Opolski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny apeluje do farmaceutów o natychmiastowe zaprzestanie wszelkich działań, które mogą nosić znamiona reklamy aptek.
Redakcja mgr.farm
12 marca 2015
Redakcja mgr.farm
Zespół badawczy z wydziałów farmaceutycznych z Lublina, Wrocławia, Krakowa, Katowic i Gdańska pod kierownictwem naukowym dr hab. Agnieszki Zimmermann przygotował [b][url=https://docs.google.com/a/far...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Kierownicy ogólnodostępnych aptek w Bydgoszczy zostali zobligowani przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny do poinformowania o rozchodzie produktów leczniczych Morphini sulfas WZF.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
NFZ opublikował informację o wielkości kwoty refundacji wraz z procentowym wykonaniem całkowitego budżetu na refundację za styczeń 2015 r.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Kielecka Okręgowa Izba Aptekarska zwróciła się z prośbą skierowaną do lekarzy i lekarzy dentystów Izby o zaprzestanie działań zmierzających w sposób bezpośredni lub domniemany do kierowania pacjentó...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
W przyjętym projekcie na podkreślenie zasługują przepisy chroniące nie tylko prawa osób leczonych z niepłodności i decydujących się na zapłodnienie metodą in vitro, ale również te, które zapewniają oc...
Redakcja mgr.farm
11 marca 2015
Redakcja mgr.farm
Irlandzki sąd apelacyjny uznał we wtorek, że ustawa z 1977 roku, dotycząca narkotyków, jest niezgodna z konstytucją kraju. Tym samym sędziowie zalegalizowali ich używanie.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Prevenar 13 firmy Pfizer zyskał dodatkowe wskazanie do stosowania na rynku europejskim.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
10 marca 2015 r. po posiedzeniu Rady Ministrów odbyła się konferencja prasowa premier Ewy Kopacz i ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Nie będzie prokuratorskich zarzutów dla prof. Bogdana Chazana za odmowę wykonania aborcji, gdy były ku temu medyczne wskazania.
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm