Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała informację prawną na temat obowiązków wynikających z nowelizacji Prawa farmaceutycznego.
Redakcja mgr.farm
23 lipca 2015
Redakcja mgr.farm
Z chwilą wpisania na listę członków OIA każdy farmaceuta jest zobowiązany do opłacania składki członkowskiej, niezależnie od miejsca wykonywania bądź zaprzestania wykonywania zawodu. Składka ustawowo ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Najwyższa Izba Kontroli prowadzi szeroko zakrojoną kontrolę dotyczącą wywożenia lekarstw z polskich hurtowni za granicę - poinformował prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Ministerstwo Zdrowia analizuje dwa projekty: poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz analogiczny projekt senacki.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Kosztem urodzin jednej osoby ludzkiej niszczone są inne nienarodzone dzieci dlatego katolicy nie mogą stosować „in vitro” - czytamy w komunikacie Prezydium Episkopatu wydanym po ogłoszeniu decyzji Pre...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Systemem Monitorowania Kształcenia Pracowników Medycznych mają zostać objęci również farmaceuci - donosi Gazeta Lekarska.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Dr n. farm. Tadeusz Bąbelek od wczoraj nie pełni już funkcji prezesa Wielkopolskiej Okręgowej Rady Aptekarskiej. 21 lipca podczas swojego posiedzenia Rada przyjęła jego rezygnację z funkcji. Od 11 lut...
Redakcja mgr.farm
22 lipca 2015
Redakcja mgr.farm
Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę o leczeniu niepłodności, w tym metodą in vitro. Jednak zapowiedział, że jeden z jej punktów skieruje do Trybunału Konstytucyjnego. Oznacza to, jak podkre...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Przedstawiciele organizacji skupiających farmaceutów wystosowali do ministra zdrowia, Mariana Zembali, prośbę o spotkanie.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Niektórzy przewidują, że apteka "umówi się" z hurtownią, by ta nie musiała tłumaczyć się przed nikim, dlaczego danego leku nie posiada - donosi Dziennik Polski.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm