REKLAMA
pt. 17 kwietnia 2020, 20:19

PILNE: Ważność starych wzorów recept jednak wydłużona!

Rzutem na taśmę Ministerstwo Zdrowia wydłużyło termin obowiązywania starych wzorów recept papierowych. Już kolejny raz został on wydłużony o rok. Przy okazji doprecyzowano w rozporządzeniu w sprawie recept, numerację recept, jakie będą wystawiać wkrótce farmaceuci…

Stare wzory recept będą ważne jeszcze przez kolejny rok (fot. Twitter)

Do dzisiaj miały obowiązywać stare wzory recept papierowych. Okazuje się jednak, że Ministerstwo Zdrowia postanowiło po raz kolejny przedłużyć ich ważność. Stało się to podobnie jak w ubiegłym roku – na ostatnią chwilę. Kilka godzin temu Minister Zdrowia podpisał nowelizację rozporządzenia w sprawie recept, w którym o kolejne 12 miesięcy przedłużył lekarzom możliwość używania starych druków recept. Informację na ten temat przekazał na Twitterze wiceminister zdrowia, Maciej Miłkowski (czytaj również: Tylko do dzisiaj lekarze mogą wystawiać papierowe recepty na starych drukach).

Dzisiaj zostało podpisane rozporządzenie MZ zmieniające rozp. w sprawie recept. Jest ono konsekwencją uzyskania dodatkowych uprawnień przez farmaceutów nadanych ustawą COVID-19 z 31.03.20r. dot. możliwości wystawiania recept „pro auctore” i „pro familiae” – napisał Miłkowski.

Rozporządzenie reguluje sposób budowy numeru identyfikującego receptę przez NFZ. Również wydłużono o rok ważność druków recept papierowych dla lekarzy wg starego wzoru. Wejdzie ono w życie z dniem 18 kwietnia 2020 r (czytaj również: PILNE: Stare wzory recept nadal ważne!).

Wiceminister zdrowia informuje na Twitterze o zmianie
Wiceminister zdrowia informuje na Twitterze o zmianie

Stare wzory recept nadal ważne

– Pomimo wyznaczenia pierwotnie 12-miesięcznego terminu na dostosowanie się, a następnie – po ok. roku jego wydłużenia do 24 miesięcy, okresy te okazały się niewystarczające. W związku z powyższym projektodawca proponuje wydłużenie ww. terminu kierując się wyłącznie troską o pacjentów, aby ze względów od siebie niezależnych nie byli zmuszeni do ponownego uzyskiwania recept od lekarzy w przypadkach, w których recepta wystawiona zostałaby na wzorze nie odpowiadającym wymogom § 19 zmienianego rozporządzenia w jego dotychczasowym brzmieniu – czytamy w uzasadnieniu nowelizacji.

W praktyce oznacza to, że lekarze nadal będą mogli wystawiać recepty papierowe, używając starych druków.

Proponuje się, aby rozporządzenie weszło w życie 18 kwietnia 2020 r. Jest to termin pozwalający na dalsze czasowe utrzymanie możliwości wystawiania przez lekarzy recept na wzorze sprzed 18 kwietnia 2018 r. Co więcej, termin ten dotyczy rozwiązania korzystnego dla swoich adresatów (w szczególności nie nakładającego na nich żadnych nowych obowiązków ani nie modyfikującego w sposób uciążliwy obowiązków dotychczasowych), w związku z czym zakładane, krótsze niż standardowo przewidywane dla rozporządzeń członków Rady Ministrów vacatio legis, wydaje się być uzasadnione. W ocenie projektodawcy tak zaproponowanemu terminowi wejścia projektowanego rozporządzenia w życie nie stoją na przeszkodzie zasady demokratycznego państwa prawnego – czytamy w uzasadnieniu.

  • Więcej na temat e-recept znajdziesz w serwisie rx.edu.pl.

Numeracja recept farmaceutów

Jak doskonale wiemy, od 1 kwietnia farmaceuci otrzymali dodatkowe uprawnienie polegające na możliwości wystawienia recept dla siebie oraz członków swojej rodziny. Zmiana ta musiała znaleźć przełożenie na budowę nadawanego przez dyrektora oddziału wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej w taki sposób, aby uwzględniał nową kategorię osób do tego uprawnionych, tj. farmaceutów. Jednocześnie musi pozwalać na wyraźne odróżnienie recepty wystawionej przez farmaceutę przez zakodowanie tej informacji w drugiej cyfrze ww. numeru identyfikacyjnego. To wpłynie również na zmianę sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę wystawioną w postaci elektronicznej (czytaj również: WAŻNE: Farmaceuci zyskają dostęp do portalu NFZ i numery swoich recept!).

– Uwzględnienie takie musi mieć miejsce ze względu na to, że do recept pro familia i pro auctore, wystawianych przez farmaceutów zastosowanie ma znacząca większość przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne oraz rozporządzenia zmienianego niniejszym projektem, podczas gdy do recept, które farmaceuci mogli (i mogą dalej) wystawiać, tj. tzw. recept farmaceutycznych, wymogi te, w tym wymóg posiadania unikalnego numeru identyfikującego receptę, nie miały zastosowania, a tym samym – co oczywiste – załączniki 3 i 4 nowelizowanego rozporządzenia nie uwzględniały tego przypadku – czytamy w uzasadnieniu zmian.

Konieczne jest również zmodyfikowanie załącznika nr 5 do rozporządzenia określającego sposób przedstawiania danych zawartych na recepcie papierowej w postaci kodu kreskowego, aby uwzględniał również dane farmaceuty, co – tak jak w przypadku zmian zaproponowanych w 1 pkt 4 i 5 projektu, z którymi modyfikacji jest immanentnie powiązana, ­wynika z wcześniej omówionych zmian w obrębie art. 95b ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne, jakie zaszły w 2019 r. Zmiana ta objęta jest w projektowanym § 1 pkt 6 (czytaj również: Farmaceuci wystawią wkrótce refundowane recepty w aplikacji gabinet.gov.pl).

– Jednocześnie w zakresie drugiej zmiany dokonywanej projektem, tj. dotyczącej sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci papierowej, adresatem tej normy jest Narodowy Fundusz Zdrowia, w związku z czym zaproponowany termin wejścia w życie nie wydaje się być problematyczny, w tym nadmiernie krótki. W przypadku zaś sposobu budowy unikalnego numeru identyfikującego receptę w postaci elektronicznej zmianie nie ulega część druga numeru, która nadawana jest przez konkretny podmiot w jego systemie wewnętrznym, a jedynie część pierwsza, której wartości są niezmienne albo nadawane automatycznie przez Platformę P1 – uzasadnia Ministerstwo.

Źródło: KW/TT/RCL

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]