REKLAMA
pt. 1 grudnia 2023, 08:01

Paczkomaty i Allegro nie dla aptek. Prawo na to nie pozwala…

Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny po kontroli przeprowadzonej w jednej z aptek, zabronił jej sprzedaży leków za pośrednictwem Allegro i wysyłania leków do Paczkomatów. W ocenie WIF aktualnie przepisy nie zezwalają na prowadzenie sprzedaży wysyłkowej leków w sposób, w jaki robiła to apteka…

WIF zabronił aptece dalszej sprzedaży leków przez Allegro i wysyłania ich za pośrednictwem Paczkomatów (fot. MGR.FARM)
WIF zabronił aptece dalszej sprzedaży leków przez Allegro i wysyłania ich za pośrednictwem Paczkomatów (fot. MGR.FARM)

Do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego wpłynęła skarga na jedną z aptek. Jej autor zwracał uwagę, że placówka prowadzi sprzedaż leków przez Allegro i dostarcza je za pośrednictwem Paczkomatów. Kontroler WIF zweryfikował treść skargi. Okazało się, że w wykazie produktów oferowanych przez aptekę na Allegro, rzeczywiście znajdują się produkty lecznicze. Z kolei jedną z opcji realizacji zamówienia, była wysyłka za pośrednictwem Paczkomatów.

Wielkopolski WIF wszczął postępowanie w sprawie naruszenia przez przedsiębiorcę prowadzącego aptekę, § 2 ust. 1 pkt. 5 rozporządzenia w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych. Przepis ten mówi, że warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży leków jest złożenie zamówienia za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki. WIF uznał, że Allegro nie spełnia tego warunku.

Postępowanie objęło też naruszenie § 4 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia, poprzez naruszenie obowiązku zapewnienia odpowiednich warunków temperaturowych podczas sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych.

Zimno? Zamówienie jest anulowane

Przedsiębiorca prowadzący aptekę, w wyjaśnieniach składanych przez WIF przekonywał, że sprzedaż prowadził „za pośrednictwem własnej strony internetowej o adresie www.allegro/użytkownik/(…)”. Równolegle działa też strona internetowa apteki, przez którą również można było składać zamówienia.

Przedsiębiorca odniósł się też do kwestii dostarczania leków w ramach prowadzonej działalności. Według jego wyjaśnień zamówione produkty lecznicze odbierane są osobiście w aptece, za pomocą transportu dedykowanego, poprzez firmę kurierską oraz paczkomaty.

– Zamawiane produkty lecznicze pakowane są w opakowania termoizolacyjne, a w przypadku nieodpowiednich warunków pogodowych (temperatura powietrza poniżej 0oC oraz powyżej 20oC), zamówienie jest anulowane z możliwością jego realizacji tylko za pomocą transportu dedykowanego lub odbioru osobistego – wyjaśniał właściciel apteki.

Leki niedozwolone na Allegro

Wielkopolski WIF po zebraniu materiału dowodowego uznał, że przedsiębiorca prowadzący aptekę, naruszył przepisy. Organ zwrócił uwagę, że zgonie z przepisami „Warunkiem realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych jest złożenie zamówienia:

  1. w miejscu prowadzenia apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego zwanych dalej „placówkami”
  2. telefonicznie;
  3. faksem;
  4. za pomocą poczty elektronicznej;
  5. za pomocą formularza umieszczonego na stronie internetowej placówki”.

– W ocenie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego ww. katalog form, w jakich przedsiębiorca może prowadzić sprzedaż wysyłkową jest katalogiem zamkniętym, a co za tym idzie przedsiębiorca nie może podejmować działań związanych ze sprzedażą wysyłkową, które przekraczałyby ww. zakres – czytamy w decyzji WIF.

Organ wykazał, że stroną internetową placówki jest indywidualnie prowadzona strona www, powiązana wyłącznie z apteką ogólnodostępną lub punktem aptecznym. Nie może ona stanowić jednocześnie profilu (konta) na jakiejkolwiek innej internetowej platformie handlowej.

– Zdaniem Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego zamówienie dokonywane za pośrednictwem strony Allegro.pl jest niedopuszczalne albowiem formularz zamówienia, zgodnie z cytowanymi wyżej przepisami, musi być umieszczony na stronie internetowej placówki (apteki albo punktu aptecznego), a nie na stronie internetowej pośrednika pomiędzy sprzedającym, a kupującym jakim jest portal Allegro.pl – czytamy w decyzji WIF.

W ocenie organu sprzedaż leków przy udziale pośrednika nie znajduje oparcia w obowiązujących przepisach prawa. Nie jest więc możliwe prowadzenie sprzedaży wysyłkowej produktów leczniczych na jakiejkolwiek platformie transakcyjnej, w tym na platformie Allegro.pl.

Leków nie można dostarczać przez Paczkomaty

Wielkopolski WIF zwrócił też uwagę, że zgodnie z obowiązującymi przepisami „Transport produktu leczniczego odbywa się w wydzielonych przestrzeniach środka transportu, zapewniających: (…) utrzymanie warunków temperaturowych przewidzianych dla tego produktu leczniczego przez podmiot odpowiedzialny lub odpowiednią farmakopeę”.

– Zgodnie z obowiązującą Farmakopeą XII pojęcie temperatura pokojowa oznacza zakres temperatur 15-25 °C. Paczkomaty to system automatycznych metalowych skrytek pocztowych służący do nadawania i odbierania przesyłek, znajdujący się na wolnej przestrzeni. Temperatura panująca wewnątrz paczkomatu jest uzależniona od panujących w danym czasie warunków pogodowych, zimą niejednokrotnie spada poniżej 0 °C, a latem może być wyższa niż 30 °C.  – wskazał WIF.

W ocenie organu w okresach dużego nasłonecznienia temperatura wewnątrz Paczkomatu może być wyższa niż temperatura otoczenia. Tym samym produkty lecznicze oczekujące na odbiór do 48 godzin w Paczkomacie są narażone na utratę właściwości leczniczych. W rezultacie mogą stwarzać co najmniej zagrożenie utraty zdrowia dla zażywających je pacjentów.

– Dlatego tak istotne jest zachowanie prawidłowych warunków przechowywania zgodnie z charakterystyką danego produktu leczniczego lub zgodnie z Farmakopeą, co wyłącza możliwość dostarczania produktów leczniczych za pośrednictwem paczkomatów – czytamy w decyzji WIF.

Inspektor nie dał też wiary wyjaśnieniom przedsiębiorcy, że w sytuacji zbyt niskich lub zbyt wysokich temperatur strona nie realizuje zamówień wysyłkowych za pośrednictwem paczkomatów. Oprócz twierdzeń w tym zakresie, przedsiębiorca w żaden sposób nie wykazał, że anulacje zamówienia kiedykolwiek miały miejsce.

– Poza tym w momencie przekazania do wysyłki produktu, temperatura powietrza może ulec znaczącej zmianie i w chwili dostarczania towaru do paczkomatu czy oczekiwania na odbiór w paczkomacie produkt leczniczy może już nie spełniać norm, dla niego przypisanych – wskazał WIF.

W rezultacie Wielkopolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję nakazującą przedsiębiorcy usunięcie stwierdzonych uchybień. Zabronił dalszej sprzedaży leków przez Allegro i wysyłania ich za pośrednictwem Paczkomatów.

©MGR.FARM

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]