REKLAMA
Magazyn mgr.farm

Poznański Wydział Farmacji wreszcie w jednym miejscu

3 października 2019 08:39

W Poznaniu powstanie gmach Collegium Pharmaceuticum. Ten nowoczesny budynek ma zebrać w jednym miejscu rozrzucone dziś po całym mieście katedry, laboratoria i zakłady Wydziału Farmacji Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Budowa gmachu ma kosztować 106 mln zł i zakończy się w 2021 roku – donosi wyborcza.pl.

Collegium Pharmaceuticum będzie składać się z trzech połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni 16 tys. m2 (fot. Shutterstock).
Collegium Pharmaceuticum będzie składać się z trzech połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni 16 tys. m2 (fot. Shutterstock).

Na terenie kampusu poznańskiego Uniwersytetu Medycznego władze uczelni położyły pod budowę nowoczesnego gmachu Collegium Pharmaceuticum pierwszą, symboliczną cegłę. Poznański Wydział Farmacji zyska nowe oblicze.

Centralizacja farmacji

Budowa nowego gmachu scalającego Wydział Farmacji to jedna ze sztandarowych obietnic wyborczych z 2016 roku obecnego rektora Uniwersytetu Medycznego, prof. Andrzeja Tykarskiego. Obecnie katedry, laboratoria i zakłady są rozproszone po całym Poznaniu (czytaj również: Wydział Farmaceutyczny UMP obchodzi 100-lecie istnienia!).

REKLAMA

Większość uczelnianych laboratoriów znajduje się w budynkach wynajmowanych od Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza i objęta jest nadzorem konserwatorskim. To znacznie utrudnia, a czasem wręcz uniemożliwia rozwój naukowy i badawczych. Ponadto studenci tracą czas na dojazdy na zajęcia, a uczelnia nie może rozwijać współpracy naukowej z przedsiębiorstwami, konsorcjami i firmami z branży farmaceutycznej.

REKLAMA

Nowoczesne laboratoria

Collegium Pharmaceuticum będzie składać się z trzech połączonych ze sobą budynków o łącznej powierzchni 16 tys. m2. Dwa z nich będą mieć charakter dydaktyczno-naukowy (czytaj również: Wydział farmaceutyczny będzie lekiem na małą liczbę aptekarzy w opolskim?). Pomiędzy nimi pojawią się laboratoria Centrum Innowacyjnej Technologii Farmaceutycznej (CITF). Laboratoria będą służyć nie tylko naukowcom i studentom. Będą także zapleczem badawczo-rozwojowym dla małych i średnich firm z przemysłu biotechnologicznego, kosmetycznego czy weterynaryjnego.

Budowa collegium ma kosztować 89 mln zł, wraz z wyposażeniem koszt inwestycji wyniesie 106 mln zł. Aż w dwóch trzecich poznańska uczelnia sfinansuje inwestycje głównie z kredytu, jaki zaciągnęła w Europejskim Banku Inwestycyjnym. Pozostałe środki to dotacje unijne i wkład własny.

Źródło: IK/poznan.wyborcza.pl

REKLAMA

Jak oceniasz artykuł?

Twoja ocena: Jeszcze nie oceniłeś/aś artykułu

Udostępnij tekst w mediach społecznościowych

6 komentarzy Komentujesz jako gość [ lub zarejestruj]

Za moich studenckich czasów, Sosnowiec tez tak miał. Pamiętam te wycieczki po całym Zagłębiu. Przewrotnie, uczelnię nazywałyśmy "śląska akademia turystyczna"
"Budowa collegium ma kosztować 89 mln zł, wraz z wyposażeniem koszt inwestycji wyniesie 106 mln zł." W zasadzie tanio , bo to mniej niż 1 teatr ? ;-) "Docelową siedzibą Teatru Żydowskiego ma być kamienica Wolanowskiego przy ul. Próżnej 14...W 2018 Rada m.st. Warszawy przyznała na adaptację kamienicy na siedzibę teatru kwotę 150 mln zł, która została wpisana do wieloletniej perspektywy finansowej." źródło Wikipedia.
Widać teatr żydowski ma lepsze perspektywy niż farmacja ;)
Optymista by powiedział : mało co ma gorsze perspektywy od polskiej farmacji ? ;-) Pozdrawiam bez złudzeń , "zaszczepiony" i odporny na propagandę :-)
ALE NEWS! A Gmina Wyznanaiowa Żydowska w Warszawie przy wsparciu Izraela i innych gmin,organizacji w Ameryce nie mogła sama sobie tego sfinansować? A może musimy ponosić takie koszty,aby nie być posądzonym o antysemityzm? Kto zasiada w tej radzie miasta WARSZAWY?
We Wrocławiu też tak było, prawdopodobnie teraz jest wszystko w jednym miejscu.

Powiązane artykuły

Nowy biuletyn OIA w Warszawie Nowy biuletyn OIA w Warszawie

Okręgowa Izba Aptekarska w Warszawie zaprezentowała nową formułę Biuletynu Informacyjnego. Poza zmia...

Nowy Porządek Rzeczy w aptece Nowy Porządek Rzeczy w aptece

W aptekach kwestia porządku jest umowna i wiąże się z przyzwyczajeniami osób, które tam pracują i po...

Pfizer planuje przejęcie Anacor Pharmaceuticals Pfizer planuje przejęcie Anacor Pharmaceuticals

Amerykański koncern farmaceutyczny poinformował o swoich planach przejęcia Anacor Pharmaceuticals. ...

REKLAMA

Potrzebujesz wsparcia
w znalezieniu pracownika do apteki?

Chcesz się dowiedzieć, jak możemy Ci pomóc?
Zostaw numer telefonu, skontaktujemy się z Tobą.

* Pola wymagane

Szanowni Państwo,

Pragniemy poinformować, że z dniem 25.05.2018 r. w życie weszły przepisy europejskiego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które nakładają na nas obowiązek dostosowania zasad świadczenia usług do nowych regulacji.

Zmianie uległy przepisy, na podstawie których przetwarzane będą dane osobowe w Serwisach prowadzonych przez farmacja.net sp. z o. o.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej „RODO”) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest farmacja.net spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Józefowie, adres: Piaskowa 52, 05-420 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000467979, REGON 146752729, NIP: 797-205-17-73 (dalej „Administrator”);
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu:

  1. realizacji usług świadczonych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt b) RODO (w celu wykonania umowy),

  2. przesyłania wiadomości marketingowych produktów i usług własnych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt f) RODO (prawny interes Administratora),

  3. wysyłania informacji handlowych przez Administratora na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana),

  4. wykonywanie połączeń telefonicznych w celu marketingu bezpośredniego za pomocą urządzeń telekomunikacyjnych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt a) RODO (zgoda udzielona Administratorowi przez osobę, której dane dotyczą), (jeżeli zgoda została wyrażona przez Panią/Pana)

 1. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty zewnętrzne przetwarzające dane w imieniu Administratora na podstawie umów powierzenia (np. hostingodawca).

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

 3. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji usług świadczonych przez Administratora oraz przez okres wynikający z przedawnienia roszczeń, praw konsumenta, prowadzenia księgowości czy innych uprawnień w tym zakresie;

 4. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Administratora, przysługują Pani/Panu określone uprawnienia:

 1. ma Pani/Pan prawo do informacji, jakie dane osobowe dotyczące Pani/Pana przetwarzane są przez Administratora oraz do otrzymania kopii tych danych (tzw. prawo dostępu). Wydanie pierwszej kopii danych jest darmowe, za kolejne Administrator może naliczyć opłatę;

 2. jeżeli przetwarzane dane staną się nieaktualne lub niekompletne (lub w inny sposób niepoprawne) ma Pani/Pan prawo zażądać ich sprostowania;

 3. w pewnych sytuacjach może Pani/Pan zwrócić się do Administratora o usunięcie swoich danych osobowych, tj. kiedy dane przestaną być potrzebne Administratorowi do celów, o których Panią/Pana informował; kiedy cofnie Pani/Pan zgodę na przetwarzanie danych (o ile Administrator nie ma prawa przetwarzać danych na innej podstawie prawnej); jeżeli do przetwarzania doszłoby niezgodnie z prawem; albo jeśli konieczność usunięcia danych wynika z obowiązku prawnego Administratora;

 4. w przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są przez Administratora na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie albo w celu wykonania umowy zawartej z Administratorem, ma Pani/Pan prawo przenieść swoje dane do innego administratora;

 5. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe m.in. w celu prowadzenia działań marketingowych dotyczących jego produktów i usług. Podstawą takiego przetwarzania jest tzw. „prawnie uzasadniony interes administratora”. W przypadku takiego przetwarzania ma Pani/Pan możliwość wyrażenia sprzeciwu. W konsekwencji Administrator przestanie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w opisanym wyżej celu;

 6. aby przetwarzać dane w niektórych celach związanych ze swoją działalnością Administrator poprosił Pani/Pana o zgodę. Zgoda ta może być w dowolnym momencie cofnięta w wiadomości mailowej wysłanej do Administratora. Będzie to miało ten skutek, że przetwarzanie, które dokonane zostało przed cofnięciem zgody nie przestanie być zgodne z prawem, natomiast po cofnięciu zgody Administrator nie będzie przetwarzał danych w celach, dla których zgoda była wyrażona;

 7. jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzane dane osobowe są nieprawidłowe, przetwarzanie jest niezgodne z prawem lub Administrator nie potrzebuje już określonych danych albo kiedy wniesie Pani/Pan sprzeciw wobec przetwarzania, może Pani/Pan także zażądać, aby przez określony, potrzebny czas (np. sprawdzenia poprawności danych lub dochodzenia roszczeń) Administrator nie dokonywał na danych żadnych operacji, a jedynie je przechowywał;

 1. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

 2. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Pani/Pana żadnych skutków prawnych lub w podobny sposób istotnie wpływać na Pani/Pana sytuację.

 3. Profilowanie danych osobowych polega na przetwarzaniu Pani/Pana danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji o Pani/Panu, w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.

 1. podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy z Administratorem. Jest Pani/Pan zobowiązana do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości świadczenia usług przez Administratora.

 2. Osobą kontaktową w sprawach ochrony danych osobowych w Farmacja.net Sp. z o. o. jest Inspektor Ochrony Danych dostępny pod adresem e-mail: iod@farmacja.net.

Instalowanie cookies itp. na Twoich urządzeniach i dostęp do tych plików.

Na naszych stronach internetowych używamy technologii, takich jak pliki cookie i podobne służących do zbierania i przetwarzania danych eksploatacyjnych w celu personalizowania udostępnianych treści i reklam oraza analizowania ruchu na naszych stronach. Te pliki cookie pomagają poprawić jakość treści reklamowych na stronach. Dzięki tym technologiom możemy zapiewnić Ci lepszą obsługę poprzez serwowanie reklam lepiej dopasowanych do Twoich preferencji.

Nasi zaufani partnerzy to:

Facebook Ireland Limited – prowadzenie kampani remarektingowych i mierzenie ich efektywności – Irlandia (EOG)

Google Ireland Limited (Google Adwords, DoubleClick Ad Exchange, DoubleClick for Publishers Small Business) – zarządzanie kampaniami reklamowymi, ich analiza i pomiary ruchu na stronach Serwisu – Irlandia (EOG)

Google Incorporated (Google Analytics, Google Cloud Platform, GSuit, Google Optimize, Google Tag Manager, Google Data Studio) – obsługa kampanii reklamowych, analizowanie ruchu na stronach Serwisu i obsługa poczty firmowej, analiza sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika – USA (poza EOG)

Comvision sp. z o. o. – wysyłanie informacji marketingowych dotyczących Serwisu – Polska (EOG)

Benhauer sp. z o.o. – prowadzenie kampanii remarketingowych i mierzenie ich efektywności, e-mail Marketing – Polska (EOG)

Oświadczenie

Dostęp do zawartości serwisu mgr.farm jest możliwy dla osób uprawnionych do wystawiania recept lub osób prowadzących obrót produktami leczniczymi.

Ustawienia zaawansowane Wstecz