REKLAMA
czw. 30 marca 2023, 11:01

Polpharma wykorzystuje sztuczną inteligencję w polskich aptekach. W jakim celu?

Polpharma, największy polski producent leków, wdrożył technologię rozpoznawania obrazu w aptekach opartą na sztucznej inteligencji. Dostawcą rozwiązania IT jest Sagra Technology. System wdrożony przez Polpharmę rozpoznaje produkty na zdjęciu, wspierając kontrolę merchandisingu w punktach sprzedaży.

Polpharma już korzysta z pozytywnych efektów wdrożenia (fot. Shutterstock)
Polpharma już korzysta z pozytywnych efektów wdrożenia (fot. Shutterstock)

Zastosowany przez Polpharma system Merchandising IR wykorzystuje technologię rozpoznawania obrazu do identyfikacji produktów znajdujących się na aptecznej półce. Działa to tak: sztuczna inteligencja analizuje zdjęcie wykonane przez handlowca, rozpoznając produkty i automatycznie porównując obraz z ustalonym standardem dotyczącym merchandisingu. Przy okazji sprawdza dostępność i liczebność asortymentu. Jak wynika z analiz wewnętrznych dostawcy, usługa działa z ponad 98-proc. poprawnością rozpoznawania poszczególnych produktów (czytaj również:  Internet, farmaceuci czy sztuczna inteligencja… Skąd czerpać informacje o lekach?).

Współpraca na linii Polpharma – Sagra Technology ma już pewną historię. Największy polski producent leków korzysta z usług szczecińskiej spółki IT od ponad 16 lat. Firma używa m.in. systemu wsparcia sprzedaży Emigo, który zapewnia harmonizację i kontrolę procesów związanych ze sprzedażą. Nowość, czyli  Merchandising IR, pozwala dodatkowo skrócić czas wizyty przedstawiciela handlowego, utrzymać stałość ekspozycji w aptekach, analizować rzeczywisty obraz ekspozycji na rynku oraz poprawić obroty.

– Po uporządkowaniu i zautomatyzowaniu wielu obszarów pracy działu handlowego Polpharma, przyszła kolej na jeszcze większe odciążenie przedstawicieli. Wykorzystanie rozpoznawania obrazu i sztucznej inteligencji do kontroli merchandisingu pozwoliło odciążyć handlowców, którzy mogą skupić się na innych zadaniach. Co więcej, pozytywnie wpłynęło na efektywność sprzedaży – wyjaśnia Adam Sienkiewicz, Head of Sales w Sagra Technology i dodaje: – Warto wspomnieć, że system dostarcza aktualnych, rzetelnych danych, które mogą być poddawane pogłębionym analizom w narzędziach klasy Business Intelligence. Otrzymane wyniki są równocześnie podstawą do rozliczeń z sieciami aptek. Technologia IR pozwala na monitorowanie całych półek dla określonych kategorii produktowych, co może dać wiele cennych informacji również na temat konkurencji. 

Podręcznikowa ekspozycja produktów

 Po ponad trzech kwartałach użytkowania usługi Merchandising IR dla naszych wybranych produktów w aptekach, raporty pokazują poprawę wskaźników, zarówno jeśli chodzi o standard merchandisingowy, jak i samą sprzedaż – wyjaśnia Agnieszka Kordacka, Starszy Kierownik Marketingu Handlowego w Polpharma. – Dziś realizacja wskaźnika widoczności ustandaryzowanej ekspozycji przekracza 90 proc. To rewelacyjny wynik, bo startowaliśmy z poziomu 44 proc. w aptekach objętych projektem – podkreśla.

Uporządkowanie ekspozycji i poprawa widoczności produktów przekładają się na większe zainteresowanie klientów ofertą Polpharmy. Wyniki sprzedaży farmaceutycznej firmy wskazują wzrost sprzedaży produktów w porównaniu z aptekami, w których usługa rozpoznawania obrazu nie została jeszcze wprowadzona (czytaj również: Jak sztuczna inteligencja zmieni rynek farmacji).

Lepsza współpraca z partnerami

Zautomatyzowana kontrola standardów merchandisingowych usprawnia także współpracę z aptekami. Jeśli kontrola wykazuje jakiekolwiek odchylenia od ustaleń, wiedzą o tym obie zainteresowane strony. W przypadku potrzeby poprawienia ekspozycji, dzieje się to bez niepotrzebnej zwłoki. Rozpoznawanie obrazu pomaga również w skutecznej realizacji umowy pomiędzy producentem a sieciami aptek (czytaj również: Polpharma „Czempionem Narodowym 2022” i ponownym zwycięzcą kategorii Innowacyjność).

Ponieważ wdrożenie pomogło Polpharma zwiększyć widoczność produktów, wyniki sprzedażowe oraz usprawnić współpracę z kontrahentami, firma rozszerzyła działania programu badania ekspozycji na kolejne apteki.

Źródło: ŁW/Inplusmedia.pl

Artykuł sponsorowany
Redakcja mgr.farm

Osoby z niepełnosprawnością w aptece

29 maja 202309:24

Istotne, że niepełnosprawność odnosi się do stanu zdrowia o charakterze fizycznym oraz psychicznym. Natomiast ograniczenia wynikające z niepełnosprawności wpływają na codzienne funkcjonowanie jednostki w zakresie dysfunkcji fizycznych i czynnościowych organizmu, a także życia społecznego, gdzie zaburzone jest pełnienie określonych ról. Ponadto, z niepełnosprawności wynikają ograniczenia o charakterze psychologicznym, związanych z utratą podmiotowego traktowania oraz samodzielności w podejmowaniu decyzji dotyczących życia codziennego.

Codziennie w aptece farmaceuci spotykają się z osobami z niepełnosprawnościami (OzN), które wymagają szczególnego podejścia – pod względem fizycznym, społecznym oraz psychologicznym. Pamiętając o tym, że każdy pacjent wymaga indywidualnego podejścia, farmaceuci powinni być szczególnie wrażliwi na ich potrzeby oraz wymagania i wykazywać się wysokim poziomem empatii oraz zrozumienia dla pacjenta z niepełnosprawnością, aby zapewnić mu jak najwyższą jakość opieki i wsparcia.

Trudności osób z niepełnosprawnością w aptece

Osoby z niepełnosprawnościami często mają problemy z komunikowaniem się – nadawaniem mowy oraz jej rozumieniem, co wpływa na trudności w zrozumieniu instrukcji dotyczących zamawiania i przyjmowania leków. Wskazanymi trudnościami może być brak wglądu w swój stan zdrowia, co skutkuje problemami w komunikowaniu potrzeb oraz zrozumieniu własnych ograniczeń o charakterze psychoruchowym. Efektem nakładających się problemów jest rezygnacja z wykupowania leków oraz ich regularnego przyjmowania. Do takiej grupy zaliczamy pacjentów z zaburzeniami mowy, problemami słuchowymi, pacjentów po udarze oraz pacjentów z zaburzeniami neurologicznymi. Inną grupą pacjentów są osoby z trudnością w poruszaniu się. Mogą być to osoby niewidome czy z zaburzeniami ruchowymi oraz osoby poruszające się o kulach lub na wózkach inwalidzkich. Wskazane jest aby farmaceuci, i generalnie personel aptek, powinni być przygotowani do kontaktu z pacjentem z niepełnosprawnością w celu zapewnienia mu odpowiedniej opieki – uwzględniającej komfort fizyczny, społeczny oraz emocjonalny.

Indywidualne podejście

To jeden z najważniejszych aspektów w kontaktach z OzN   – uwzględniający jej możliwości oraz potrzeby wynikające z niepełnosprawności. Szczególnie ważna jest tutaj cierpliwość, wyrozumiałość oraz gotowość do pomocy. Dlatego szczególnie istotną umiejętnością w pracy farmaceuty jest identyfikacja indywidualnych potrzeb pacjenta w celu zapewnienia mu profesjonalnej opieki oraz wysokie umiejętności komunikacyjne. Istotą jest tutaj umiejętność aktywnego słuchania, czyli skupienie uwagi na tym, co mówi i o co pyta pacjent, akceptacja jego aktualnego stanu zdrowia oraz wynikającej z niej niepełnosprawności i trudności w poruszaniu się, komunikowaniu czy rozumieniu, stwarzanie przestrzeni do zadawania pytań czy wyrażenia obaw i wątpliwości związanych z farmakoterapią, a także podążanie za pacjentem, czyli sygnalizowanie, że rozumiemy, co pacjent chce nam przekazać oraz proponowanie rozwiązań w leczeniu, uwzględniających ograniczenia psychoruchowe pacjenta. Ponadto umiejętności komunikacyjne farmaceuty powinny obejmować skuteczne radzenie sobie ze stresem własnym oraz pacjenta. Umiejętności te podnoszą jakość obsługi oraz pozwalają stworzyć bezpieczną przestrzeń do komunikacji między farmaceutą, a pacjentem. Dlatego już w trakcie studiów zajęcia z psychologii komunikacji oraz zarządzania emocjami powinny stanowić podstawę kształcenia przyszłych farmaceutów.

Pacjent niewidomy i niedowidzący

Pacjentów należących do tej grupy można wesprzeć poprzez czytanie etykiet leków, opisanie ich dawkowania oraz szczególnych instrukcji ich zażywania, a także pomagając przy ich zamawianiu. Farmaceuta może także zaproponować alternatywne postaci leków, takie jak tabletki o wyraźnej strukturze lub leki w płynie z etykietami w reliefie.

Pacjent z trudnościami w poruszaniu się

Osoby na wózkach inwalidzkich lub z innymi niepełnosprawnościami ruchowymi mogą mieć trudności z dostępem do półek z suplementami, popularnymi lekami bez recepty lub z poruszaniem się po aptece. Farmaceuci powinni zapewnić im wygodne miejsce do oczekiwania na swoją kolejkę lub obsłużyć ich w pierwszej kolejności, minimalizując lub eliminując dyskomfort oczekiwania i stania nieruchomo w jednej pozycji. Mogą również zaoferować dostawę leków bezpośrednio do domu pacjenta.

Pacjent z problemami poznawczymi

Farmaceuci powinni stosować jasne i zrozumiałe instrukcje dotyczące zażywania leków, używając prostych i łatwych do zrozumienia określeń. Pacjenci z niepełnosprawnościami mogą mieć trudności ze zrozumieniem bardziej skomplikowanych instrukcji, dlatego farmaceuci powinni upewnić się, że pacjent w pełni rozumie w jaki sposób zażywać i dawkować leki. – Można to zrobić prosząc go, aby powtórzył swoimi słowami instrukcje, które chwile wcześniej usłyszał od farmaceuty.

Pacjent z problemami emocjonalnymi

Pacjenci z niepełnosprawnościami często doświadczają problemów o charakterze emocjonalnym – na przykład wysokiego poziomu lęku i stresu związanego z obawami o swój stan zdrowia. W kontakcie z nimi farmaceuci powinni wykazać się empatią i zrozumieniem oraz wskazać na możliwość skorzystania ze wsparcia psychologicznego lub wizyty u lekarza psychiatry. To istotne z punktu widzenia rozszerzonej opieki farmaceutycznej, która wzmacnia rolę farmaceuty w systemie opieki zdrowotnej. Dzięki temu  współpraca pomiędzy nim, lekarzem i pacjentem ulegnie umocnieniu. Biorąc pod uwagę częste nakładanie się objawów somatycznych i psychosomatycznych u OzN, poszerzona opieka farmaceutyczna umożliwi wyższą jakość obsługi pacjenta w postaci lepszej diagnostyki różnicowej problemów o charakterze emocjonalnym oraz umożliwi pacjentom szybsze dotarcie do specjalisty w celu wdrożenia ewentualnego leczenia psychiatrycznego lub poradnictwa psychologicznego.

Podsumowanie

Farmaceuta odgrywa istotną rolę w zapewnieniu wysokiej jakości opieki farmaceutycznej dla pacjentów z niepełnosprawnościami, którzy mają trudności na poszczególnych etapach zakupu leków – od momentu ich zamówienia, przez problemy w komunikacji dotyczące rodzaju przyjmowanych leków i ich dawkowania, po problemy w dotarciu do apteki oraz sprawnym poruszaniu się po niej. Wszystkie te aspekty stanowią problemy o podłożu psychologicznym, które mogą wpłynąć na niechęć do odwiedzania apteki oraz w konsekwencji wpłynąć na zaburzenie lub zaniechanie farmakoterapii. Mając to na uwadze, farmaceuci powinni wykazywać wysoki poziom empatii wobec tej grupy pacjentów, a w kontakcie z nimi wykazać się wysokim poziomem komunikacji, uwzględniającym zindywidualizowane potrzeby oraz wymagania każdego pacjenta.

dr n. społ Milena Marczak

 

 

Gedeon Richter Plc., z siedzibą w Budapeszcie, jest jedną z największych firm farmaceutycznych w Europie Środkowo-Wschodniej, coraz prężniej rozwijającą swoją działalność na rynkach Europy Zachodniej, w Chinach i Ameryce Łacińskiej. Wachlarz produktów firmy Richter obejmuje wiele ważnych obszarów terapeutycznych, m.in. ginekologię, ośrodkowy układ nerwowy oraz układ sercowo-naczyniowy. Posiadając największe centrum badawczo-rozwojowe w Europie Środkowo- Wschodniej, spółka Richter koncentruje swoje badania nad lekami oryginalnymi w dziedzinie chorób ośrodkowego układu nerwowego. Za sprawą swojego powszechnie uznanego doświadczenia w dziedzinie chemii steroidów firma Richter odgrywa na świecie znaczącą rolę w zakresie zdrowia kobiet. Aktywnie angażuje się również w rozwój produktów biopodobnych.

 

Literatura

  1. Bąbelek T. (2009). Wskazania WHO do sprawowania opieki farmaceutycznej, Aptekarz Polski. Pismo Naczelnej Izby Aptekarskiej, 31(9e), 23–25.
  2. Kaczan, D. (2019). Świadczenie usług farmaceutycznych jako udzielanie świadczeń zdrowotnych, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, 81(4), 151–163.
  3. Łazowski J. (2005). Podstawy opieki farmaceutycznej w teorii i praktyce aptecznej, Farmapress, Warszawa.
  4. Mełgieś, K. (2021). Prawne determinanty funkcjonowania aptek ogólnodostępnych a bezpieczeństwo pacjenta, Roczniki Nauk Prawnych, 31(2), 43–60.
  5. Mełgieś, K.,, Miaskowska-Daszkiewicz, K. (2017). Zdrowie ludzkie jako wartość determinująca zadania administracji publicznej [w:] Aksjologia prawa administracyjnego, red. Zimmermann, J., Warszawa, Tom 1, 257–272.
  6. Mikołajczyk, A., Biuro RPO. (2020). Dostępność usług opieki zdrowotnej dla osób z niepełnosprawnościami – analiza i zalecenia. Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
  7. Szalonka K. (2011), Opieka farmaceutyczna w ochronie zdrowia Polaków, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  8. Waszyk-Nowaczyk, M., Simon, M. (2009). Znaczenie porady farmaceuty w procesie samoleczenia się pacjentów, Farmacja Polska, 65(11), 772–774.
  9. Żak, K. (2017). Implementacja programu opieki farmaceutycznej w aptece ogólnodostępnej — dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych, Ekonomia-Wroclaw Economic Review, 23(1), 83–103.

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

0 komentarzy - napisz pierwszy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]