Prezes URPL poinformował, że Polska przystąpiła do procedury Voluntary Harmonisation Procedure (VHP) w badaniach klinicznych. VHP - dobrowolna procedura wspólnej oceny dokumentacji badań klinicznych p...
Redakcja mgr.farm
4 marca 2015
Redakcja mgr.farm
Ministerstwo Zdrowia opublikowało wykaz jednostek szkolących uprawnionych do prowadzenia specjalizacji dla farmaceutów.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Projekt zmian ustawy o prawach pacjenta określający książeczkę zdrowia dziecka jako zewnętrzny dokument medyczny, stanowiący własność rodzica trafił do Sejmu RP. Nowelizacja ustawy o prawach pacjenta ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Departament Polityki Lekowej i Farmacji Ministerstwa Zdrowia informuje o wydaniu przez Ministra Zdrowia zgody na czasowe wprowadzenie do obrotu produktu leczniczego Erwinase.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Zarząd Krajowy OZZL przypomina, że związek złożył skargę do samorządu lekarskiego na Bartosza Arłukowicza nie z powodu tego, iż minister krytykował lekarzy, ale że przez swoje publiczne wypowiedzi per...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Kartka papieru trzymana w lodówce może pomóc uratować życie? Tak. Ratownik medyczny podczas interwencji ma minimum wiedzy na temat stanu zdrowia chorego. Stąd pomysł, aby potrzebne informacje można by...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Wczoraj podczas uroczystej Gali w Teatrze Capitol w Warszawie rozdano nagrody dla farmaceutów i lekarzy.
Redakcja mgr.farm
3 marca 2015
Redakcja mgr.farm
Kontrowersje wokół tabletki „po” są wynikiem wątpliwości, czy środek jest bezpieczny, i ideologicznego sporu dotyczącego ochrony życia poczętego.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Lubuski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że w przypadku stwierdzenia dystrybucji oraz namawiania pacjentów przez pracowników apteki ogólnodostępnej lub punktu aptecznego do uczestnictwa ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Nowe regulacje weszły w życie 2 marca. Mają skłonić Brytyjczyków do upewnienia się, że stosowane przez nich leki nie mają wpływu na prowadzenie pojazdów.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm