„Homeopatia nie jest oparta na dowodach naukowych oraz nie istnieją choroby, w których stosowanie homeopatii miałoby potwierdzoną badaniami skuteczność wyższą od placebo” - piszą autorzy petycji do Na...
Redakcja mgr.farm
2 lutego 2023
Redakcja mgr.farm
Minister Zdrowia wydał komunikat, w którym informuje o uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu w Polsce leku Hydroxychloroquin Adamed - odpowiednika leku Plaquenil. Równolegle Urząd Rejestracji...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
W witrynie jednej z aptek umieszczano dwa plakaty z lekami i ich cenami. Na jednym znalazł się Rutinoscorbin, a na drugim Ibuprom Max. Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny uznał, że naruszono w ten spo...
Lek Atenolol nie posiada w Polsce dopuszczonych obrotu odpowiedników. Od dłuższego czasu jest on w naszym kraju niedostępne, ze względu na zaprzestanie jego dystrybucji przez podmiot odpowiedzialny. M...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Starostwo Powiatowe w Nowym Tomyślu wystąpiło z pismem do Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w Poznaniu o podjęcie działań mających na celu "wyegzekwowanie przestrzegania przepi...
Redakcja mgr.farm
1 lutego 2023
Redakcja mgr.farm
Rekomendacja farmaceuty, czyli pytania dotyczące leków i zwrócenie uwagi na potencjalne problemy, powinny być skierowane przez farmaceutę do lekarza rodzinnego, który zarządza przypadkiem pacjenta i d...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Pacjent otrzymując od lekarza receptę bardzo często nie wie do kiedy może wykupić przepisane na niej leki. Nierzadko dowiaduje się o tym dopiero w aptece, gdy jest już za późno a recepta straciła ważn...
26 stycznia ukazało się Zarządzenie Nr 15/2023/DK Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie czynności sprawdzających. Dokument ten zastępuje poprzedni tego rodzaju akt Nr 6/2020/DK z 15 stycznia 2...
Główny Inspektor Farmaceutyczny wydał decyzję wycofującą z obrotu dziesięć serii leku Diprophos. Inna decyzja zabrania wprowadzania do obrotu trzech innych serii tego leku. To efekt Rapid Alert klasy ...
Redakcja mgr.farm
Redakcja mgr.farm
Amerykańskie sieci aptek CVS i Walmart zapowiedziały, że w marciu skrócą lub przesuną godziny otwarcia swoich aptek. Jako przyczyn takiego posunięcia, wskazuje się braki kadrowe, ale też słabnący popy...
Redakcja mgr.farm
31 stycznia 2023
Redakcja mgr.farm