Magazyn mgr.farm

OPZZ: bezpłatne leki dla wybranych grup pacjentów

1 czerwca 2015 08:28

W dniu 20 maja 2015 r. Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych skierowało do Marszałka Senatu RP Bogdana Borusewicza petycję dotyczącą podjęcia inicjatywy ustawodawczej odnośnie nadania uprawnień do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dla wybranych grup świadczeniobiorców, z prośbą o skierowanie Petycji do senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji, celem jej rozpatrzenia.

opzz_logo_nowy.jpg

Intencją zmian jest ustawowe zagwarantowanie prawa do bezpłatnych leków dla niektórych grup świadczeniobiorców (pacjentów). OPZZ uważa, że uprawnienie do bezpłatnych leków oraz środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego objętych decyzją o refundacji, dopuszczonych do obrotu na terytorium RP, powinno przysługiwać:

– emerytom i rencistom, w przypadku spełnienia łącznie następujących kryteriów:
pobierania najniższej emerytury lub renty, tj. świadczenia z ZUS / KRUS w wysokości nieprzekraczającej najniższej kwoty tych świadczeń ogłoszonej przez Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, zgodnie z art. 94 ust. 2 pkt. ł lit a) ustawy z 17 grudnia 1998r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, ukończenia 75 lat, prowadzenia jednoosobowego gospodarstwa domowego

– dzieciom przewlekle chorym, które nie ukończyły: 18 roku życia, a po osiągnięciu tego wieku – do ukończenia nauki w szkole, jednak nie dłużej niż do ukończenia 21 roku życia, 24 roku życia, jeżeli kontynuują naukę w szkole ponadpodstawowej lub w szkole wyższej

– osobom przewlekle chorym, których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza najniższej emerytury lub renty.

W ocenie OPZZ proponowany zakres podmiotowy i przedmiotowy Petycji odpowiada na wyzwania społeczne i jest odpowiedzią na postulaty środowisk emerytów i rencistów oraz osób przewlekle chorych, w gospodarstwach których kwota wydawana na leki stanowi znaczącą pozycję.

źródło: OPZZ

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Odpowiadasz:

avatar
Akceptuję regulamin dyskusji *
Komentujesz jako gość! Chcesz być informowany o nowych komentarzach w temacie? Zarejestruj się, lub jeśli już masz konto w grupie farmacja.net - .

Powiązane artykuły

Aptekarze w obronie pacjentów Aptekarze w obronie pacjentów

Być może wkrótce apteki będą w rękach fachowców, dla których pacjent nie jest tylko „chodzącym portf...

Hamankiewicz: wykreślić z listy produktów farmaceutycznych homeopatię Hamankiewicz: wykreślić z listy produktów farmaceutycznych homeopatię

Naczelna Izba Lekarska opublikowała swoje oczekiwania wobec Mariana Zembali, nowego ministra zdrowia...

Jakie działania podjął resort w temacie nielegalnego handlu lekami? Jakie działania podjął resort w temacie nielegalnego handlu lekami?

Poseł Paweł Pudłowski doczekał się odpowiedzi na swoją interpelację, dotyczącą problemu wywozu leków...