Aby nieletni pacjent mógł otrzymać w aptece bezpłatne leki, lekarz musi zaznaczyć na recepcie uprawnienie dodatkowe „DZ”. Pojawiają się pytania czy uprawnienie to może uzupełnić pracownik apteki, jeśl...
W ostatnim czasie do Polski trafiły dostawy takich leków jak Ozempic (dawka 1 mg) oraz Rybelsus (dawka 14 mg). W ocenie GIF dostarczone na rynek ilości nie będą jednak wystarczające do pokrycia wciąż ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydał interpretację indywidualną, w której potwierdził, że usługi farmaceutyczne takie jak wykonywanie przeglądów lekowych, wykonywanie badań diagnostycznych czy...
Z początkiem września br. Holger Pfeiffer objął funkcję prezesa firmy Bayer w Polsce, Czechach, Słowacji i Węgrzech oraz szefa dywizji Pharmaceuticals w regionie.
Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych przypomina, że testy diagnostyczne in vitro przeznaczone dla profesjonalistów, nie mogą być oferowane laikom. Tymczasem rośnie liczba przypadków sprzedawania ic...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Już za dwa tygodnie odbędą się pierwszy wybory delegatów na Okręgowy Zjazd Aptekarzy Dolnośląskiej Izby Aptekarskiej. Cała izba została podzielona na cztery rejony, a zebrania w nich będą odbywać się ...
Redakcja mgr.farm
4 września 2023
Redakcja mgr.farm
Choć wrzesień zwykło się uważać, za początek sezonu szczepień przeciw grypie, w tym roku Ministerstwo Zdrowia i Narodowy Fundusz Zdrowia najwyraźniej o tym zapomniały. Szczepionki już czekają w apteka...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Przyjęta niedawno ustawa o zmianie ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych wprowadziła szereg zmian w zasadach funkcjonowania rynk...
Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia wydał zarządzenie, dotyczące rozliczania przez apteki szczepień przeciwko SARS-CoV-2. Farmaceuci mogli wykonywać takie szczepienia tylko do końca czerwca. NFZ określ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
W miniony piątek (1 września) Prezydent podpisał ustawę z dnia 17 sierpnia 2023 r. o niektórych zawodach medycznych. Jest ona ważna dla rynku aptecznego z dwóch powodów. Po pierwsze reguluje zasady wy...