REKLAMA
pon. 27 marca 2023, 09:33

Nowotwory będą kosztowały świat 25 bilionów dolarów w ciągu najbliższych 30 lat

Według analizy przeprowadzonej w 204 krajach, 29 rodzajów nowotworów wziętych pod uwagę w badaniu będzie kosztowało globalną gospodarkę 25,2 bilionów dolarów. Badanie wykazało, że koszt niektórych nowotworów różnił się będzie w zależności od kraju. Przykładowo rak piersi i rak szyjki macicy będą miały największy wpływ na gospodarkę w Afryce, natomiast kraje wysoko rozwinięte poniosą największe koszty związane z nowotworami, które dotykają głównie starzejące się populacje, np. rak płuc.

cancer-389921_1920.jpg
29 rodzajów nowotworów wziętych pod uwagę w badaniu będzie kosztowało globalną gospodarkę 25,2 bilionów dolarów (fot. Shutterstock)

Nowotwory to grupa chorób, w których komórki organizmu dzielą się w sposób niekontrolowany, a nowo powstałe komórki nowotworowe nie różnicują się w typowe komórki tkanki. Ten nieprawidłowy wzrost zwykle tworzy masę, nazywaną guzem. Nowotwory powstają w wyniku nagromadzenia się zmian genetycznych i epigenetycznych w obrębie pojedynczych komórek. W przeciętnej próbce tkanki czerniaka całkowita liczba mutacji sekwencji DNA wynosi około 80 000 [4]. Dla porównania, liczba nowych mutacji w całym genomie między pokoleniami (od rodzica do dziecka) u ludzi wynosi około 70. Dodatkowo, nowotwór może być chorobą ogólnoustrojową już w chwili rozpoznania, mimo braku klinicznych cech rozsiewu [5].

Nowotwory globalnie

Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem podaje, że na świecie w 2020 roku na nowotwór zachorowało 19 292 789 osób, z czego największy odsetek widoczny był w Azji, bo wynosił aż 49,3%, co wynika między innymi z dużej populacji. W Polsce natomiast zachorowało 204 575 osób, co stanowi 4,7% zachorowań w Europie [1].

Według analizy przeprowadzonej w 204 krajach, 29 rodzajów nowotworów wziętych pod uwagę w badaniu będzie kosztowało globalną gospodarkę 25,2 bilionów dolarów międzynarodowych w latach 2020-2050. Według analizy, najdroższy będzie rak tchawicy, oskrzeli i płuc, a następnie rak okrężnicy i odbytnicy, rak piersi, rak wątroby i białaczka. Razem te nowotwory będą kosztować około 12 bilionów dolarów [2].

Ludzie spoza społeczności onkologicznej mogą być zaskoczeni rozmiarem ekonomicznych kosztów raka – mówi André Ilbawi, kierownik techniczny ds. zwalczania raka w Światowej Organizacji Zdrowia w Genewie w Szwajcarii.

25,2 bilionów dolarów odpowiada rocznemu podatkowi od globalnego produktu krajowego pomnożonego przez 30 lat, co przekracza wartość wszystkich towarów i usług eksportowanych z Chin, największej gospodarki świata [3].

Co wpływa na wysokie koszty raka?

Oczywistymi obciążeniami finansowymi w przypadku nowotworów są koszty leczenia oraz postawienia diagnozy. Dostępne jest leczenie miejscowe: radioterapia i leczenie chirurgiczne, oraz metody ogólnoustrojowe: chemioterapia, hormonoterapia i terapia biologiczna (immunoterapia, inhibitory angiogenezy i czynniki wzrostu, terapia genową). Oprócz bezpośrednich kosztów leczenia, diagnoza często zmusza ludzi do rezygnacji z pracy, co przyczynia się do utraty siły roboczej. Dodatkowo pacjenci często zmuszani są do wydawania wszystkich swoich oszczędności na leczenie.

Który nowotwór kosztuje najwięcej?

Badanie wykazało, że koszt niektórych nowotworów różnił się będzie na całym świecie. Przykładowo rak piersi i rak szyjki macicy będą miały największy wpływ na gospodarkę w Afryce, natomiast kraje wysoko rozwinięte poniosą największe koszty związane z nowotworami, które dotykają głównie starzejące się populacje. Przykładem takiego nowotworu jest rak płuc. W ciągu najbliższych 30 lat najdroższy będzie rak tchawicy, oskrzeli i płuc. Informacje takie mogą okazać się bardzo przydatne w planowaniu profilaktyki w danym kraju oraz w planowaniu badań nad nowymi możliwościami terapeutycznymi. W krajach takich jak Chiny, gdzie rak płuc jest powszechny, polityka mająca na celu ograniczenie palenia tytoniu może mieć bardzo duże znaczenie.

Wiele kosztownych chorób można zwalczać za pomocą profilaktyki, takiej jak szczepienia przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego, który jest powiązany z rakiem szyjki macicy. Dobrą praktyką są też regularne badania przesiewowe w kierunku raka – mówi Robin Yabroff, badacz służby zdrowia w American Cancer Society z siedzibą w Atlancie w stanie Georgia.

Zwalczanie raka jest kosztowne. Ale koszt zaniechania walki z rakiem jest jeszcze wyższy – mówi Simiao Chen, ekonomista zdrowia w Heidelberg Institute of Global Health w Niemczech.

©MGR.FARM

 

Bibliografia:

 1. https://www.iarc.who.int/research-home/
 2. Chen S, Cao Z, Prettner K, et al. Estimates and Projections of the Global Economic Cost of 29 Cancers in 204 Countries and Territories From 2020 to 2050. JAMA Oncol. Published online February 23, 2023. doi:10.1001/jamaoncol.2022.7826
 3. https://www.nature.com/articles/d41586-023-00634-9
 4. Berger MF, Hodis E, Heffernan TP, Deribe YL, Lawrence MS, Protopopov A, et al. (May 2012). „Melanoma genome sequencing reveals frequent PREX2 mutations”. Nature. 485 (7399): 502–6. Bibcode:2012Natur.485..502B. doi:10.1038/nature11071. PMC 3367798. PMID 22622578.
 5. G. Zajicek. Cancer as a systemic disease. „Medical Hypotheses Nr maj-czerwiec 4(3)”, s. 193-207, 1978.
Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

 1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
 2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
 3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
 4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
 5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
 6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
 9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]