaną w okresie jesiennym falą zachorowań na COVID-19;
 • skrócenie ścieżki pacjenta chcącego się zaszczepić, który po zakupie szczepionki w aptece będzie mógł się od razu w tej samej placówce zaszczepić, bez konieczności udawania się do przychodni lekarskiej;
 • zwiększenie wyszczepialności społeczeństwa, w tym w szczególności grup wysokiego ryzyka;

Pod apelem do Ministra Zdrowia, oprócz Prezes Naczelnej Izby Aptekarskiej podpisali się przedstawiciele organizacji reprezentujących pacjentów:

 • Ruch Społeczny Polskie Amazonki;
 • Fundacja OnkoCafe;
 • Polskie Stowarzyszenie Diabetyków;
 • Ogólnopolskie Stowarzyszenie Pacjentów EcoSerce;

Organizacje te gwarantują prowadzenie aktywnych działań informacyjnych, które mają na celu zachęcanie pacjentów do działań profilaktycznych, w tym m.in. wykonywania szczepień.

Źródło: MB/ NIA

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Pacjent po zawale z problemem rzucenia palenia

23 marca 202315:33

Do apteki, przychodzi 39-letni pan Tomasz. Od ponad 20 lat jest on czynnym palaczem, wypalającym ponad 20 papierosów dziennie. 10 lat temu zdiagnozowano u niego nadciśnienie tętnicze, w związku z czym stosuje on metoprolol (Metocard ZK) w dawce 47,5 mg/dzień. 3 lata temu pan Tomasz przeszedł zawał mięśnia sercowego, co było impulsem dla niego do porzucenia nałogu. W tym celu rozpoczął on farmakoterapię preparatem zawierającym w składzie cytyzynę. Niestety ta próba okazała się nieskuteczna. Teraz, po raz kolejny chce on porzucić palenie tytoniu, więc przyszedł do apteki z prośbą o pomoc farmaceuty w doborze najlepszej ku temu metody.

Palenie papierosów zwiększa ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych

Zdiagnozowane u Pana Tomasza nadciśnienie tętnicze krwi z pewnością ma związek z uzależnieniem od nikotyny. Palenie papierosów obok zaburzeń gospodarki lipidowej należy do czynników ryzyka pierwszego rzędu wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych [1]. Co więcej, to właśnie uzależnienie od nikotyny przyczyniło się prawdopodobnie również do wystąpienia zawału mięśnia sercowego, w tak młodym wieku. Szacuje się, że ryzyko wczesnej śmierci sercowej u palaczy w porównaniu z osobami niepalącymi wzrasta nawet 3-krotnie. Ponadto wykazano, że główną przyczyną rozwoju choroby wieńcowej serca oraz miażdżycy naczyń krwionośnych u osób poniżej 40. roku życia jest palenie papierosów [2].

Zależność pomiędzy zwiększonym ryzykiem wystąpienia choroby niedokrwiennej serca, a paleniem papierosów wynika z kilku mechanizmów:

 • dym tytoniowy uszkadza śródbłonek naczyń krwionośnych;
 • składniki dymu tytoniowego zwiększają aktywność płytek krwi, prowadząc do większego prawdopodobieństwa ich nadmiernej agregacji. Zwiększona krzepliwość krwi jest w głównej mierze odpowiedzialna za powstawanie zawału i determinuje jego rozległość;
 • następuje wzrost skłonności do skurczów naczyń wieńcowych (prowadzi to do odczucia bólu w klatce piersiowej , a przy długotrwałym skurczu do zawału mięśnia sercowego) [2];

Palenie papierosów nasila objawy choroby niedokrwiennej serca i zwiększa ryzyko zgonu

Palenie papierosów przez pana Tomasza po zdiagnozowaniu u niego nadciśnienia tętniczego i włączenia do jego farmakoterapii metoprololu nie było rozsądne. Wykazano, że u pacjentów palących papierosy występuje osłabiona skuteczność działania beta-blokerów, do których należy metoprolol. Decyzja o porzuceniu nałogu po przebytym zawale mięśnia sercowego jest niezwykle istotnym wydarzeniem w życiu pana Tomasza. U osób kontynuujących palenie papierosów po przebytym zawale mięśnia sercowego, przeżywalność w okresie 8 lat wynosi zaledwie 23%. Natomiast, gdy po wystąpieniu zawału mięśnia sercowego pacjent zdecyduje się na porzucenie nałogu, przeżywalność w okresie 8 lat wzrasta do ponad 50% [1,2]. Dlatego rzucenie palenia należy uznać za najważniejszy element niefarmakologicznej terapii zmniejszania ryzyka wystąpienia incydentów sercowo-naczyniowych [1].

Farmaceuta w rozmowie z pacjentem stara się wyjaśnić, jakie zalety niesie ze sobą rzucenie palenia papierosów w odniesieniu do ryzyka związanego z występującymi u pana Tomasza chorobami przewlekłymi. Ponadto uspokaja go w związku z nieudaną próbą rzucenia palenia sprzed kilku lat. Farmaceuta wspomina, że zaledwie 10% palaczy podejmujących próbę rzucenia palenia, osiąga sukces [3]. W związku z tym zachęca go, do podjęcia kolejnej próby walki z nałogiem. Ze względu na to, że poprzednio stosowany preparat z cytyzyną okazał się nieskuteczny, tym razem proponuje mu wybrać nikotynową terapię zastępczą. Polega ona na zastąpieniu nikotyny pochodzącej z papierosów, nikotyną w innej postaci- pozbawionej szkodliwych substancji znajdujących się w dymie papierosowym [3].

Zastosowanie nikotynowej terapii zastępczej ma na celu stopniowe zmniejszenie głodu nikotynowego, przy jednoczesnym niwelowaniu ryzyka wystąpienia przykrych objawów zespołu abstynencyjnego (np. bólów głowy). Następuje to poprzez zmniejszenie zależności funkcjonowania organizmu od konieczności przyjmowania nikotyny. Celem takiego działania jest odzwyczajenie od palenia papierosów i całkowite zaprzestanie stosowania jakichkolwiek produktów z nikotyną w składzie. Nikotynowa terapia zastępcza jest dostępna pod różnymi postaciami:

 • gumy do żucia;
 • pastylki do ssania;
 • systemy transdermalne;
 • aerozole doustne [4,5];

W aptece preparaty należące do niej można otrzymać bez recepty. Panu Tomaszowi ze względu na bardzo dużą ilość wypalanych papierosów (powyżej 20 dziennie) zalecana zostaje terapia przy użyciu gum do żucia [5]. Farmaceuta zaleca pacjentowi żucie gumy zawierającej 4 mg nikotyny w odstępach 1-2 -godzinnych aż do momentu pojawienia się smaku i uczucia mrowienia w jamie ustnej. Następnie należy umieścić gumę pomiędzy policzkiem a dziąsłami. Czynność ta powinna trwać ok. 30 minut. Wówczas nie powinno się spożywać żadnych posiłków oraz płynów. W ciągu doby pan Tomasz nie powinien stosować więcej niż 8-12 gum. Co więcej, w ciągu 3 miesięcy od początku terapii zaleca się, by spróbował on zastosować gumy do żucia z mniejszą zawartością nikotyny (2 mg), a przez kolejne kilka miesięcy rozpoczął stopniowe ich odstawianie (do 6 miesięcy od początku kuracji). Pacjent został także poinformowany o wystąpieniu możliwych działań niepożądanych, takich jak suchość w jamie ustnej, podrażnienie błony śluzowej przewodu pokarmowego, kaszel, czy zaburzenia snu [5,6].

Pan Tomasz został także poinformowany o bardzo ważnej roli, jaką odgrywają metody psychologiczne w procesie rzucania palenia. Mowa tu o takich działaniach jak:

 • nagradzaniu siebie za niepalenie papierosów;
 • samokontrola swojego nałogu, np. oduczenie się odruchu palacza, czyli chęci ciągłego trzymania czegoś w ręce;
 • psychoterapia grupowa, czyli spotkania z innymi uzależnionymi osobami i wymiana doświadczeń w dotarciu do celu [2];

Również, jako sposób wspomagający rzucenie palenia należy rozważyć akupunkturę. Ta niekonwencjonalna metoda, pozwala na rozluźnienie swojego ciała, zredukowanie stresu i pozbycie się w ten sposób chęci palenia. Jest coraz częściej wykorzystywana jako metoda wspomagająca farmakoterapię u osób zmagających się z nałogiem palenia tytoniu [3].

Literatura:

 1. Walewska E, Ścisło L, Szczepanik A, Nowak A, Gądek M, Machnik K. Palenie tytoniu wśród pacjentów z chorobami układu sercowo-naczyniowego. Pielęgniarstwo Chirurgiczne i Angiologiczne 2015; 3:170-175.
 2. Kośmicki M. Palenie tytoniu przez pacjentów z chorobą niedokrwienną serca- możliwości terapii. Przewodnik Lekarza: 38-47
 3. Lempart A. Sposoby zaprzestania nałogu palenia papierosów- mity i kontrowersje. Akademia Krakowska Frycza-Modrzewskiego. Kraków 2015, dostęp online: https://repozytorium.ka.edu.pl/bitstream/handle/11315/2813/Aleksandra%20Lempart.pdf?sequence=1&isAllowed=y
 4. Lachowicz M.  Uzależnienie od papierosów – jak zwiększyć szanse na pokonanie nałogu? Aptekarz Polski 2020; dostęp online: https://www.aptekarzpolski.pl/wiedza/uzaleznienie-od-papierosow-jak-zwiekszyc-szanse-na-pokonanie-nalogu/6/
 5. Mejza F, Cedzyńska M, Bała M, Górecka D. Uzależnienie od tytoniu, Medycyna Praktyczna 2022; dostęp online: https://www.mp.pl/interna/chapter/B16.II.3.23.
 6. CHPL Nicorette gumy do żucia.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

2 komentarze Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

MZ jak wyrazi na to zgodę to zrobi to zapewne na własnych warunkach i obawiam się że wtedy wielu farmaceutów wcale nie będzie zachwyconych.
Tylko po co?? Mało w aptece obowiązków?? Te wszystkie apteki, które szczepią wykonują recepturę?? Bo tak magiczne jest, że pacjenci po miastach szukają kto im wykona recepturę.