Za gorączkę uważa się ciepłotę ciała powyżej 38,0°C. Badania sugerują, że skoro gorączka występuje w dużej części królestwa zwierząt, ta kosztowna reakcja musi przynosić pewne korzyści. Immunolodzy za...
Resort zdrowia wydał komunikat, w którym zachęca do stosowania testów, umożliwiających ocenę konieczności zastosowania antybiotykoterapii. Takie testy pacjent może samodzielnie kupić w aptece, ale ich...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Podanie jednorazowej dawki 25 mg psylocybiny, przy jednoczesnym wsparciu psychologicznym, wiąże się z szybkim, utrzymującym się efektem przeciwdepresyjnym – takie wnioski zostały opublikowane na łamac...
W przeciągu trzech tygodni Naczelna Izba Aptekarska wystosowała do resortu zdrowia dwa pisma z prośbą o wyjaśnienie zasad realizacji recept, które wprowadzi wkrótce duża nowelizacja ustawy refundacyjn...
Ostatnie miesiące to złoty czas dla osób chorych na cukrzycę. Praktycznie w każdym tygodniu słyszy się o nowych lekach przeciwcukrzycowych, które otrzymują pozwolenia na wejście na kolejne rynki krajo...
Na stronach Komisji Europejskiej opublikowano narodowe wersje językowe projektu rozporządzenia i dyrektywy zmieniających europejskie prawo farmaceutyczne. Tym samym rozpoczyna się termin 30 dni dla po...
Już 1 listopada w życie wejdą nowe przepisy dotyczące realizacji recept. Jednym z tych, który wzbudza największe emocje w środowisku aptekarskim, jest ten wprowadzający konieczność wyliczania okresu, ...
Rejestr Aptek (RA), Rejestr Hurtowni Farmaceutycznych (RHF), Rejestr Produktów Leczniczych (RPL) oraz Zintegrowany System Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi (ZSMOPL) są używane przez farmaceu...
Niedawno podpisana przez prezydenta Ustawa o niektórych zawodach medycznych może wprowadzić sporo zamieszania na rynku aptecznym. Jej przepisy szczegółowo regulują wykonywanie zawodu technika farmaceu...
Czas biegnie szybko. Ledwo skończył się jeden sezon grypowy, a już za chwilę zacznie kolejny. Najczęściej trwa on od października do kwietnia. Zeszły rok był dramatyczny. Od września 2022 roku do kwie...