REKLAMA
śr. 1 kwietnia 2020, 00:18

Od dzisiaj farmaceuci mogą wystawiać refundowane recepty pro auctore i pro familia

Wczoraj w godzinach wieczornych w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 31 marca 2020 roku o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Na jej mocy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić refundowaną receptę dla siebie lub swojej rodziny. Wkrótce pojawią się wytyczne dotyczące nowego uprawnienia farmaceutów…

Wkrótce mają zostać opublikowane dokładne wytyczne dotyczące wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept pro familia i pro auctore (fot. Shutterstock)
Wkrótce mają zostać opublikowane dokładne wytyczne dotyczące wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept pro familia i pro auctore (fot. Shutterstock)

Nie – choć dzisiaj jest 1 kwietnia, to wcale nie jest żart na Prima Aprilis. Wczoraj w godzinach wieczornych w Dzienniku Ustaw opublikowano ustawę z 31 marca 2020 roku  zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. Jej zapisy wchodzą w życie z dniem następującym po dniu publikacji, a więc 1 kwietnia. Wśród zapisów tych znalazły się olbrzymie zmiany w zasadach wystawiania recept farmaceutycznych (czytaj więcej: Co może zmienić się w zasadach wystawiania recept farmaceutycznych?).Co się zmienia?

Zgodnie z ustawą, „farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu może wystawić receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3, albo receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta”. Zapis ten zawiera dwie kluczowe zmiany w stosunku do aktualnie jeszcze obowiązujących:

 1. możliwość wystawienia refundowanej recepty przez farmaceutę dla siebie i rodziny (art. 95b ust. 3)
 2. usunięcie słowa „nagłego”, które określało stopień zagrożenia stanu zdrowia pacjenta.

Kolejną istotną zmianą w stosunku do aktualnie obowiązujących przepisów, jest zlikwidowanie ograniczenia dotyczącego liczby i wielkości opakowań leków, jakie mogą znaleźć się na recepcie farmaceutycznej. Do tej pory na recepcie farmaceutycznej mogło znaleźć się wyłącznie jedno najmniejsze dostępne w aptece opakowanie produktu leczniczego dopuszczonego do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W nowych przepisach takiego ograniczenia już nie ma.


>> POBIERZ INFOGRAFIKĘ <<


Jednocześnie ograniczenie dotyczące ilości przepisanego leku przez farmaceutę będzie analogiczne jak w przypadku pielęgniarek (art. 96a ust. 4-5 Prawa farmaceutycznego). A zatem:

 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 120-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania;
 • ilość produktu leczniczego antykoncepcyjnego przeznaczoną do 60-dniowego stosowania – wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.
 • farmaceuta może wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni.

W przypadku recepty w postaci elektronicznej farmaceuta może przepisać dla jednego pacjenta jednorazowo maksymalnie ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego niezbędną pacjentowi do 180-dniowego okresu stosowania wyliczonego na podstawie określonego na recepcie sposobu dawkowania, w tym w przypadku produktu leczniczego antykoncepcyjnego wyłącznie w ramach kontynuacji zlecenia lekarskiego.

Nadal jednak na recepcie od farmaceuty nie będą mogły znaleźć się produkty lecznicze zawierające środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

 • Więcej na temat e-recept znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

Refundowana recepta od farmaceuty

Oczywiście najważniejsza zmiana, jaką wprowadzają nowe przepisy, dotyczy możliwości wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept dla siebie i swojej rodziny. Jako rodzinę rozumie się tutaj małżonka, osobę pozostającą we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa farmaceuty. Pod tym względem jest to rozwiązanie analogiczne do tego, którym dysponują lekarze (czytaj również: Refundowana recepta farmaceutyczna? Propozycja Wielkopolskiego WIF…).

Receptę taką będzie mógł wystawić każdy farmaceuta posiadający prawo wykonywania zawodu. W przeciwieństwie do „zwykłej” recepty farmaceutycznej, tutaj nie będzie konieczne podanie przyczyny jej wystawienia. Refundowana recepta od farmaceuty będzie docelowo wystawiana w postaci elektronicznej, ale od reguły tej istnieją wyjątki. Będzie bowiem mogła być też wystawiona w postaci papierowej w przypadku braku dostępu farmaceuty do SIM. Refundowaną receptę farmaceutyczną w formie papierowej będzie miał prawo również wystawić farmaceuta, będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, przenoszący się po raz pierwszy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty (czytaj również: Farmaceuci powinni móc wystawić recepty pro auctore i pro familia).

Ze wstępnych informacji wynika, że wystawienie refundowanej recepty farmaceutycznej pro auctore i pro familia – bez dostępu do SIM – będzie możliwe wyłącznie na drukach dostarczonych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Ewidencja wystawionych recept pro auctore i pro familia

Recepta w postaci papierowej po zrealizowaniu w aptece podlega ewidencjonowaniu. Ale dodatkowo farmaceuta wystawiający receptę dla siebie lub rodziny, będzie musiał prowadzić własny wykaz zawierający:

 • numer kolejny wpisu;
 • datę wystawienia recepty;
 • numer PESEL pacjenta, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w razie braku numeru PESEL – rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 • rozpoznanie choroby, problemu zdrowotnego lub urazu;
 • międzynarodową lub własną nazwę produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego albo rodzajową lub handlową nazwę wyrobu medycznego;
 • postać, w jakiej produkt leczniczy, środek spożywczy specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrób medyczny ma być wydany, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej postaci;
 • dawkę produktu leczniczego lub środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, jeżeli występuje w obrocie w więcej niż jednej dawce;
 • ilość produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego, wyrobu medycznego, a w przypadku produktu leczniczego recepturowego – nazwę i ilość surowców farmaceutycznych, które mają być użyte do jego sporządzenia;
 • sposób dawkowania.

Wkrótce mają zostać opublikowane dokładne wytyczne dotyczące wystawiania przez farmaceutów refundowanych recept pro familia i pro auctore.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

34 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Teraz czekam na malkontentów, którzy wyleją swoje żale, że ich zawód jest dziadowski, a za otrzymane nowe uprawnienia nikt im nie będzie płacił. Uwaga... Start...
Chyba Ty....i Twój zawód. Ja kocham mój zawód i jestem z niego dumna
A będzie ktoś płacił? :)
to ja pierwszy Qu,,wa znowu przerzucili na nas obowiązki a te h,,,e będą brali za to pieniądze!!!!!!!!!1
Czuję się zaskoczony tym wszystkim. Jak to w ogóle się stało?
Pozamykane POZ, brak szansy na otrzymanie recept przez miliony pacjentów. Lekarze POZ w ten trudny czas schowali się za zamkniętymi drzwiami. Według mnie to jest główna przyczyna tak szybkiego wprowadzenia takich zmian
W końcu jakieś sensowne postanowienie. Dziwi mnie fakt ze dopiero kiedy weszliśmy w stan epidemii otrzymaliśmy takie moce .... gdzie pielęgniarki od dawna mogą wystawiać recepty. Teraz tez nikt o nas nie mówi a ktoś musi wydawać leki chorym ludziom... myśle ze jeszcze chwile i nasze uprawnienia rozwinął skrzydła 😏
Moim zdaniem apteka powinna być placówką ochrony zdrowia (w zapisach ustawy ) bo do tej pory jest placówką handlową i tak figuruje w przepisach , a farmaceuta powinien być chroniony ustawą tak jak np ratownik medyczny , strażnik miejski itp. jako funkcjonariusz publiczny
od 2001 roku jest ustawa Prawo farmaceutyczne w której apteka traktowana jest jako placówka ochrony zdrowia "apteka jest placówką ochrony zdrowia publicznego, w której osoby uprawnione udzielają świadczeń w zakresie wydawania produktów leczniczych, sporządzania leków recepturowych oraz udzielania informacji dotyczących działania i stosowania leków."
Dobra najważniejsze pytanie: Czy to zostanie już na stałe, czy tylko na czas epidemii?!?!?
Pytanie czy refundowane recepty tylko dla siebie i rodzin czy dla pacjentów w ramach kontynuacji leczenia też refundowane? Pielęgniarki mogą na zniżkę, a z treści tego artykułu wynika jakby refundowane rec. dotyczyły tylko pro auctore i pro fam... Jak jest zatem?
Dobra, doczytałem ustawę: "4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept wystawionych dla osób określonych w art. 95b ust."
Swoją drogą nie czy jest sens kontynuować pacjentowi terapię na 120 dni kiedy ma zapłacić 100%? To chyba lepiej jak pójdzie do pielęgniarki...
A ktoś już taką receptę wystawił? Oczywiście w wersji elektronicznej i za pośrednictwem gabinet.gov.pl ?
Do tej pory myślałem, że o ile wśród farmaceutów nie ma jedności i nigdy razem nie zaprotestują, to prędzej piekło zamarznie, niż przedsiębiorcy wyjdą na ulicę. Wczoraj chyba zamarzło piekło, albo nastąpił koniec świata.
Tytuł W jaki sposób wystawić e receptę, będąc poza apteką? Status Rozwiązane Opis Witam jestem farmaceutą. jaki sposób mam wystawić e-receptę "pro familia" dla siostry mieszkającej w innej miejscowości? W jaki też sposób wystawić taką receptę nie będąc w aptece. Przecież nie pracujemy 24h, a jeśli ma to w ogóle mieć jakiś sens, to dlaczego CSIOZ nie umożliwia wystawienia recepty na portalu gabinet.gov.pl? Rozwiązanie Szanowna Panie, Aplikacja Gabinet umożliwia wystawianie recept pro familiae. Tego rodzaju recepty mogą wystawiać użytkownicy w roli lekarza, pielęgniarki i położnej. Pozdrowienia
to jest odpowiedź z CSIOZ. Żenada. Ponadto jako administrator nie jestem traktowany jako farmaceuta i nie mogę też pobrać certyfikatu. Ostro niedopracowane. Poza tym odpowiedzi CSIOZ nie mają charakteru rozwiązania sprawy, tylko stwierdzenia suchych faktów bez argumentów.
Jako admin musisz też dodać kolejną rolę czyli "farmaceuta" Aby to zrobić na liście użytkowników klikasz edycja i tam dodajesz kolejną rolę dla admina czyli siebie. Mało intuicyjne ale ogarnąć się da.
Jak chcę sobie dodać rolę, to nawet nie mam farmaceuty do wyboru, tylko jakieś inne bzdury, typu inny profesjonalista medyczny, personel administracyjny, asystent medyczny. Ktoś, coś?
Proszę postępować zgodnie z przesłaną instrukcją: a. Zalogować się jako administrator. b. Przejść do listy użytkowników c. Wejść w edycję użytkownika. d. Usunąć strukturę organizacyjną administratora e. Dodać użytkownikowi NPWZ f. Dodać od nowa strukturę organizacyjną (niebieski przycisk „+Dodaj”) g. NALEŻY PAMIĘTAĆ ! Jeżeli administrator edytuje siebie jako administratora, musi dodać JEDNOCZEŚNIE 2 role (pole dla ról jest polem multiselect - zacząć wpisywać farmaceuta i wybrać z listy, w tym samym polu zacząć wpisywać administrator i wybrać z listy) h. Wybrać odpowiednie przypisanie do struktury organizacyjnej i. Aktualizuj dane.
nie bardzo to działa , nie mozna dodac roli farmaceuta bo jej nie ma
NPWZ f , jest tylko NPWZ i jak sie wpisze to brak Podany numer prawa wykonywania zawodu nie istnieje, jest niepoprawny lub jest nieaktywn
Niestety admin musi usunąć strukturę, żeby dodać siebie jako magistra. Poniżej wkleiłem odpowiedź z CSIOZ. Nie wiem, jak użytkownicy mieliby na to wpaść?
W farmacji chyba nic nigdy nie będzie proste i intuicyjne ..;)
#zostanwdomu - potrzebna recepta; dzwoń do przychodni. Potrzebuje rodzina farmaceuty - musisz przyjść, bo online nie dostaniesz. Moja mieszka ponad 300 km dalej - już czekam na wypisanie.
brak roli farmaceuta , usuniecie struktury nic nie daje
Trzeba wypełnić dane apteki i farmaceuty w edycji na kooońcu. Wyjść, wejść ponownie i wtedy na początku pojawi się FARMACEUTA
Działa dziś komuś gabinet.gov.pl? Od kilku godzin nie mogę się tam dostać żeby zdobyć certyfikat, wyrzuca na stronie logowania - albo profil zaufany nieaktywny, w przypadku logowania bankiem - błąd techniczny serwisu... Serwery nie wytrzymały?
działa ok, ale niestety nr pwz czasami jest nieaktywny i wowczas nalezy wysłac screen i zgłoszenie do cioz z ich strony podac swoje dane i screen z logowania do gabinet.gov.pl i probe wpisania pwz z błedem, potem oni to rozwiazuja , logujesz sie znowu , usuwasz strukture , nadajesz nowa role , farm. i admina jak w moim przypadku , i potem e-ZLA no i instalka w ks-aow i mozna wystawiac rec. refundowane czyli troche zaprzeczenie co wpajali na studiach o rozdzieleniu funkcji w medycynie ale pro autore w koncu to co innego
pro autore i pro familia w kamsoft na razie brak takiej funkcjonalności - brak wytycznych . czekamy
Ja mam pytanie odnośnie recept prolongowanych ponieważ zauważyłam niezgodność... Recepta ma obejmować dane z art. 96a informacje na recepcie i zasady wystawiania recepty ust. 1 z wyłączeniem pkt 5 lit. b, czyli z wyłączeniem daty realizacji od dnia, a jednocześnie później jest zapis, że można wystawić do 4 recept na następujące po sobie okresy stosowania nieprzekraczające łącznie 120 dni. Jak wystawić receptę prolongowaną, kiedy nie mogę użyć daty realizacji od dnia?
A ja mam takie pytanie, obecnie przebywam na urlopie macierzyńskim, a więc w aptece nie pracuję, nie mam dostępu do systemu. Pilnie potrzebowałam zakupić dla członka rodziny w terminalnym stadium choroby nowotworowej NaCl i glukozę we wlewie (lekarz ze szpitala recepty na to nie wystawił, bo jak przekazał rodzinie "kupi się to w aptece". Wypisałam więc po bożemu receptę farmaceutyczną i sądziłam, że nie powinno być problemu z jej realizacją. Okrutnie się zdziwiłam. Był 1 maja - święto, tylko apteki dyżurujące. Odwiedziłam 4. W dwóch poinformowano mnie, że wciąż czeka się na wytyczne i nie mogą zrealizować tej recepty. Na moją prośbę, czy z ramienia apteki Panie mgr same nie mogą wystawić recepty farmaceutycznej usłyszałam: u nas się takich recept nie wystawia wcale/niestety nie, mam związane ręce. (?) W trzeciej aptece nie przyjęto mojej recepty, ale Pani mgr wypisała mi sama z ramienia apteki rp.farmaceutyczną na NaCl. W czwartej aptece kolejna Pani mgr bez najmniejszego problemu zrealizowała wypisaną przeze mnie papierową receptę farmaceutyczną wydając mi r-r glukozy. Teraz moje pytanie: What the f**k is going on here? Recepta farmaceutyczna jako taka istniała już wcześniej, chodziło o lek w sytuacji zagrażającej zdrowiu/życiu. Lek na 100%, nie domagałam się refundacji, nie była to też morfina, tylko zwykłe elektrolity i glukoza. Jak to w końcu jest z tymi uprawnieniami, mamy je czy nie? Czemu nasze środowisko jest tak podzielone? Jestem mgr farmacji, a dziś pierwszy raz poczułam się kompletnie bezsilna, zmieszana, zszokowana, bo jako "członek służby zdrowia" nie miałam dostępu do niezbędnych leków.
W tych trzech aptekach trafiłaś na taką Panią Irenkę z wrocławskiej izby, straszenie odpowiedzialnością to jej konik
Jak robiłem staż zapytałem się, czemu w aptece nie wystawiają żadnych recept farmaceutycznych. Usłyszałem, że lepiej się nie narażać XD