REKLAMA
pon. 20 maja 2024, 11:01

Pojawiły się tańsze zamienniki – sprzedaż Xarelto i Pradaxy maleje

Jak wynika z danych IQVIA, sprzedaż produktów leczniczych Xarelto oraz Pradaxa maleje. To wynik zakończenia okresu ich ochrony patentowej, a co za tym idzie utraty monopolistycznej pozycji na rynku. Dodatkowo, jak przekazało Ministerstwo Zdrowia, postępowania refundacyjne dla odpowiedników tych leków będą procedowane bez zbędnej zwłoki.

Pojawiły się tańsze zamienniki - sprzedaż Xarelto i Pradaxy maleje (fot. shutterstock.com)
Pojawiły się tańsze zamienniki - sprzedaż Xarelto i Pradaxy maleje (fot. shutterstock.com)

1 listopada 2023 roku refundacją został objęty produkt leczniczy Telexer, będący odpowiednikiem leku Pradaxa. 1 kwietnia 2024 roku na liście refundacyjnej pojawił się kolejny produkt leczniczy zawierający w swoim składzie dabigatran (Daxanlo). W sprzedaży aptecznej dostępne są także odpowiedniki z dabigatranem, które nie podlegają refundacji. 

Również okres ochrony patentowej upłynął dla produktu leczniczego Xarelto. W związku z tym w sprzedaży aptecznej pojawiły się jego odpowiedniki. Nie są one jednak objęte refundacją, Mimo odpłatności pełnopłatnej, są one dostępne w niższych cenach niż lek oryginalny. 

Koniec ochrony patentowej to wzrost dostępności do generyków

Ministerstwo Zdrowia w wydanym komunikacie tłumaczy, jakie działania są podejmowane, kiedy zakończeniu ulega okres ochrony patentowej dla danego leku.
Zakończenie okresu ochrony patentowej i wyłączności rynkowej powoduje utratę uprzywilejowanej, monopolistycznej pozycji rynkowej produktu oryginalnego. W odniesieniu do leków refundowanych, wiąże się z tym również obniżenie ceny (tzw. erozja cenowa) w danej grupie limitowej spowodowane ustawowymi mechanizmami zachodzącymi w przypadku leków w stosunku, co do których upłynął okres ochrony patentowej – tłumaczy resort zdrowia. 

Ministerstwo Zdrowia wskazuje ponadto, że obejmowanie refundacją kolejnych odpowiedników leków oryginalnych pozwala nie tylko na zmniejszenie wydatków przez NFZ. Przede wszystkim takie działanie jest korzystne dla pacjentów. Mogą oni nabyć tańsze leki, przy zachowaniu takiej samej skuteczności terapii i jej bezpieczeństwa. 

Osoba wystawiająca receptę powinna uwzględnić zamożność pacjenta

Resort zdrowia zwrócił ponadto uwagę na fakt, że dotychczasowa terapia doustnymi lekami przeciwzakrzepowymi nowej generacji wiązała się z koniecznością ponoszenia przez pacjentów wysokich kosztów. Niejednokrotnie skutkowało to rezygnacją przez pacjenta z zakupu przepisanych przez lekarza leków. Udostępnienie tańszych odpowiedników daje możliwość podjęcia się terapii przez chorych, których do tej pory na to nie było stać. 

Ministerstwo Zdrowia zwraca uwagę, że preskrypcja leków powinna uwzględniać również stanowisko pacjenta. Zlecona terapia musi odnosić się do jego możliwości finansowych, a nie tylko ograniczać się do aspektów klinicznych. Resort wskazuje ponadto, że na osobie realizującej receptę nałożony jest obowiązek poinformowania pacjenta o możliwości zakupu tańszego odpowiednika. Tym samym, w ten sposób może ona przyczynić się do potencjalnego zmniejszenia bariery finansowej, jaka pojawia się przy podejmowaniu przez pacjenta terapii. Ministerstwo podkreśla jednocześnie, że za lek refundowany jest także możliwość wydania zamiennika nieobjętego refundacją za 100% odpłatnością, przy zachowaniu tej samej substancji czynnej, dawki oraz postaci farmaceutycznej.

Sprzedaż leków Xarelto oraz Pradaxa spada

W Rejestrze Produktów Leczniczych dopuszczonych do obrotu na terenie RP znajduje się aktualnie 15 produktów leczniczych zawierających w składzie dabigatran oraz 35 produktów leczniczych z rywaroksabanem w składzie. 

Jak wynika z danych zebranych przez IQVIA sprzedaż produktów leczniczych Xarelto oraz Pradaxa z miesiąca na miesiąc spada. W przypadku leku Xarelto w kwietniu 2024 roku, jego sprzedaż stanowiła 80,5% wszystkich leków z rywaroksabanem w składzie. Estymowana sprzedaż w maju 2024 r. leku Xarelto wśród preparatów z ryworaksabanem, wynosi już tylko 65%. Nieco lepiej z pozycją monopolisty radzi sobie lek Pradaxa. W kwietniu 2024 roku jego sprzedaż wśród wszystkich leków z dabigatranem stanowiła 80%. Estymowana sprzedaż w maju 2024 r. Pradaxy wśród leków z dabigatranem wynosi 75%. Spadek jest zatem mniejszy niż w przypadku Xarelto. 

Wśród zamienników Xarelto najczęściej wybieranym przez pacjentów produktem leczniczym jest Xiltess. Jego udział w sprzedaży leków z ryworaksabanem wyniósł w kwietniu 9,3%. Wśród zamienników Pradaxy bryluje natomiast Dabigatran Eteksylan Stada. W kwietniu miał on 14,3% udziału sprzedaży wszystkich preparatów z dabigatranem. 

Źródło: MZ/IQVIA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]