Z nowego badania wynika, że codzienne spożycie produktów mięsnych i przetworzonych ma duży wpływ na wystąpienie choroby Alzheimera. Czynniki powiązane z dietą, które zwiększają ryzyko tej choroby obej...
W grudniu Rada Przejrzystości przy Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji negatywnie oceniła zakwalifikowanie opieki farmaceutycznej jako świadczenia gwarantowanego. Opinia ta została wyda...
Realizacja recept i uzyskanie niezbędnych leków mogą być dla niektórych osób sporym problemem. Podeszły wiek, unieruchomienie, choroby przewlekłe – to zaledwie kilka przeszkód, które uniemożliwiają po...
Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie podniosła wysokość składek, jakie farmaceuci płacą na funkcjonowanie samorządu. Od 1 kwietnia niezależnie od pełnionej funkcji, aktywni zawodowo farmaceuci zapłacą...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Po kilku sezonach wzrostów „Cofnęliśmy się do poziomu wyszczepialności sprzed pandemii” – tak eksperci Ogólnopolskiego Programu Zwalczania Chorób Infekcyjnych komentowali kolejny sezon szczepień jesie...
Rzeczniczka Praw Dziecka oraz Rzecznik Praw Pacjenta wystosowali wspólną prośbę do producenta leku, który jest przeznaczony dla dzieci dotkniętych achondroplazją, w celu złożenia wniosku o refundację....
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Amerykańska Agencja ds. Żywności i Leków (ang. Food and Drug Administration) dnia 8 marca br. zatwierdziła lek Wegovy do stosowania w profilaktyce zawału serca, udaru mózgu i zgonów z przyczyn sercowo...
1 kwietnia zacznie obowiązywać nowy wykaz leków refundowanych. Po raz pierwszy jego częścią będą też dwie listy polskich leków, które będą objęte dodatkową zniżką dla pacjentów. W ten sposób Państwo c...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
26 marca uruchomiony zostanie Centralny Rejestr Osób Uprawnionych do Wykonywania Zawodu Medycznego. Obowiązek wpisu do niego będzie dotyczył między innymi techników farmaceutycznych. Co na ten moment ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Poznańscy Policjanci zatrzymali mężczyznę, który sprzedawał w Internecie leki bez wymaganych prawem zezwoleń. Funkcjonariusze zabezpieczyli paczki zawierające leki, 27 walizek o pojemności 62 litry ka...
Redakcja mgr.farm
14 marca 2024
Redakcja mgr.farm