REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Podrobione leki – świetne opakowanie, tylko skład zupełnie inny

24 czerwca 2019 11:50

Leki są fałszowane nie tylko za granicą, ale także w Polsce. Najczęściej podrabiane są te, które najlepiej się sprzedają. Trudno je rozpoznać, ponieważ ich opakowania są najwyższej jakości. Najłatwiej natknąć się na nie w sprzedaży internetowej.

Ranitydyna oraz pioglitazon to kolejne substancje czynne, w których wykryto obecność nitrozoamin (fot. Shutterstock).
Leki są fałszowane nie tylko za granicą, ale także w Polsce (fot. Shutterstock)

O podrabianych lekach dla Kuriera Porannego opowiadał prof. Wojciech Miltyk, Kierownik Zakładu Analizy i Bioanalizy Leków Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku.

Podrabiać leki może każdy?

Jak mówi profesor Miltyk, nie do końca wiadomo, skąd do Polski trafiają podrobione leki. Na pewno są produkowane za granicą, ale także dzieje się to tu na miejscu. – Niedawno pod Bydgoszczą służby zamknęły jedną z największych fabryk w Europie, która produkowała leki podrobione – mówi Wojciech Miltyk.

REKLAMA

Do tej pory nie skazano nikogo na więzienie za fałszowanie leków. Jedynie wymierzano kary finansowe. Aby podrabiać leki, należy się na tym znać. Ale z drugiej strony, jak twierdzi uczony, przepisy na zrobienie leków są dostępne, a sprzęt można kupić na popularnych portalach handlowych. Na szczęście nie wszystkie postaci leków udaje się podrobić (czytaj również: Sfałszowane leki – jak je rozpoznać?).

REKLAMA

Leki tylko z legalnego źrodła

Profesor Miltyk twierdzi, że podrabiane są konkretne preparaty, które najlepiej sprzedają się w aptekach. Gdy oglądamy opakowanie, trudno rozpoznać fałszywki. Podróbki bardzo często wizualnie są bardzo wysokiej jakości. – Bez specjalistycznej analizy składu identyfikacja podróbek jest to bardzo trudna, a wręcz niemożliwa. Pacjenci raczej nie będą w stanie odróżnić leku oryginalnego od sfałszowanego – dodaje.

Jeśli chodzi o stacjonarne apteki, polscy pacjenci mogą czuć się bezpieczni. Niebezpieczeństwo rodzi kupowanie leków poza oficjalnym łańcuchem dystrybucji, np. w internecie, na targu. Legalne apteki internetowe, które funkcjonują w oparciu o te stacjonarne, sprzedają leki najwyższej jakości. Jednak kupując leki przez internet, należy uważać (czytaj więcej: Kupując leki w internecie mamy 99 procent szans, że są sfałszowane).

Leki na receptę oraz wydawane bez recepty zawierające substancje psychoaktywne, które można kupić w internecie bez recepty, pochodzą z nielegalnego łańcucha dystrybucji. Wykaz legalnych apteki internetowych działających w Polsce jest dostępny w oficjalnym rejestrze. Wystarczy wpisać w wyszukiwarkę hasło „rejestr aptek” (czytaj również: Sfałszowany lek na białaczkę w obrocie).

Niebezpieczny skład podróbek

Najczęściej podrabiane są leki na potencję, leki odchudzające, a także steroidy anaboliczne. Ale należy mieć świadomość, że praktycznie każda grupa leków jest fałszowana – antybiotyki, leki kardiologiczne, leki przeciwmalaryczne, a nawet leki przeciwnowotworowe. Jest to znaczący problem, bo przecież bardzo często to leki, które ratują życie – opowiada profesor.

REKLAMA

Z badań, które prowadzono w Narodowym Instytucie Leków, wynika, że wszystkie przechwycone leki zafałszowane mają zupełnie inny od oryginałów skład. Bardzo często dawka substancji czynnej, która decyduje o tym, czy lek zadziała, jest zupełnie inna od deklarowanej. Ponadto podróbki mogą zwierać składniki odmienne od deklarowanego składu, substancje toksyczne lub nie zawierają żadnej substancji aktywnej.

Źródło: IK/plus.poranny.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

1 komentarz Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

I ponieważ są sfałszowane w internecie, to wszystkie apteki stacjonarne, łącznie ze szpitalnymi muszą marnować własne zasoby na kontrolę, bo państwo jest niewydolne w tym zakresie i nie potrafi stworzyć mechanizmów kontroli, a firmy przerzuciły sobie koszty na innych interesariuszy. Warkot z gardła....

Powiązane artykuły

NHS: Farmaceuci będą mieli wpływ na bezpieczeństwo lekowe NHS: Farmaceuci będą mieli wpływ na bezpieczeństwo lekowe

Brytyjska służba zdrowia chce szkolić farmaceutów, by brali czynny udział we wspólnym podejmowaniu d...

URPL ostrzega – tocilizumab może uszkadzać wątrobę URPL ostrzega – tocilizumab może uszkadzać wątrobę

Jak poinformowała firma Roche, u pacjentów leczonych tocilizumabem zaobserwowano przypadki ciężkiego...

Memorandum Grupy Wyszehradzkiej i Litwy w sprawie cen leków Memorandum Grupy Wyszehradzkiej i Litwy w sprawie cen leków

W dniu 15 maja 2019 r. Polska, Czechy, Litwa, Słowacja i Węgry podpisały memorandum o współpracy w d...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz